Taulukko (SIM13).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Töiden liiallisen määrän kohoaminen (5 %) (2 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 -0.06 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi -5.00 EKORV1 2.00
2 0 -0.2 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi -5.00 EKORV2 2.00
3 0 -0.03 Työpaikan edut, indeksi -5.00 ETUMUUT 2.00
4 0 -0.22 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} -5.00 ETUOPISK 2.00
5 0 0.01 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 FYSVIOL 2.00
6 0 0.1 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi -5.00 KANNUSTJ 2.00
7 0 -0.15 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 PAIHDEO 2.00
8 0 0.05 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 0.14 -5.00 0.28 PJ1 2.00
9 0 0.15 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 0.14 -5.00 0.28 PJ2 2.00
10 0 0.05 Koulutussuunnitelma, indeksi 0.14 -5.00 0.28 PJ3 2.00
11 0 0 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 0.14 -5.00 0.28 PJ4 2.00
12 0 0.03 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 0.14 -5.00 0.28 PJ5 2.00
13 0 0.05 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) 0.03 -5.00 0.05 SAIPV 2.00
14 0 -0.88 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 THVKART 2.00
15 0 0.01 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi -0.09 -5.00 -0.17 TJ1 2.00
16 0 -0.08 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi -0.09 -5.00 -0.17 TJ2 2.00
17 0 -0.19 Osa-aikatyöjärj, indeksi -0.09 -5.00 -0.17 TJ3 2.00
18 0 0.07 Etätyöjärjestelmä, indeksi -0.09 -5.00 -0.17 TJ4 2.00
19 0 0.01 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi -0.09 -5.00 -0.17 TJ5 2.00
20 0 -1.18 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet -8.26 -5.00 -16.52 TORG01 2.00
21 0 -0.32 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu -8.26 -5.00 -16.52 TORG02 2.00
22 0 -0.35 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista -8.26 -5.00 -16.52 TORG03 2.00
23 0 -0.06 Organisaatio toimii ennakoivasti -8.26 -5.00 -16.52 TORG04 2.00
24 0 0.03 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan -8.26 -5.00 -16.52 TORG05 2.00
25 0 -0.08 Organisaation toiminta luotettavaa -8.26 -5.00 -16.52 TORG06 2.00
26 0 -0.34 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin -8.26 -5.00 -16.52 TORG07 2.00
27 0 -0.02 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta -8.26 -5.00 -16.52 TORG08 2.00
28 0 -0.02 Työpaikan arvot vastaavat omiani -8.26 -5.00 -16.52 TORG09 2.00
29 0 -0.16 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti -8.26 -5.00 -16.52 TORG10 2.00
30 0 -0.6 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa -8.26 -5.00 -16.52 TORG11 2.00
31 0 0.28 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä -8.26 -5.00 -16.52 TORG12 2.00
32 0 0.03 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti -8.26 -5.00 -16.52 TORG13 2.00
33 0 0.02 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) -8.26 -5.00 -16.52 TORG14 2.00
34 0 0.62 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata -8.26 -5.00 -16.52 TORG15 2.00
35 0 -0.04 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva -8.26 -5.00 -16.52 TSIS01 2.00
36 0 0.42 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta -8.26 -5.00 -16.52 TSIS02 2.00
37 0 0.26 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä -8.26 -5.00 -16.52 TSIS03 2.00
38 0 -0.94 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin -8.26 -5.00 -16.52 TSIS04 2.00
39 0 0.84 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta -8.26 -5.00 -16.52 TSIS05 2.00
40 -5 -6.02 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri -8.26 -5.00 -16.52 TSIS06 2.00
41 0 1.43 Osaaminen täydessä käytössä työssä -8.26 -5.00 -16.52 TSIS07 2.00
42 0 -0.03 Tiedonsaanti työasioissa riittävää -8.26 -5.00 -16.52 TSIS08 2.00
43 0 -2.16 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä -8.26 -5.00 -16.52 TSIS09 2.00
44 0 -3.15 Työnteko häiriytymätöntä -8.26 -5.00 -16.52 TSIS10 2.00
45 0 0.19 Työ sopivan vaihtelevaa -8.26 -5.00 -16.52 TSIS11 2.00
46 0 -0.67 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata -8.26 -5.00 -16.52 TSIS12 2.00
47 0 -0.12 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät -8.26 -5.00 -16.52 TSIS13 2.00
48 0 0.18 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa -8.26 -5.00 -16.52 TUOT01 2.00
49 0 -0.43 Tyytyväinen palkkaan -8.26 -5.00 -16.52 TUOT02 2.00
50 0 -0.11 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin -8.26 -5.00 -16.52 TUOT03 2.00
51 0 -0.05 Tyytyväinen työpaikan etuihin -8.26 -5.00 -16.52 TUOT04 2.00
52 0 -0.68 Tyytyväinen työaikoihin -8.26 -5.00 -16.52 TUOT05 2.00
53 0 -1.47 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta -8.26 -5.00 -16.52 TUOT06 2.00
54 0 -0.41 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa -8.26 -5.00 -16.52 TUOT07 2.00
55 0 0.03 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen -8.26 -5.00 -16.52 TUOT08 2.00
56 0 0.15 Tyytyväinen työn tulokseen -8.26 -5.00 -16.52 TUOT09 2.00
57 0 0.03 Työstä saa hyödyllistä palautetta -8.26 -5.00 -16.52 TUOT10 2.00
58 0 0.04 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle -8.26 -5.00 -16.52 TUOT11 2.00
59 0 -0.2 Työ tehty erittäin turvallisesti -8.26 -5.00 -16.52 TUOT12 2.00
60 0 -0.33 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle -8.26 -5.00 -16.52 TUOT13 2.00
61 0 0.07 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa -8.26 -5.00 -16.52 TUOT14 2.00
62 0 0.33 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} -5.00 TURVKART 2.00
63 0 -0.21 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK01 2.00
64 0 0.03 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK02 2.00
65 0 0.09 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK03 2.00
66 0 0.2 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK04 2.00
67 0 -0.39 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK05 2.00
68 0 0.34 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK06 2.00
69 0 -0.03 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK07 2.00
70 0 -0.12 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK08 2.00
71 0 0.35 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK09 2.00
72 0 -0.42 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK10 2.00
73 0 0.07 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK11 2.00
74 0 -0.1 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK12 2.00
75 0 0.1 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) -8.26 -5.00 -16.52 TVAIK13 2.00
76 0 0.28 Tilat + välineet hav. riski-indeksi -5.00 TYRISK1 2.00
77 0 0.08 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi -5.00 TYRISK2 2.00
78 0 0.18 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä -8.26 -5.00 -16.52 YLHV01 2.00
79 0 -0.46 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista -8.26 -5.00 -16.52 YLHV02 2.00
80 0 -0.02 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen -8.26 -5.00 -16.52 YLHV03 2.00
81 0 0.48 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä -8.26 -5.00 -16.52 YLHV04 2.00
82 0 -0.06 Fyysinen työkyky erinomainen -8.26 -5.00 -16.52 YLHV05 2.00
83 0 -0.48 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) -8.26 -5.00 -16.52 YLHV06 2.00
84 0 -0.51 Nukkuminen riittävää -8.26 -5.00 -16.52 YLHV07 2.00
85 0 -0.19 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia -8.26 -5.00 -16.52 YLHV08 2.00
86 0 -0.63 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa -8.26 -5.00 -16.52 YLHV09 2.00
87 0 0.03 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot -8.26 -5.00 -16.52 YLHV10 2.00
88 0 0.53 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset -8.26 -5.00 -16.52 YLHV11 2.00