Taulukko (SIM9).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Työaikajoustojen lisäys (3 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 1.19 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi 5.00 EKORV1 3.00
2 0 0.89 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi 5.00 EKORV2 3.00
3 0 1.71 Työpaikan edut, indeksi 5.00 ETUMUUT 3.00
4 0 0.65 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} 5.00 ETUOPISK 3.00
5 0 0.17 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 FYSVIOL 3.00
6 0 0.47 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi 5.00 KANNUSTJ 3.00
7 0 -0.01 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 PAIHDEO 3.00
8 0 0.2 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 0.51 5.00 1.53 PJ1 3.00
9 0 0.17 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 0.51 5.00 1.53 PJ2 3.00
10 0 0.16 Koulutussuunnitelma, indeksi 0.51 5.00 1.53 PJ3 3.00
11 0 0.8 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 0.51 5.00 1.53 PJ4 3.00
12 0 0.19 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 0.51 5.00 1.53 PJ5 3.00
13 0 0.29 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) 0.1 5.00 0.29 SAIPV 3.00
14 0 -0.19 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 THVKART 3.00
15 1 4.88 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi 8.32 5.00 24.96 TJ1 3.00
16 1 5.77 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi 8.32 5.00 24.96 TJ2 3.00
17 1 5.24 Osa-aikatyöjärj, indeksi 8.32 5.00 24.96 TJ3 3.00
18 1 4.01 Etätyöjärjestelmä, indeksi 8.32 5.00 24.96 TJ4 3.00
19 1 5.06 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi 8.32 5.00 24.96 TJ5 3.00
20 0 0.2 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet 0.63 5.00 1.88 TORG01 3.00
21 0 0.06 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu 0.63 5.00 1.88 TORG02 3.00
22 0 0.1 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista 0.63 5.00 1.88 TORG03 3.00
23 0 -0.01 Organisaatio toimii ennakoivasti 0.63 5.00 1.88 TORG04 3.00
24 0 0.01 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan 0.63 5.00 1.88 TORG05 3.00
25 0 0.14 Organisaation toiminta luotettavaa 0.63 5.00 1.88 TORG06 3.00
26 0 -0.14 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin 0.63 5.00 1.88 TORG07 3.00
27 0 -0.15 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta 0.63 5.00 1.88 TORG08 3.00
28 0 0.08 Työpaikan arvot vastaavat omiani 0.63 5.00 1.88 TORG09 3.00
29 0 -0.22 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti 0.63 5.00 1.88 TORG10 3.00
30 0 0 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa 0.63 5.00 1.88 TORG11 3.00
31 0 0.18 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä 0.63 5.00 1.88 TORG12 3.00
32 0 -0.14 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti 0.63 5.00 1.88 TORG13 3.00
33 0 0.16 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) 0.63 5.00 1.88 TORG14 3.00
34 0 0.02 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata 0.63 5.00 1.88 TORG15 3.00
35 0 0.09 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva 0.63 5.00 1.88 TSIS01 3.00
36 0 -0.11 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta 0.63 5.00 1.88 TSIS02 3.00
37 0 0.12 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä 0.63 5.00 1.88 TSIS03 3.00
38 0 0.11 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin 0.63 5.00 1.88 TSIS04 3.00
39 0 -0.09 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta 0.63 5.00 1.88 TSIS05 3.00
40 0 0.09 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri 0.63 5.00 1.88 TSIS06 3.00
41 0 -0.21 Osaaminen täydessä käytössä työssä 0.63 5.00 1.88 TSIS07 3.00
42 0 -0.26 Tiedonsaanti työasioissa riittävää 0.63 5.00 1.88 TSIS08 3.00
43 0 -0.14 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä 0.63 5.00 1.88 TSIS09 3.00
44 0 0.06 Työnteko häiriytymätöntä 0.63 5.00 1.88 TSIS10 3.00
45 0 -0.1 Työ sopivan vaihtelevaa 0.63 5.00 1.88 TSIS11 3.00
46 0 0.02 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata 0.63 5.00 1.88 TSIS12 3.00
47 0 -0.16 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät 0.63 5.00 1.88 TSIS13 3.00
48 0 -0.06 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa 0.63 5.00 1.88 TUOT01 3.00
49 0 0.25 Tyytyväinen palkkaan 0.63 5.00 1.88 TUOT02 3.00
50 0 -0.07 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin 0.63 5.00 1.88 TUOT03 3.00
51 0 0.22 Tyytyväinen työpaikan etuihin 0.63 5.00 1.88 TUOT04 3.00
52 0 0.23 Tyytyväinen työaikoihin 0.63 5.00 1.88 TUOT05 3.00
53 0 -0.24 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta 0.63 5.00 1.88 TUOT06 3.00
54 0 -0.13 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa 0.63 5.00 1.88 TUOT07 3.00
55 0 -0.32 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen 0.63 5.00 1.88 TUOT08 3.00
56 0 -0.05 Tyytyväinen työn tulokseen 0.63 5.00 1.88 TUOT09 3.00
57 0 -0.01 Työstä saa hyödyllistä palautetta 0.63 5.00 1.88 TUOT10 3.00
58 0 0.06 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle 0.63 5.00 1.88 TUOT11 3.00
59 0 -0.03 Työ tehty erittäin turvallisesti 0.63 5.00 1.88 TUOT12 3.00
60 0 0 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle 0.63 5.00 1.88 TUOT13 3.00
61 0 -0.16 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa 0.63 5.00 1.88 TUOT14 3.00
62 0 0.07 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 TURVKART 3.00
63 0 0.09 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan 0.63 5.00 1.88 TVAIK01 3.00
64 0 0.44 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen 0.63 5.00 1.88 TVAIK02 3.00
65 0 0.81 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen 0.63 5.00 1.88 TVAIK03 3.00
66 0 0.45 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan 0.63 5.00 1.88 TVAIK04 3.00
67 0 0.56 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan 0.63 5.00 1.88 TVAIK05 3.00
68 0 0.33 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen 0.63 5.00 1.88 TVAIK06 3.00
69 0 0.14 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti 0.63 5.00 1.88 TVAIK07 3.00
70 0 0.16 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki 0.63 5.00 1.88 TVAIK08 3.00
71 0 -0.13 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria 0.63 5.00 1.88 TVAIK09 3.00
72 0 -0.03 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa 0.63 5.00 1.88 TVAIK10 3.00
73 0 -0.05 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia 0.63 5.00 1.88 TVAIK11 3.00
74 0 -0.02 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä 0.63 5.00 1.88 TVAIK12 3.00
75 0 0.18 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) 0.63 5.00 1.88 TVAIK13 3.00
76 0 0.48 Tilat + välineet hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK1 3.00
77 0 0.05 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK2 3.00
78 0 -0.05 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä 0.63 5.00 1.88 YLHV01 3.00
79 0 -0.01 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista 0.63 5.00 1.88 YLHV02 3.00
80 0 -0.21 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen 0.63 5.00 1.88 YLHV03 3.00
81 0 0.03 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä 0.63 5.00 1.88 YLHV04 3.00
82 0 -0.12 Fyysinen työkyky erinomainen 0.63 5.00 1.88 YLHV05 3.00
83 0 -0.03 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) 0.63 5.00 1.88 YLHV06 3.00
84 0 -0.24 Nukkuminen riittävää 0.63 5.00 1.88 YLHV07 3.00
85 0 -0.01 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia 0.63 5.00 1.88 YLHV08 3.00
86 0 -0.05 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa 0.63 5.00 1.88 YLHV09 3.00
87 0 0.08 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot 0.63 5.00 1.88 YLHV10 3.00
88 0 0.17 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset 0.63 5.00 1.88 YLHV11 3.00