Taulukko (SIM1).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Palkkausjärjestelmän parantuminen (3 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 0.01 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi 5.00 EKORV1 3.00
2 0 0 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi 5.00 EKORV2 3.00
3 0 0.29 Työpaikan edut, indeksi 5.00 ETUMUUT 3.00
4 0 0.11 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} 5.00 ETUOPISK 3.00
5 0 0.11 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 FYSVIOL 3.00
6 0 0.92 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi 5.00 KANNUSTJ 3.00
7 0 0 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 PAIHDEO 3.00
8 1 3.17 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 5.12 5.00 15.35 PJ1 3.00
9 0 2.74 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 5.12 5.00 15.35 PJ2 3.00
10 0 2.23 Koulutussuunnitelma, indeksi 5.12 5.00 15.35 PJ3 3.00
11 1 3.62 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 5.12 5.00 15.35 PJ4 3.00
12 1 3.6 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 5.12 5.00 15.35 PJ5 3.00
13 0 0.14 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) 0.05 5.00 0.14 SAIPV 3.00
14 0 0.14 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 THVKART 3.00
15 0 0.02 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi 0.26 5.00 0.77 TJ1 3.00
16 0 0.38 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi 0.26 5.00 0.77 TJ2 3.00
17 0 0.31 Osa-aikatyöjärj, indeksi 0.26 5.00 0.77 TJ3 3.00
18 0 -0.09 Etätyöjärjestelmä, indeksi 0.26 5.00 0.77 TJ4 3.00
19 0 0.16 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi 0.26 5.00 0.77 TJ5 3.00
20 0 -0.11 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet 5.39 5.00 16.16 TORG01 3.00
21 0 0.88 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu 5.39 5.00 16.16 TORG02 3.00
22 0 0.7 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista 5.39 5.00 16.16 TORG03 3.00
23 0 0.48 Organisaatio toimii ennakoivasti 5.39 5.00 16.16 TORG04 3.00
24 0 0.44 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan 5.39 5.00 16.16 TORG05 3.00
25 0 -0.08 Organisaation toiminta luotettavaa 5.39 5.00 16.16 TORG06 3.00
26 1 3.4 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin 5.39 5.00 16.16 TORG07 3.00
27 1 3.09 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta 5.39 5.00 16.16 TORG08 3.00
28 0 0.63 Työpaikan arvot vastaavat omiani 5.39 5.00 16.16 TORG09 3.00
29 0 0.07 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti 5.39 5.00 16.16 TORG10 3.00
30 0 0.14 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa 5.39 5.00 16.16 TORG11 3.00
31 0 -0.08 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä 5.39 5.00 16.16 TORG12 3.00
32 0 1.12 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti 5.39 5.00 16.16 TORG13 3.00
33 0 0.02 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) 5.39 5.00 16.16 TORG14 3.00
34 0 0.04 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata 5.39 5.00 16.16 TORG15 3.00
35 0 -0.02 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva 5.39 5.00 16.16 TSIS01 3.00
36 0 0.38 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta 5.39 5.00 16.16 TSIS02 3.00
37 0 0.15 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä 5.39 5.00 16.16 TSIS03 3.00
38 0 -0.09 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin 5.39 5.00 16.16 TSIS04 3.00
39 0 0.06 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta 5.39 5.00 16.16 TSIS05 3.00
40 0 0.12 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri 5.39 5.00 16.16 TSIS06 3.00
41 0 0.11 Osaaminen täydessä käytössä työssä 5.39 5.00 16.16 TSIS07 3.00
42 0 0.4 Tiedonsaanti työasioissa riittävää 5.39 5.00 16.16 TSIS08 3.00
43 0 -0.01 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä 5.39 5.00 16.16 TSIS09 3.00
44 0 0.03 Työnteko häiriytymätöntä 5.39 5.00 16.16 TSIS10 3.00
45 0 -0.08 Työ sopivan vaihtelevaa 5.39 5.00 16.16 TSIS11 3.00
46 0 -0.38 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata 5.39 5.00 16.16 TSIS12 3.00
47 0 0.07 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät 5.39 5.00 16.16 TSIS13 3.00
48 0 0.21 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa 5.39 5.00 16.16 TUOT01 3.00
49 0 1.31 Tyytyväinen palkkaan 5.39 5.00 16.16 TUOT02 3.00
50 0 0.76 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin 5.39 5.00 16.16 TUOT03 3.00
51 0 0.32 Tyytyväinen työpaikan etuihin 5.39 5.00 16.16 TUOT04 3.00
52 0 -0.13 Tyytyväinen työaikoihin 5.39 5.00 16.16 TUOT05 3.00
53 0 0.38 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta 5.39 5.00 16.16 TUOT06 3.00
54 0 -0.03 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa 5.39 5.00 16.16 TUOT07 3.00
55 0 0.04 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen 5.39 5.00 16.16 TUOT08 3.00
56 0 -0.07 Tyytyväinen työn tulokseen 5.39 5.00 16.16 TUOT09 3.00
57 0 1.03 Työstä saa hyödyllistä palautetta 5.39 5.00 16.16 TUOT10 3.00
58 0 0.14 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle 5.39 5.00 16.16 TUOT11 3.00
59 0 0 Työ tehty erittäin turvallisesti 5.39 5.00 16.16 TUOT12 3.00
60 0 -0.08 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle 5.39 5.00 16.16 TUOT13 3.00
61 0 0.31 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa 5.39 5.00 16.16 TUOT14 3.00
62 0 0.17 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 TURVKART 3.00
63 0 -0.02 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan 5.39 5.00 16.16 TVAIK01 3.00
64 0 -0.07 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen 5.39 5.00 16.16 TVAIK02 3.00
65 0 -0.26 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen 5.39 5.00 16.16 TVAIK03 3.00
66 0 0.24 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan 5.39 5.00 16.16 TVAIK04 3.00
67 0 -0.15 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan 5.39 5.00 16.16 TVAIK05 3.00
68 0 0.42 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen 5.39 5.00 16.16 TVAIK06 3.00
69 0 0.19 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti 5.39 5.00 16.16 TVAIK07 3.00
70 0 0.22 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki 5.39 5.00 16.16 TVAIK08 3.00
71 0 0.05 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria 5.39 5.00 16.16 TVAIK09 3.00
72 0 -0.5 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa 5.39 5.00 16.16 TVAIK10 3.00
73 0 0.01 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia 5.39 5.00 16.16 TVAIK11 3.00
74 0 0.07 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä 5.39 5.00 16.16 TVAIK12 3.00
75 0 -0.08 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) 5.39 5.00 16.16 TVAIK13 3.00
76 0 0.08 Tilat + välineet hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK1 3.00
77 0 -0.03 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK2 3.00
78 0 -0.02 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä 5.39 5.00 16.16 YLHV01 3.00
79 0 0.12 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista 5.39 5.00 16.16 YLHV02 3.00
80 0 0.21 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen 5.39 5.00 16.16 YLHV03 3.00
81 0 -0.08 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä 5.39 5.00 16.16 YLHV04 3.00
82 0 -0.28 Fyysinen työkyky erinomainen 5.39 5.00 16.16 YLHV05 3.00
83 0 -0.15 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) 5.39 5.00 16.16 YLHV06 3.00
84 0 0.05 Nukkuminen riittävää 5.39 5.00 16.16 YLHV07 3.00
85 0 -0.19 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia 5.39 5.00 16.16 YLHV08 3.00
86 0 0.03 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa 5.39 5.00 16.16 YLHV09 3.00
87 0 0.28 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot 5.39 5.00 16.16 YLHV10 3.00
88 0 0.38 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset 5.39 5.00 16.16 YLHV11 3.00