Taulukko (SIM11).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Sairauspäivien kohoaminen (5 %) (2 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 -0.15 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi 0.00 EKORV1 2.00
2 0 -0.08 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi 0.00 EKORV2 2.00
3 0 0.48 Työpaikan edut, indeksi 0.00 ETUMUUT 2.00
4 0 0.06 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} 0.00 ETUOPISK 2.00
5 0 0.07 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 0.00 FYSVIOL 2.00
6 0 0.2 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi 0.00 KANNUSTJ 2.00
7 0 0.11 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 0.00 PAIHDEO 2.00
8 0 0.06 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 0.19 0.00 0.38 PJ1 2.00
9 0 0.12 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 0.19 0.00 0.38 PJ2 2.00
10 0 0 Koulutussuunnitelma, indeksi 0.19 0.00 0.38 PJ3 2.00
11 0 0.31 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 0.19 0.00 0.38 PJ4 2.00
12 0 -0.1 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 0.19 0.00 0.38 PJ5 2.00
13 5 5.6 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) 2.8 0.00 5.60 SAIPV 2.00
14 0 -0.62 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 0.00 THVKART 2.00
15 0 -0.12 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi 0.23 0.00 0.45 TJ1 2.00
16 0 0.23 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi 0.23 0.00 0.45 TJ2 2.00
17 0 0.26 Osa-aikatyöjärj, indeksi 0.23 0.00 0.45 TJ3 2.00
18 0 -0.04 Etätyöjärjestelmä, indeksi 0.23 0.00 0.45 TJ4 2.00
19 0 0.12 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi 0.23 0.00 0.45 TJ5 2.00
20 0 -0.56 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet -12.39 0.00 -24.79 TORG01 2.00
21 0 -0.41 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu -12.39 0.00 -24.79 TORG02 2.00
22 0 -0.31 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista -12.39 0.00 -24.79 TORG03 2.00
23 0 -0.1 Organisaatio toimii ennakoivasti -12.39 0.00 -24.79 TORG04 2.00
24 0 -0.23 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan -12.39 0.00 -24.79 TORG05 2.00
25 0 -0.66 Organisaation toiminta luotettavaa -12.39 0.00 -24.79 TORG06 2.00
26 0 -0.09 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin -12.39 0.00 -24.79 TORG07 2.00
27 0 -0.12 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta -12.39 0.00 -24.79 TORG08 2.00
28 0 -0.32 Työpaikan arvot vastaavat omiani -12.39 0.00 -24.79 TORG09 2.00
29 0 -0.48 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti -12.39 0.00 -24.79 TORG10 2.00
30 0 -0.85 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa -12.39 0.00 -24.79 TORG11 2.00
31 0 0 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä -12.39 0.00 -24.79 TORG12 2.00
32 0 -0.17 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti -12.39 0.00 -24.79 TORG13 2.00
33 0 0.5 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) -12.39 0.00 -24.79 TORG14 2.00
34 0 0 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata -12.39 0.00 -24.79 TORG15 2.00
35 0 -0.06 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva -12.39 0.00 -24.79 TSIS01 2.00
36 0 0.27 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta -12.39 0.00 -24.79 TSIS02 2.00
37 0 -0.92 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä -12.39 0.00 -24.79 TSIS03 2.00
38 0 0.5 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin -12.39 0.00 -24.79 TSIS04 2.00
39 0 0.08 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta -12.39 0.00 -24.79 TSIS05 2.00
40 0 -0.14 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri -12.39 0.00 -24.79 TSIS06 2.00
41 0 0.18 Osaaminen täydessä käytössä työssä -12.39 0.00 -24.79 TSIS07 2.00
42 0 -0.05 Tiedonsaanti työasioissa riittävää -12.39 0.00 -24.79 TSIS08 2.00
43 0 -0.09 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä -12.39 0.00 -24.79 TSIS09 2.00
44 0 -0.48 Työnteko häiriytymätöntä -12.39 0.00 -24.79 TSIS10 2.00
45 0 -0.14 Työ sopivan vaihtelevaa -12.39 0.00 -24.79 TSIS11 2.00
46 0 0.01 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata -12.39 0.00 -24.79 TSIS12 2.00
47 0 0.34 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät -12.39 0.00 -24.79 TSIS13 2.00
48 0 -0.79 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa -12.39 0.00 -24.79 TUOT01 2.00
49 0 -0.53 Tyytyväinen palkkaan -12.39 0.00 -24.79 TUOT02 2.00
50 0 -0.27 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin -12.39 0.00 -24.79 TUOT03 2.00
51 0 0.07 Tyytyväinen työpaikan etuihin -12.39 0.00 -24.79 TUOT04 2.00
52 0 0.02 Tyytyväinen työaikoihin -12.39 0.00 -24.79 TUOT05 2.00
53 0 0.19 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta -12.39 0.00 -24.79 TUOT06 2.00
54 0 -0.71 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa -12.39 0.00 -24.79 TUOT07 2.00
55 0 0.07 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen -12.39 0.00 -24.79 TUOT08 2.00
56 0 0.7 Tyytyväinen työn tulokseen -12.39 0.00 -24.79 TUOT09 2.00
57 0 -0.32 Työstä saa hyödyllistä palautetta -12.39 0.00 -24.79 TUOT10 2.00
58 0 -0.27 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle -12.39 0.00 -24.79 TUOT11 2.00
59 0 0.23 Työ tehty erittäin turvallisesti -12.39 0.00 -24.79 TUOT12 2.00
60 0 0.2 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle -12.39 0.00 -24.79 TUOT13 2.00
61 0 -0.25 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa -12.39 0.00 -24.79 TUOT14 2.00
62 0 -0.22 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 0.00 TURVKART 2.00
63 0 -0.22 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan -12.39 0.00 -24.79 TVAIK01 2.00
64 0 0.06 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen -12.39 0.00 -24.79 TVAIK02 2.00
65 0 0.16 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen -12.39 0.00 -24.79 TVAIK03 2.00
66 0 -0.16 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan -12.39 0.00 -24.79 TVAIK04 2.00
67 0 -0.1 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan -12.39 0.00 -24.79 TVAIK05 2.00
68 0 -0.53 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen -12.39 0.00 -24.79 TVAIK06 2.00
69 0 -1.07 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti -12.39 0.00 -24.79 TVAIK07 2.00
70 0 -1.38 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki -12.39 0.00 -24.79 TVAIK08 2.00
71 0 -0.69 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria -12.39 0.00 -24.79 TVAIK09 2.00
72 0 -2.92 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa -12.39 0.00 -24.79 TVAIK10 2.00
73 0 -0.14 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia -12.39 0.00 -24.79 TVAIK11 2.00
74 -5 -5.98 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä -12.39 0.00 -24.79 TVAIK12 2.00
75 0 -3.16 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) -12.39 0.00 -24.79 TVAIK13 2.00
76 0 0.49 Tilat + välineet hav. riski-indeksi 0.00 TYRISK1 2.00
77 0 0.22 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi 0.00 TYRISK2 2.00
78 0 0.29 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä -12.39 0.00 -24.79 YLHV01 2.00
79 0 -0.41 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista -12.39 0.00 -24.79 YLHV02 2.00
80 0 -0.14 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen -12.39 0.00 -24.79 YLHV03 2.00
81 0 0.21 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä -12.39 0.00 -24.79 YLHV04 2.00
82 0 -1.26 Fyysinen työkyky erinomainen -12.39 0.00 -24.79 YLHV05 2.00
83 0 -0.9 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) -12.39 0.00 -24.79 YLHV06 2.00
84 0 -0.26 Nukkuminen riittävää -12.39 0.00 -24.79 YLHV07 2.00
85 0 -0.58 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia -12.39 0.00 -24.79 YLHV08 2.00
86 0 -0.27 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa -12.39 0.00 -24.79 YLHV09 2.00
87 0 0.67 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot -12.39 0.00 -24.79 YLHV10 2.00
88 0 -0.05 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset -12.39 0.00 -24.79 YLHV11 2.00