Taulukko (SIM10).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Syrjinnän ja suosimisen lisääntyminen (5%) (3 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 -0.12 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi -5.00 EKORV1 3.00
2 0 -0.2 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi -5.00 EKORV2 3.00
3 0 0.51 Työpaikan edut, indeksi -5.00 ETUMUUT 3.00
4 0 0.14 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} -5.00 ETUOPISK 3.00
5 0 0.18 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 FYSVIOL 3.00
6 0 0.27 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi -5.00 KANNUSTJ 3.00
7 0 0.21 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 PAIHDEO 3.00
8 0 0.14 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 0.15 -5.00 0.44 PJ1 3.00
9 0 0.23 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 0.15 -5.00 0.44 PJ2 3.00
10 0 0.01 Koulutussuunnitelma, indeksi 0.15 -5.00 0.44 PJ3 3.00
11 0 0.11 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 0.15 -5.00 0.44 PJ4 3.00
12 0 -0.05 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 0.15 -5.00 0.44 PJ5 3.00
13 0 0.71 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) 0.24 -5.00 0.71 SAIPV 3.00
14 0 -0.67 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 THVKART 3.00
15 0 -0.25 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi 0.01 -5.00 0.04 TJ1 3.00
16 0 0.34 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi 0.01 -5.00 0.04 TJ2 3.00
17 0 0.17 Osa-aikatyöjärj, indeksi 0.01 -5.00 0.04 TJ3 3.00
18 0 -0.14 Etätyöjärjestelmä, indeksi 0.01 -5.00 0.04 TJ4 3.00
19 0 -0.08 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi 0.01 -5.00 0.04 TJ5 3.00
20 0 -1.17 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet -14.61 -5.00 -43.83 TORG01 3.00
21 0 -1.01 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu -14.61 -5.00 -43.83 TORG02 3.00
22 0 -0.79 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista -14.61 -5.00 -43.83 TORG03 3.00
23 0 -0.34 Organisaatio toimii ennakoivasti -14.61 -5.00 -43.83 TORG04 3.00
24 0 -0.57 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan -14.61 -5.00 -43.83 TORG05 3.00
25 0 -1.42 Organisaation toiminta luotettavaa -14.61 -5.00 -43.83 TORG06 3.00
26 0 -0.34 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin -14.61 -5.00 -43.83 TORG07 3.00
27 0 -0.26 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta -14.61 -5.00 -43.83 TORG08 3.00
28 0 -0.72 Työpaikan arvot vastaavat omiani -14.61 -5.00 -43.83 TORG09 3.00
29 0 -1.03 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti -14.61 -5.00 -43.83 TORG10 3.00
30 0 -1.78 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa -14.61 -5.00 -43.83 TORG11 3.00
31 0 -0.05 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä -14.61 -5.00 -43.83 TORG12 3.00
32 0 -0.2 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti -14.61 -5.00 -43.83 TORG13 3.00
33 0 0.55 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) -14.61 -5.00 -43.83 TORG14 3.00
34 0 -0.12 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata -14.61 -5.00 -43.83 TORG15 3.00
35 0 -0.11 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva -14.61 -5.00 -43.83 TSIS01 3.00
36 0 0.32 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta -14.61 -5.00 -43.83 TSIS02 3.00
37 0 -1.99 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä -14.61 -5.00 -43.83 TSIS03 3.00
38 0 0.6 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin -14.61 -5.00 -43.83 TSIS04 3.00
39 0 0.14 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta -14.61 -5.00 -43.83 TSIS05 3.00
40 0 -0.4 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri -14.61 -5.00 -43.83 TSIS06 3.00
41 0 0.02 Osaaminen täydessä käytössä työssä -14.61 -5.00 -43.83 TSIS07 3.00
42 0 -0.24 Tiedonsaanti työasioissa riittävää -14.61 -5.00 -43.83 TSIS08 3.00
43 0 -0.33 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä -14.61 -5.00 -43.83 TSIS09 3.00
44 0 -0.89 Työnteko häiriytymätöntä -14.61 -5.00 -43.83 TSIS10 3.00
45 0 -0.13 Työ sopivan vaihtelevaa -14.61 -5.00 -43.83 TSIS11 3.00
46 0 -0.18 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata -14.61 -5.00 -43.83 TSIS12 3.00
47 0 0.34 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät -14.61 -5.00 -43.83 TSIS13 3.00
48 0 -1.58 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa -14.61 -5.00 -43.83 TUOT01 3.00
49 0 -0.98 Tyytyväinen palkkaan -14.61 -5.00 -43.83 TUOT02 3.00
50 0 -0.32 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin -14.61 -5.00 -43.83 TUOT03 3.00
51 0 0.11 Tyytyväinen työpaikan etuihin -14.61 -5.00 -43.83 TUOT04 3.00
52 0 0.09 Tyytyväinen työaikoihin -14.61 -5.00 -43.83 TUOT05 3.00
53 0 0.27 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta -14.61 -5.00 -43.83 TUOT06 3.00
54 0 -1.1 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa -14.61 -5.00 -43.83 TUOT07 3.00
55 0 0.18 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen -14.61 -5.00 -43.83 TUOT08 3.00
56 0 1.1 Tyytyväinen työn tulokseen -14.61 -5.00 -43.83 TUOT09 3.00
57 0 -0.68 Työstä saa hyödyllistä palautetta -14.61 -5.00 -43.83 TUOT10 3.00
58 0 -0.17 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle -14.61 -5.00 -43.83 TUOT11 3.00
59 0 0.37 Työ tehty erittäin turvallisesti -14.61 -5.00 -43.83 TUOT12 3.00
60 0 -0.19 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle -14.61 -5.00 -43.83 TUOT13 3.00
61 0 -0.77 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa -14.61 -5.00 -43.83 TUOT14 3.00
62 0 -0.02 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 TURVKART 3.00
63 0 -0.32 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK01 3.00
64 0 0.15 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK02 3.00
65 0 0.21 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK03 3.00
66 0 -0.17 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK04 3.00
67 0 -0.3 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK05 3.00
68 0 -0.69 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK06 3.00
69 0 -2.13 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK07 3.00
70 0 -2.93 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK08 3.00
71 0 -1.65 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK09 3.00
72 0 -4.98 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK10 3.00
73 0 -0.94 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK11 3.00
74 -5 -7.61 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK12 3.00
75 0 -4.68 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) -14.61 -5.00 -43.83 TVAIK13 3.00
76 0 0.33 Tilat + välineet hav. riski-indeksi -5.00 TYRISK1 3.00
77 0 0.06 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi -5.00 TYRISK2 3.00
78 0 0.24 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä -14.61 -5.00 -43.83 YLHV01 3.00
79 0 -0.75 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista -14.61 -5.00 -43.83 YLHV02 3.00
80 0 -0.05 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen -14.61 -5.00 -43.83 YLHV03 3.00
81 0 -0.02 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä -14.61 -5.00 -43.83 YLHV04 3.00
82 0 0.23 Fyysinen työkyky erinomainen -14.61 -5.00 -43.83 YLHV05 3.00
83 0 -0.71 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) -14.61 -5.00 -43.83 YLHV06 3.00
84 0 -0.04 Nukkuminen riittävää -14.61 -5.00 -43.83 YLHV07 3.00
85 0 -1.3 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia -14.61 -5.00 -43.83 YLHV08 3.00
86 0 0.07 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa -14.61 -5.00 -43.83 YLHV09 3.00
87 0 0.36 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot -14.61 -5.00 -43.83 YLHV10 3.00
88 0 -0.04 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset -14.61 -5.00 -43.83 YLHV11 3.00