Taulukko (SIM6).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Osaamisen heikentyminen (-5 %) (3 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 -0.09 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi -5.00 EKORV1 3.00
2 0 -0.04 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi -5.00 EKORV2 3.00
3 0 -0.15 Työpaikan edut, indeksi -5.00 ETUMUUT 3.00
4 0 0.03 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} -5.00 ETUOPISK 3.00
5 0 -0.19 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 FYSVIOL 3.00
6 0 -0.04 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi -5.00 KANNUSTJ 3.00
7 0 -0.04 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 PAIHDEO 3.00
8 0 0.04 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 0 -5.00 -0.01 PJ1 3.00
9 0 0.03 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 0 -5.00 -0.01 PJ2 3.00
10 0 0.28 Koulutussuunnitelma, indeksi 0 -5.00 -0.01 PJ3 3.00
11 0 -0.03 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 0 -5.00 -0.01 PJ4 3.00
12 0 -0.33 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 0 -5.00 -0.01 PJ5 3.00
13 0 -0.3 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) -0.1 -5.00 -0.30 SAIPV 3.00
14 0 -0.02 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 THVKART 3.00
15 0 -0.08 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi -0.12 -5.00 -0.36 TJ1 3.00
16 0 -0.19 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi -0.12 -5.00 -0.36 TJ2 3.00
17 0 -0.07 Osa-aikatyöjärj, indeksi -0.12 -5.00 -0.36 TJ3 3.00
18 0 0.08 Etätyöjärjestelmä, indeksi -0.12 -5.00 -0.36 TJ4 3.00
19 0 -0.11 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi -0.12 -5.00 -0.36 TJ5 3.00
20 0 -0.31 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet -5.89 -5.00 -17.66 TORG01 3.00
21 0 0.04 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu -5.89 -5.00 -17.66 TORG02 3.00
22 0 0.31 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista -5.89 -5.00 -17.66 TORG03 3.00
23 0 0.34 Organisaatio toimii ennakoivasti -5.89 -5.00 -17.66 TORG04 3.00
24 0 0.17 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan -5.89 -5.00 -17.66 TORG05 3.00
25 0 -0.4 Organisaation toiminta luotettavaa -5.89 -5.00 -17.66 TORG06 3.00
26 0 0.32 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin -5.89 -5.00 -17.66 TORG07 3.00
27 0 0.19 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta -5.89 -5.00 -17.66 TORG08 3.00
28 0 -0.03 Työpaikan arvot vastaavat omiani -5.89 -5.00 -17.66 TORG09 3.00
29 0 -0.03 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti -5.89 -5.00 -17.66 TORG10 3.00
30 0 -0.14 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa -5.89 -5.00 -17.66 TORG11 3.00
31 0 -0.33 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä -5.89 -5.00 -17.66 TORG12 3.00
32 0 0.35 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti -5.89 -5.00 -17.66 TORG13 3.00
33 0 -0.18 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) -5.89 -5.00 -17.66 TORG14 3.00
34 0 -0.42 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata -5.89 -5.00 -17.66 TORG15 3.00
35 0 0.13 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva -5.89 -5.00 -17.66 TSIS01 3.00
36 0 -1.56 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta -5.89 -5.00 -17.66 TSIS02 3.00
37 0 -0.21 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä -5.89 -5.00 -17.66 TSIS03 3.00
38 -5 -6.4 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin -5.89 -5.00 -17.66 TSIS04 3.00
39 0 0.68 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta -5.89 -5.00 -17.66 TSIS05 3.00
40 0 -1.17 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri -5.89 -5.00 -17.66 TSIS06 3.00
41 0 0.08 Osaaminen täydessä käytössä työssä -5.89 -5.00 -17.66 TSIS07 3.00
42 0 -0.69 Tiedonsaanti työasioissa riittävää -5.89 -5.00 -17.66 TSIS08 3.00
43 0 -0.67 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä -5.89 -5.00 -17.66 TSIS09 3.00
44 0 -0.52 Työnteko häiriytymätöntä -5.89 -5.00 -17.66 TSIS10 3.00
45 0 0.48 Työ sopivan vaihtelevaa -5.89 -5.00 -17.66 TSIS11 3.00
46 0 -3.34 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata -5.89 -5.00 -17.66 TSIS12 3.00
47 0 -0.44 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät -5.89 -5.00 -17.66 TSIS13 3.00
48 0 0.81 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa -5.89 -5.00 -17.66 TUOT01 3.00
49 0 0.33 Tyytyväinen palkkaan -5.89 -5.00 -17.66 TUOT02 3.00
50 0 0.35 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin -5.89 -5.00 -17.66 TUOT03 3.00
51 0 0.21 Tyytyväinen työpaikan etuihin -5.89 -5.00 -17.66 TUOT04 3.00
52 0 0 Tyytyväinen työaikoihin -5.89 -5.00 -17.66 TUOT05 3.00
53 0 -0.03 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta -5.89 -5.00 -17.66 TUOT06 3.00
54 0 -0.48 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa -5.89 -5.00 -17.66 TUOT07 3.00
55 0 0.16 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen -5.89 -5.00 -17.66 TUOT08 3.00
56 0 -1.47 Tyytyväinen työn tulokseen -5.89 -5.00 -17.66 TUOT09 3.00
57 0 0.26 Työstä saa hyödyllistä palautetta -5.89 -5.00 -17.66 TUOT10 3.00
58 0 0.88 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle -5.89 -5.00 -17.66 TUOT11 3.00
59 0 -0.88 Työ tehty erittäin turvallisesti -5.89 -5.00 -17.66 TUOT12 3.00
60 0 -1.01 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle -5.89 -5.00 -17.66 TUOT13 3.00
61 0 -0.56 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa -5.89 -5.00 -17.66 TUOT14 3.00
62 0 0.05 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 TURVKART 3.00
63 0 -0.07 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK01 3.00
64 0 0.33 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK02 3.00
65 0 0.17 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK03 3.00
66 0 0.47 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK04 3.00
67 0 -0.04 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK05 3.00
68 0 -0.01 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK06 3.00
69 0 -0.05 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK07 3.00
70 0 0.27 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK08 3.00
71 0 0.18 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK09 3.00
72 0 -0.54 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK10 3.00
73 0 -0.07 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK11 3.00
74 0 0.39 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK12 3.00
75 0 0.05 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) -5.89 -5.00 -17.66 TVAIK13 3.00
76 0 -0.19 Tilat + välineet hav. riski-indeksi -5.00 TYRISK1 3.00
77 0 -0.4 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi -5.00 TYRISK2 3.00
78 0 -0.07 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä -5.89 -5.00 -17.66 YLHV01 3.00
79 0 -0.07 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista -5.89 -5.00 -17.66 YLHV02 3.00
80 0 0.01 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen -5.89 -5.00 -17.66 YLHV03 3.00
81 0 -1.17 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä -5.89 -5.00 -17.66 YLHV04 3.00
82 0 -0.74 Fyysinen työkyky erinomainen -5.89 -5.00 -17.66 YLHV05 3.00
83 0 -0.31 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) -5.89 -5.00 -17.66 YLHV06 3.00
84 0 0.14 Nukkuminen riittävää -5.89 -5.00 -17.66 YLHV07 3.00
85 0 -0.5 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia -5.89 -5.00 -17.66 YLHV08 3.00
86 0 0 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa -5.89 -5.00 -17.66 YLHV09 3.00
87 0 -0.39 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot -5.89 -5.00 -17.66 YLHV10 3.00
88 0 -0.48 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset -5.89 -5.00 -17.66 YLHV11 3.00