Taulukko (SIM3).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Epärealistiset tulostavoitteet (3 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 -0.17 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi -5.00 EKORV1 3.00
2 0 -0.21 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi -5.00 EKORV2 3.00
3 0 0.12 Työpaikan edut, indeksi -5.00 ETUMUUT 3.00
4 0 -0.31 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} -5.00 ETUOPISK 3.00
5 0 0.06 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 FYSVIOL 3.00
6 0 1.14 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi -5.00 KANNUSTJ 3.00
7 0 0.06 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 PAIHDEO 3.00
8 0 0.03 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 0.29 -5.00 0.87 PJ1 3.00
9 0 0.01 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 0.29 -5.00 0.87 PJ2 3.00
10 0 0.08 Koulutussuunnitelma, indeksi 0.29 -5.00 0.87 PJ3 3.00
11 0 0.33 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 0.29 -5.00 0.87 PJ4 3.00
12 0 0.41 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 0.29 -5.00 0.87 PJ5 3.00
13 0 0.15 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) 0.05 -5.00 0.15 SAIPV 3.00
14 0 -0.24 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 THVKART 3.00
15 0 -0.63 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi -0.31 -5.00 -0.92 TJ1 3.00
16 0 -0.03 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi -0.31 -5.00 -0.92 TJ2 3.00
17 0 -0.03 Osa-aikatyöjärj, indeksi -0.31 -5.00 -0.92 TJ3 3.00
18 0 -0.03 Etätyöjärjestelmä, indeksi -0.31 -5.00 -0.92 TJ4 3.00
19 0 -0.2 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi -0.31 -5.00 -0.92 TJ5 3.00
20 -5 -6.74 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet -11.79 -5.00 -35.38 TORG01 3.00
21 0 -0.41 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu -11.79 -5.00 -35.38 TORG02 3.00
22 0 -1.63 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista -11.79 -5.00 -35.38 TORG03 3.00
23 0 -1.04 Organisaatio toimii ennakoivasti -11.79 -5.00 -35.38 TORG04 3.00
24 0 -1.49 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan -11.79 -5.00 -35.38 TORG05 3.00
25 0 -2.76 Organisaation toiminta luotettavaa -11.79 -5.00 -35.38 TORG06 3.00
26 0 -0.28 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin -11.79 -5.00 -35.38 TORG07 3.00
27 0 0.17 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta -11.79 -5.00 -35.38 TORG08 3.00
28 0 -0.98 Työpaikan arvot vastaavat omiani -11.79 -5.00 -35.38 TORG09 3.00
29 0 -2.18 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti -11.79 -5.00 -35.38 TORG10 3.00
30 0 -1.79 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa -11.79 -5.00 -35.38 TORG11 3.00
31 0 -0.8 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä -11.79 -5.00 -35.38 TORG12 3.00
32 0 0.15 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti -11.79 -5.00 -35.38 TORG13 3.00
33 0 -0.11 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) -11.79 -5.00 -35.38 TORG14 3.00
34 0 -2.03 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata -11.79 -5.00 -35.38 TORG15 3.00
35 0 -0.1 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva -11.79 -5.00 -35.38 TSIS01 3.00
36 0 -0.26 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta -11.79 -5.00 -35.38 TSIS02 3.00
37 0 0.6 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä -11.79 -5.00 -35.38 TSIS03 3.00
38 0 -0.4 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin -11.79 -5.00 -35.38 TSIS04 3.00
39 0 0.12 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta -11.79 -5.00 -35.38 TSIS05 3.00
40 0 -2.03 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri -11.79 -5.00 -35.38 TSIS06 3.00
41 0 0.57 Osaaminen täydessä käytössä työssä -11.79 -5.00 -35.38 TSIS07 3.00
42 0 0 Tiedonsaanti työasioissa riittävää -11.79 -5.00 -35.38 TSIS08 3.00
43 0 -1.53 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä -11.79 -5.00 -35.38 TSIS09 3.00
44 0 -0.92 Työnteko häiriytymätöntä -11.79 -5.00 -35.38 TSIS10 3.00
45 0 0.09 Työ sopivan vaihtelevaa -11.79 -5.00 -35.38 TSIS11 3.00
46 0 -0.54 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata -11.79 -5.00 -35.38 TSIS12 3.00
47 0 -0.51 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät -11.79 -5.00 -35.38 TSIS13 3.00
48 0 0.23 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa -11.79 -5.00 -35.38 TUOT01 3.00
49 0 -0.55 Tyytyväinen palkkaan -11.79 -5.00 -35.38 TUOT02 3.00
50 0 -1.18 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin -11.79 -5.00 -35.38 TUOT03 3.00
51 0 -0.41 Tyytyväinen työpaikan etuihin -11.79 -5.00 -35.38 TUOT04 3.00
52 0 -0.19 Tyytyväinen työaikoihin -11.79 -5.00 -35.38 TUOT05 3.00
53 0 0.11 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta -11.79 -5.00 -35.38 TUOT06 3.00
54 0 -1.46 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa -11.79 -5.00 -35.38 TUOT07 3.00
55 0 0.09 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen -11.79 -5.00 -35.38 TUOT08 3.00
56 0 0.16 Tyytyväinen työn tulokseen -11.79 -5.00 -35.38 TUOT09 3.00
57 0 0.4 Työstä saa hyödyllistä palautetta -11.79 -5.00 -35.38 TUOT10 3.00
58 0 0.27 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle -11.79 -5.00 -35.38 TUOT11 3.00
59 0 -0.11 Työ tehty erittäin turvallisesti -11.79 -5.00 -35.38 TUOT12 3.00
60 0 -0.86 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle -11.79 -5.00 -35.38 TUOT13 3.00
61 0 -1.22 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa -11.79 -5.00 -35.38 TUOT14 3.00
62 0 0.14 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 TURVKART 3.00
63 0 -0.1 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK01 3.00
64 0 -0.16 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK02 3.00
65 0 -0.32 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK03 3.00
66 0 0.65 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK04 3.00
67 0 -0.14 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK05 3.00
68 0 -0.27 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK06 3.00
69 0 -0.13 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK07 3.00
70 0 0.55 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK08 3.00
71 0 0.6 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK09 3.00
72 0 -1.94 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK10 3.00
73 0 0.13 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK11 3.00
74 0 -1 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK12 3.00
75 0 -0.35 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) -11.79 -5.00 -35.38 TVAIK13 3.00
76 0 0.5 Tilat + välineet hav. riski-indeksi -5.00 TYRISK1 3.00
77 0 0.19 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi -5.00 TYRISK2 3.00
78 0 0.07 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä -11.79 -5.00 -35.38 YLHV01 3.00
79 0 -0.28 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista -11.79 -5.00 -35.38 YLHV02 3.00
80 0 0.1 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen -11.79 -5.00 -35.38 YLHV03 3.00
81 0 0.31 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä -11.79 -5.00 -35.38 YLHV04 3.00
82 0 0.01 Fyysinen työkyky erinomainen -11.79 -5.00 -35.38 YLHV05 3.00
83 0 -0.55 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) -11.79 -5.00 -35.38 YLHV06 3.00
84 0 -0.07 Nukkuminen riittävää -11.79 -5.00 -35.38 YLHV07 3.00
85 0 -0.99 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia -11.79 -5.00 -35.38 YLHV08 3.00
86 0 -0.07 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa -11.79 -5.00 -35.38 YLHV09 3.00
87 0 0.15 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot -11.79 -5.00 -35.38 YLHV10 3.00
88 0 -0.02 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset -11.79 -5.00 -35.38 YLHV11 3.00