Taulukko (SIM4).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Voimistunut ay-toiminta (3 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 -0.03 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi 5.00 EKORV1 3.00
2 0 0.3 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi 5.00 EKORV2 3.00
3 0 -0.2 Työpaikan edut, indeksi 5.00 ETUMUUT 3.00
4 0 -0.05 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} 5.00 ETUOPISK 3.00
5 0 -0.19 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 FYSVIOL 3.00
6 0 -0.53 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi 5.00 KANNUSTJ 3.00
7 0 -0.17 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 PAIHDEO 3.00
8 0 0 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 0.14 5.00 0.43 PJ1 3.00
9 0 0.03 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 0.14 5.00 0.43 PJ2 3.00
10 0 0.03 Koulutussuunnitelma, indeksi 0.14 5.00 0.43 PJ3 3.00
11 0 0.17 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 0.14 5.00 0.43 PJ4 3.00
12 0 0.2 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 0.14 5.00 0.43 PJ5 3.00
13 0 -0.23 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) -0.08 5.00 -0.23 SAIPV 3.00
14 0 1.14 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 THVKART 3.00
15 0 0.08 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi 0.01 5.00 0.02 TJ1 3.00
16 0 -0.1 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi 0.01 5.00 0.02 TJ2 3.00
17 0 -0.06 Osa-aikatyöjärj, indeksi 0.01 5.00 0.02 TJ3 3.00
18 0 0.04 Etätyöjärjestelmä, indeksi 0.01 5.00 0.02 TJ4 3.00
19 0 0.05 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi 0.01 5.00 0.02 TJ5 3.00
20 0 1.59 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet 9.87 5.00 29.60 TORG01 3.00
21 0 -0.02 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu 9.87 5.00 29.60 TORG02 3.00
22 0 0.5 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista 9.87 5.00 29.60 TORG03 3.00
23 0 0.14 Organisaatio toimii ennakoivasti 9.87 5.00 29.60 TORG04 3.00
24 0 0.32 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan 9.87 5.00 29.60 TORG05 3.00
25 0 1.85 Organisaation toiminta luotettavaa 9.87 5.00 29.60 TORG06 3.00
26 0 0.37 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin 9.87 5.00 29.60 TORG07 3.00
27 0 -0.15 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta 9.87 5.00 29.60 TORG08 3.00
28 0 0.64 Työpaikan arvot vastaavat omiani 9.87 5.00 29.60 TORG09 3.00
29 0 1.85 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti 9.87 5.00 29.60 TORG10 3.00
30 5 6.07 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa 9.87 5.00 29.60 TORG11 3.00
31 0 0.1 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä 9.87 5.00 29.60 TORG12 3.00
32 0 0.09 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti 9.87 5.00 29.60 TORG13 3.00
33 0 0.5 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) 9.87 5.00 29.60 TORG14 3.00
34 0 0.89 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata 9.87 5.00 29.60 TORG15 3.00
35 0 0.07 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva 9.87 5.00 29.60 TSIS01 3.00
36 0 0.21 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta 9.87 5.00 29.60 TSIS02 3.00
37 0 -0.15 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä 9.87 5.00 29.60 TSIS03 3.00
38 0 0.17 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin 9.87 5.00 29.60 TSIS04 3.00
39 0 -0.6 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta 9.87 5.00 29.60 TSIS05 3.00
40 0 1 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri 9.87 5.00 29.60 TSIS06 3.00
41 0 -0.1 Osaaminen täydessä käytössä työssä 9.87 5.00 29.60 TSIS07 3.00
42 0 0.38 Tiedonsaanti työasioissa riittävää 9.87 5.00 29.60 TSIS08 3.00
43 0 0.71 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä 9.87 5.00 29.60 TSIS09 3.00
44 0 0.24 Työnteko häiriytymätöntä 9.87 5.00 29.60 TSIS10 3.00
45 0 0.04 Työ sopivan vaihtelevaa 9.87 5.00 29.60 TSIS11 3.00
46 0 0.14 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata 9.87 5.00 29.60 TSIS12 3.00
47 0 0.29 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät 9.87 5.00 29.60 TSIS13 3.00
48 0 0.59 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa 9.87 5.00 29.60 TUOT01 3.00
49 0 1.02 Tyytyväinen palkkaan 9.87 5.00 29.60 TUOT02 3.00
50 0 0.38 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin 9.87 5.00 29.60 TUOT03 3.00
51 0 0.48 Tyytyväinen työpaikan etuihin 9.87 5.00 29.60 TUOT04 3.00
52 0 0.1 Tyytyväinen työaikoihin 9.87 5.00 29.60 TUOT05 3.00
53 0 -0.41 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta 9.87 5.00 29.60 TUOT06 3.00
54 0 1.26 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa 9.87 5.00 29.60 TUOT07 3.00
55 0 -0.03 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen 9.87 5.00 29.60 TUOT08 3.00
56 0 -0.56 Tyytyväinen työn tulokseen 9.87 5.00 29.60 TUOT09 3.00
57 0 -0.08 Työstä saa hyödyllistä palautetta 9.87 5.00 29.60 TUOT10 3.00
58 0 -0.54 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle 9.87 5.00 29.60 TUOT11 3.00
59 0 0.05 Työ tehty erittäin turvallisesti 9.87 5.00 29.60 TUOT12 3.00
60 0 0.77 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle 9.87 5.00 29.60 TUOT13 3.00
61 0 1.39 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa 9.87 5.00 29.60 TUOT14 3.00
62 0 0.53 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 TURVKART 3.00
63 0 0.38 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan 9.87 5.00 29.60 TVAIK01 3.00
64 0 0.03 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen 9.87 5.00 29.60 TVAIK02 3.00
65 0 -0.02 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen 9.87 5.00 29.60 TVAIK03 3.00
66 0 -0.16 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan 9.87 5.00 29.60 TVAIK04 3.00
67 0 0.12 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan 9.87 5.00 29.60 TVAIK05 3.00
68 0 0.15 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen 9.87 5.00 29.60 TVAIK06 3.00
69 0 0.77 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti 9.87 5.00 29.60 TVAIK07 3.00
70 0 0.2 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki 9.87 5.00 29.60 TVAIK08 3.00
71 0 -0.25 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria 9.87 5.00 29.60 TVAIK09 3.00
72 0 1.58 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa 9.87 5.00 29.60 TVAIK10 3.00
73 0 0.04 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia 9.87 5.00 29.60 TVAIK11 3.00
74 0 1.35 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä 9.87 5.00 29.60 TVAIK12 3.00
75 0 1.6 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) 9.87 5.00 29.60 TVAIK13 3.00
76 0 -0.87 Tilat + välineet hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK1 3.00
77 0 -0.32 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK2 3.00
78 0 -0.06 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä 9.87 5.00 29.60 YLHV01 3.00
79 0 0.54 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista 9.87 5.00 29.60 YLHV02 3.00
80 0 0.08 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen 9.87 5.00 29.60 YLHV03 3.00
81 0 -0.47 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä 9.87 5.00 29.60 YLHV04 3.00
82 0 -0.08 Fyysinen työkyky erinomainen 9.87 5.00 29.60 YLHV05 3.00
83 0 0.78 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) 9.87 5.00 29.60 YLHV06 3.00
84 0 0.04 Nukkuminen riittävää 9.87 5.00 29.60 YLHV07 3.00
85 0 1.1 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia 9.87 5.00 29.60 YLHV08 3.00
86 0 0.07 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa 9.87 5.00 29.60 YLHV09 3.00
87 0 0.1 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot 9.87 5.00 29.60 YLHV10 3.00
88 0 0.13 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset 9.87 5.00 29.60 YLHV11 3.00