PathmatB_hyvinvointisaipvrawmitt1_jarj1.txt Selitteet_hyvinvointisaipvrawmitt1_jarj1.txt .\Bsimul_param2.xlsx
Simulaation metatiedot (2013-03-08 11:13:19 petri.palmu@proliitto.fi):
SIM1 Palkkausjärjestelmän parantuminen
SIM2 Vapaa-aika rauhoitettu työltä
SIM3 Epärealistiset tulostavoitteet
SIM4 Voimistunut ay-toiminta
SIM5 Työnjaon ja organisoinnin parantuminen
SIM6 Osaamisen heikentyminen (-5 %)
SIM7 Työhyvinvointiriskien kartoitus parantunut
SIM8 Etätyömahdollisuuksien lisäys
SIM9 Työaikajoustojen lisäys
SIM10 Syrjinnän ja suosimisen lisääntyminen (5%)
SIM11 Sairauspäivien kohoaminen (5 %)
SIM12 Henkilöstöjohtaminen paranee (5- 10 %)
SIM13 Töiden liiallisen määrän kohoaminen (5 %)
SIM14 Kehityskeskusteluiden lisääntyminen (5 %)