Taulukko (SIM5).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Työnjaon ja organisoinnin parantuminen (3 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 -0.02 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi 5.00 EKORV1 3.00
2 0 -0.02 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi 5.00 EKORV2 3.00
3 0 -0.01 Työpaikan edut, indeksi 5.00 ETUMUUT 3.00
4 0 0.01 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} 5.00 ETUOPISK 3.00
5 0 0.01 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 FYSVIOL 3.00
6 0 0.44 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi 5.00 KANNUSTJ 3.00
7 0 0 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 PAIHDEO 3.00
8 0 0.02 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 0.42 5.00 1.27 PJ1 3.00
9 0 -0.01 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 0.42 5.00 1.27 PJ2 3.00
10 0 0.14 Koulutussuunnitelma, indeksi 0.42 5.00 1.27 PJ3 3.00
11 0 0.78 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 0.42 5.00 1.27 PJ4 3.00
12 0 0.34 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 0.42 5.00 1.27 PJ5 3.00
13 0 0.33 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) 0.11 5.00 0.33 SAIPV 3.00
14 0 0.76 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 THVKART 3.00
15 0 -0.07 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi 0.12 5.00 0.36 TJ1 3.00
16 0 0.17 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi 0.12 5.00 0.36 TJ2 3.00
17 0 0.34 Osa-aikatyöjärj, indeksi 0.12 5.00 0.36 TJ3 3.00
18 0 -0.14 Etätyöjärjestelmä, indeksi 0.12 5.00 0.36 TJ4 3.00
19 0 0.06 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi 0.12 5.00 0.36 TJ5 3.00
20 0 0.55 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet 15.23 5.00 45.70 TORG01 3.00
21 5 6.75 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu 15.23 5.00 45.70 TORG02 3.00
22 0 3.05 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista 15.23 5.00 45.70 TORG03 3.00
23 0 3.02 Organisaatio toimii ennakoivasti 15.23 5.00 45.70 TORG04 3.00
24 0 2.8 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan 15.23 5.00 45.70 TORG05 3.00
25 0 1.32 Organisaation toiminta luotettavaa 15.23 5.00 45.70 TORG06 3.00
26 0 1.51 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin 15.23 5.00 45.70 TORG07 3.00
27 0 2.61 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta 15.23 5.00 45.70 TORG08 3.00
28 0 1.15 Työpaikan arvot vastaavat omiani 15.23 5.00 45.70 TORG09 3.00
29 0 1.06 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti 15.23 5.00 45.70 TORG10 3.00
30 0 -0.03 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa 15.23 5.00 45.70 TORG11 3.00
31 0 0.87 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä 15.23 5.00 45.70 TORG12 3.00
32 0 1.57 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti 15.23 5.00 45.70 TORG13 3.00
33 0 0.21 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) 15.23 5.00 45.70 TORG14 3.00
34 0 0.03 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata 15.23 5.00 45.70 TORG15 3.00
35 0 0.21 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva 15.23 5.00 45.70 TSIS01 3.00
36 0 1.52 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta 15.23 5.00 45.70 TSIS02 3.00
37 0 0.42 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä 15.23 5.00 45.70 TSIS03 3.00
38 0 -0.07 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin 15.23 5.00 45.70 TSIS04 3.00
39 0 0.27 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta 15.23 5.00 45.70 TSIS05 3.00
40 0 0.94 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri 15.23 5.00 45.70 TSIS06 3.00
41 0 0.07 Osaaminen täydessä käytössä työssä 15.23 5.00 45.70 TSIS07 3.00
42 0 2.02 Tiedonsaanti työasioissa riittävää 15.23 5.00 45.70 TSIS08 3.00
43 0 0.77 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä 15.23 5.00 45.70 TSIS09 3.00
44 0 1.33 Työnteko häiriytymätöntä 15.23 5.00 45.70 TSIS10 3.00
45 0 -0.01 Työ sopivan vaihtelevaa 15.23 5.00 45.70 TSIS11 3.00
46 0 -0.08 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata 15.23 5.00 45.70 TSIS12 3.00
47 0 0.88 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät 15.23 5.00 45.70 TSIS13 3.00
48 0 1.08 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa 15.23 5.00 45.70 TUOT01 3.00
49 0 0.29 Tyytyväinen palkkaan 15.23 5.00 45.70 TUOT02 3.00
50 0 0.36 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin 15.23 5.00 45.70 TUOT03 3.00
51 0 0.19 Tyytyväinen työpaikan etuihin 15.23 5.00 45.70 TUOT04 3.00
52 0 -0.15 Tyytyväinen työaikoihin 15.23 5.00 45.70 TUOT05 3.00
53 0 1.12 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta 15.23 5.00 45.70 TUOT06 3.00
54 0 0.1 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa 15.23 5.00 45.70 TUOT07 3.00
55 0 0.01 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen 15.23 5.00 45.70 TUOT08 3.00
56 0 0.25 Tyytyväinen työn tulokseen 15.23 5.00 45.70 TUOT09 3.00
57 0 1.46 Työstä saa hyödyllistä palautetta 15.23 5.00 45.70 TUOT10 3.00
58 0 0.28 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle 15.23 5.00 45.70 TUOT11 3.00
59 0 0.24 Työ tehty erittäin turvallisesti 15.23 5.00 45.70 TUOT12 3.00
60 0 0.04 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle 15.23 5.00 45.70 TUOT13 3.00
61 0 -0.66 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa 15.23 5.00 45.70 TUOT14 3.00
62 0 0.18 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 TURVKART 3.00
63 0 0.13 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan 15.23 5.00 45.70 TVAIK01 3.00
64 0 -0.05 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen 15.23 5.00 45.70 TVAIK02 3.00
65 0 -0.09 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen 15.23 5.00 45.70 TVAIK03 3.00
66 0 0.07 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan 15.23 5.00 45.70 TVAIK04 3.00
67 0 -0.01 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan 15.23 5.00 45.70 TVAIK05 3.00
68 0 0.32 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen 15.23 5.00 45.70 TVAIK06 3.00
69 0 1.17 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti 15.23 5.00 45.70 TVAIK07 3.00
70 0 1.5 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki 15.23 5.00 45.70 TVAIK08 3.00
71 0 1.13 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria 15.23 5.00 45.70 TVAIK09 3.00
72 0 -0.2 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa 15.23 5.00 45.70 TVAIK10 3.00
73 0 1.38 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia 15.23 5.00 45.70 TVAIK11 3.00
74 0 1.16 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä 15.23 5.00 45.70 TVAIK12 3.00
75 0 -0.08 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) 15.23 5.00 45.70 TVAIK13 3.00
76 0 -0.01 Tilat + välineet hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK1 3.00
77 0 0.36 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK2 3.00
78 0 0.09 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä 15.23 5.00 45.70 YLHV01 3.00
79 0 0.07 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista 15.23 5.00 45.70 YLHV02 3.00
80 0 -0.2 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen 15.23 5.00 45.70 YLHV03 3.00
81 0 -0.12 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä 15.23 5.00 45.70 YLHV04 3.00
82 0 -0.14 Fyysinen työkyky erinomainen 15.23 5.00 45.70 YLHV05 3.00
83 0 0.01 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) 15.23 5.00 45.70 YLHV06 3.00
84 0 0.18 Nukkuminen riittävää 15.23 5.00 45.70 YLHV07 3.00
85 0 0.03 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia 15.23 5.00 45.70 YLHV08 3.00
86 0 0.51 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa 15.23 5.00 45.70 YLHV09 3.00
87 0 0.03 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot 15.23 5.00 45.70 YLHV10 3.00
88 0 -0.5 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset 15.23 5.00 45.70 YLHV11 3.00