Taulukko (SIM12).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Henkilöstöjohtaminen paranee (5- 10 %) (3 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 -0.11 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi 10.00 EKORV1 3.00
2 0 0.15 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi 10.00 EKORV2 3.00
3 0 -0.15 Työpaikan edut, indeksi 10.00 ETUMUUT 3.00
4 0 0.55 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} 10.00 ETUOPISK 3.00
5 0 0.07 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 10.00 FYSVIOL 3.00
6 0 -0.24 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi 10.00 KANNUSTJ 3.00
7 0 -0.05 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 10.00 PAIHDEO 3.00
8 0 -0.05 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 0.7 10.00 2.09 PJ1 3.00
9 0 0.07 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 0.7 10.00 2.09 PJ2 3.00
10 0 0.62 Koulutussuunnitelma, indeksi 0.7 10.00 2.09 PJ3 3.00
11 0 0.65 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 0.7 10.00 2.09 PJ4 3.00
12 0 0.79 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 0.7 10.00 2.09 PJ5 3.00
13 0 -0.12 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) -0.04 10.00 -0.12 SAIPV 3.00
14 0 0.93 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 10.00 THVKART 3.00
15 0 0.04 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi 0.08 10.00 0.23 TJ1 3.00
16 0 0.1 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi 0.08 10.00 0.23 TJ2 3.00
17 0 0.26 Osa-aikatyöjärj, indeksi 0.08 10.00 0.23 TJ3 3.00
18 0 -0.19 Etätyöjärjestelmä, indeksi 0.08 10.00 0.23 TJ4 3.00
19 0 0.01 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi 0.08 10.00 0.23 TJ5 3.00
20 1 3.34 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet 29.03 10.00 87.10 TORG01 3.00
21 1 4.92 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu 29.03 10.00 87.10 TORG02 3.00
22 1 5.26 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista 29.03 10.00 87.10 TORG03 3.00
23 1 6.1 Organisaatio toimii ennakoivasti 29.03 10.00 87.10 TORG04 3.00
24 1 6.02 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan 29.03 10.00 87.10 TORG05 3.00
25 1 4.08 Organisaation toiminta luotettavaa 29.03 10.00 87.10 TORG06 3.00
26 0 2.04 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin 29.03 10.00 87.10 TORG07 3.00
27 0 2.84 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta 29.03 10.00 87.10 TORG08 3.00
28 0 2.52 Työpaikan arvot vastaavat omiani 29.03 10.00 87.10 TORG09 3.00
29 0 2.52 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti 29.03 10.00 87.10 TORG10 3.00
30 0 1.46 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa 29.03 10.00 87.10 TORG11 3.00
31 0 1.74 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä 29.03 10.00 87.10 TORG12 3.00
32 1 3.42 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti 29.03 10.00 87.10 TORG13 3.00
33 0 0.74 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) 29.03 10.00 87.10 TORG14 3.00
34 0 1.23 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata 29.03 10.00 87.10 TORG15 3.00
35 0 0.78 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva 29.03 10.00 87.10 TSIS01 3.00
36 0 1.5 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta 29.03 10.00 87.10 TSIS02 3.00
37 0 1.05 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä 29.03 10.00 87.10 TSIS03 3.00
38 0 -0.16 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin 29.03 10.00 87.10 TSIS04 3.00
39 0 0.91 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta 29.03 10.00 87.10 TSIS05 3.00
40 0 0.9 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri 29.03 10.00 87.10 TSIS06 3.00
41 0 0.82 Osaaminen täydessä käytössä työssä 29.03 10.00 87.10 TSIS07 3.00
42 1 3.14 Tiedonsaanti työasioissa riittävää 29.03 10.00 87.10 TSIS08 3.00
43 0 0.79 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä 29.03 10.00 87.10 TSIS09 3.00
44 0 0.8 Työnteko häiriytymätöntä 29.03 10.00 87.10 TSIS10 3.00
45 0 0.52 Työ sopivan vaihtelevaa 29.03 10.00 87.10 TSIS11 3.00
46 0 -0.16 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata 29.03 10.00 87.10 TSIS12 3.00
47 0 1.45 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät 29.03 10.00 87.10 TSIS13 3.00
48 0 1.29 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa 29.03 10.00 87.10 TUOT01 3.00
49 0 0.45 Tyytyväinen palkkaan 29.03 10.00 87.10 TUOT02 3.00
50 0 0.92 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin 29.03 10.00 87.10 TUOT03 3.00
51 0 0.75 Tyytyväinen työpaikan etuihin 29.03 10.00 87.10 TUOT04 3.00
52 0 0.06 Tyytyväinen työaikoihin 29.03 10.00 87.10 TUOT05 3.00
53 0 0.49 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta 29.03 10.00 87.10 TUOT06 3.00
54 0 1.44 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa 29.03 10.00 87.10 TUOT07 3.00
55 0 0.11 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen 29.03 10.00 87.10 TUOT08 3.00
56 0 0.56 Tyytyväinen työn tulokseen 29.03 10.00 87.10 TUOT09 3.00
57 1 2.96 Työstä saa hyödyllistä palautetta 29.03 10.00 87.10 TUOT10 3.00
58 0 1.07 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle 29.03 10.00 87.10 TUOT11 3.00
59 0 0.44 Työ tehty erittäin turvallisesti 29.03 10.00 87.10 TUOT12 3.00
60 0 0.28 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle 29.03 10.00 87.10 TUOT13 3.00
61 0 1.19 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa 29.03 10.00 87.10 TUOT14 3.00
62 0 0.19 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 10.00 TURVKART 3.00
63 0 0.91 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan 29.03 10.00 87.10 TVAIK01 3.00
64 0 0.11 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen 29.03 10.00 87.10 TVAIK02 3.00
65 0 -0.01 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen 29.03 10.00 87.10 TVAIK03 3.00
66 0 0.05 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan 29.03 10.00 87.10 TVAIK04 3.00
67 0 0.24 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan 29.03 10.00 87.10 TVAIK05 3.00
68 0 2.15 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen 29.03 10.00 87.10 TVAIK06 3.00
69 1 2.78 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti 29.03 10.00 87.10 TVAIK07 3.00
70 0 1.89 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki 29.03 10.00 87.10 TVAIK08 3.00
71 0 0.78 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria 29.03 10.00 87.10 TVAIK09 3.00
72 0 0.4 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa 29.03 10.00 87.10 TVAIK10 3.00
73 0 0.83 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia 29.03 10.00 87.10 TVAIK11 3.00
74 0 1.83 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä 29.03 10.00 87.10 TVAIK12 3.00
75 0 0.74 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) 29.03 10.00 87.10 TVAIK13 3.00
76 0 -0.45 Tilat + välineet hav. riski-indeksi 10.00 TYRISK1 3.00
77 0 -0.03 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi 10.00 TYRISK2 3.00
78 0 -0.08 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä 29.03 10.00 87.10 YLHV01 3.00
79 0 0.15 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista 29.03 10.00 87.10 YLHV02 3.00
80 0 -0.05 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen 29.03 10.00 87.10 YLHV03 3.00
81 0 0.08 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä 29.03 10.00 87.10 YLHV04 3.00
82 0 -0.1 Fyysinen työkyky erinomainen 29.03 10.00 87.10 YLHV05 3.00
83 0 0.34 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) 29.03 10.00 87.10 YLHV06 3.00
84 0 0.17 Nukkuminen riittävää 29.03 10.00 87.10 YLHV07 3.00
85 0 0.26 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia 29.03 10.00 87.10 YLHV08 3.00
86 0 0.31 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa 29.03 10.00 87.10 YLHV09 3.00
87 0 0.03 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot 29.03 10.00 87.10 YLHV10 3.00
88 0 0.75 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset 29.03 10.00 87.10 YLHV11 3.00