Taulukko (SIM7).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Työhyvinvointiriskien kartoitus parantunut (3 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 -0.25 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi 5.00 EKORV1 3.00
2 0 -0.08 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi 5.00 EKORV2 3.00
3 0 -0.29 Työpaikan edut, indeksi 5.00 ETUMUUT 3.00
4 0 -0.07 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} 5.00 ETUOPISK 3.00
5 0 -0.59 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 FYSVIOL 3.00
6 0 0.36 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi 5.00 KANNUSTJ 3.00
7 0 -0.86 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 PAIHDEO 3.00
8 0 0.01 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 0.06 5.00 0.18 PJ1 3.00
9 0 0.02 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 0.06 5.00 0.18 PJ2 3.00
10 0 0.06 Koulutussuunnitelma, indeksi 0.06 5.00 0.18 PJ3 3.00
11 0 0.04 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 0.06 5.00 0.18 PJ4 3.00
12 0 0.06 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 0.06 5.00 0.18 PJ5 3.00
13 0 -0.8 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) -0.27 5.00 -0.80 SAIPV 3.00
14 5 6.71 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 THVKART 3.00
15 0 -0.04 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi -0.27 5.00 -0.81 TJ1 3.00
16 0 0.01 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi -0.27 5.00 -0.81 TJ2 3.00
17 0 -0.15 Osa-aikatyöjärj, indeksi -0.27 5.00 -0.81 TJ3 3.00
18 0 -0.17 Etätyöjärjestelmä, indeksi -0.27 5.00 -0.81 TJ4 3.00
19 0 -0.46 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi -0.27 5.00 -0.81 TJ5 3.00
20 0 0.19 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet 3.73 5.00 11.18 TORG01 3.00
21 0 0.46 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu 3.73 5.00 11.18 TORG02 3.00
22 0 0.08 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista 3.73 5.00 11.18 TORG03 3.00
23 0 0.3 Organisaatio toimii ennakoivasti 3.73 5.00 11.18 TORG04 3.00
24 0 0.14 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan 3.73 5.00 11.18 TORG05 3.00
25 0 0.14 Organisaation toiminta luotettavaa 3.73 5.00 11.18 TORG06 3.00
26 0 0.22 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin 3.73 5.00 11.18 TORG07 3.00
27 0 0.16 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta 3.73 5.00 11.18 TORG08 3.00
28 0 0.07 Työpaikan arvot vastaavat omiani 3.73 5.00 11.18 TORG09 3.00
29 0 -0.1 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti 3.73 5.00 11.18 TORG10 3.00
30 0 1.05 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa 3.73 5.00 11.18 TORG11 3.00
31 0 0.22 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä 3.73 5.00 11.18 TORG12 3.00
32 0 0.5 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti 3.73 5.00 11.18 TORG13 3.00
33 0 0.41 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) 3.73 5.00 11.18 TORG14 3.00
34 0 -0.33 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata 3.73 5.00 11.18 TORG15 3.00
35 0 0.17 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva 3.73 5.00 11.18 TSIS01 3.00
36 0 0.02 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta 3.73 5.00 11.18 TSIS02 3.00
37 0 0.12 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä 3.73 5.00 11.18 TSIS03 3.00
38 0 0.03 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin 3.73 5.00 11.18 TSIS04 3.00
39 0 -0.15 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta 3.73 5.00 11.18 TSIS05 3.00
40 0 1.23 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri 3.73 5.00 11.18 TSIS06 3.00
41 0 -0.55 Osaaminen täydessä käytössä työssä 3.73 5.00 11.18 TSIS07 3.00
42 0 0.41 Tiedonsaanti työasioissa riittävää 3.73 5.00 11.18 TSIS08 3.00
43 0 0.23 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä 3.73 5.00 11.18 TSIS09 3.00
44 0 0.7 Työnteko häiriytymätöntä 3.73 5.00 11.18 TSIS10 3.00
45 0 -0.17 Työ sopivan vaihtelevaa 3.73 5.00 11.18 TSIS11 3.00
46 0 0.14 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata 3.73 5.00 11.18 TSIS12 3.00
47 0 0.4 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät 3.73 5.00 11.18 TSIS13 3.00
48 0 0.09 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa 3.73 5.00 11.18 TUOT01 3.00
49 0 -0.19 Tyytyväinen palkkaan 3.73 5.00 11.18 TUOT02 3.00
50 0 0.04 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin 3.73 5.00 11.18 TUOT03 3.00
51 0 -0.02 Tyytyväinen työpaikan etuihin 3.73 5.00 11.18 TUOT04 3.00
52 0 0.14 Tyytyväinen työaikoihin 3.73 5.00 11.18 TUOT05 3.00
53 0 0.43 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta 3.73 5.00 11.18 TUOT06 3.00
54 0 0.11 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa 3.73 5.00 11.18 TUOT07 3.00
55 0 -0.07 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen 3.73 5.00 11.18 TUOT08 3.00
56 0 -0.19 Tyytyväinen työn tulokseen 3.73 5.00 11.18 TUOT09 3.00
57 0 0.34 Työstä saa hyödyllistä palautetta 3.73 5.00 11.18 TUOT10 3.00
58 0 0.11 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle 3.73 5.00 11.18 TUOT11 3.00
59 0 0.18 Työ tehty erittäin turvallisesti 3.73 5.00 11.18 TUOT12 3.00
60 0 -0.13 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle 3.73 5.00 11.18 TUOT13 3.00
61 0 0.05 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa 3.73 5.00 11.18 TUOT14 3.00
62 0 4.22 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 TURVKART 3.00
63 0 0.25 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan 3.73 5.00 11.18 TVAIK01 3.00
64 0 0.16 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen 3.73 5.00 11.18 TVAIK02 3.00
65 0 0.28 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen 3.73 5.00 11.18 TVAIK03 3.00
66 0 0.05 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan 3.73 5.00 11.18 TVAIK04 3.00
67 0 -0.06 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan 3.73 5.00 11.18 TVAIK05 3.00
68 0 0.08 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen 3.73 5.00 11.18 TVAIK06 3.00
69 0 0.39 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti 3.73 5.00 11.18 TVAIK07 3.00
70 0 0.35 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki 3.73 5.00 11.18 TVAIK08 3.00
71 0 -0.71 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria 3.73 5.00 11.18 TVAIK09 3.00
72 0 0.13 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa 3.73 5.00 11.18 TVAIK10 3.00
73 0 -0.22 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia 3.73 5.00 11.18 TVAIK11 3.00
74 0 0.47 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä 3.73 5.00 11.18 TVAIK12 3.00
75 0 1.06 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) 3.73 5.00 11.18 TVAIK13 3.00
76 0 -2.32 Tilat + välineet hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK1 3.00
77 0 -0.5 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK2 3.00
78 0 0.04 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä 3.73 5.00 11.18 YLHV01 3.00
79 0 0.17 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista 3.73 5.00 11.18 YLHV02 3.00
80 0 -0.02 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen 3.73 5.00 11.18 YLHV03 3.00
81 0 -0.28 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä 3.73 5.00 11.18 YLHV04 3.00
82 0 0.07 Fyysinen työkyky erinomainen 3.73 5.00 11.18 YLHV05 3.00
83 0 1.36 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) 3.73 5.00 11.18 YLHV06 3.00
84 0 0.14 Nukkuminen riittävää 3.73 5.00 11.18 YLHV07 3.00
85 0 0.3 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia 3.73 5.00 11.18 YLHV08 3.00
86 0 0.54 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa 3.73 5.00 11.18 YLHV09 3.00
87 0 -0.2 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot 3.73 5.00 11.18 YLHV10 3.00
88 0 -0.15 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset 3.73 5.00 11.18 YLHV11 3.00