Taulukko (SIM14).
Systeemi: hyvinvointimalliverkostojen simulaatio.
Aihe: Kehityskeskusteluiden lisääntyminen (5 %) (2 kiertojaksoa).
Mallissa ennustetaan hyvinvoinnin (Y) loppumuutoksia, kun samaiset muuttujat muuttuvat lähtötilanteessa (X) tietyn prosentin.
Tilastolliseen estimointiin pohjautuva mallimekanismi tuottaa uuden %-tilanteen kunkin muuttujan osalta (Y-sarake).
Ennuste voidaan antaa yhdelle tai useammalle jaksolle.Kyseessä on siis eräänlainen dynaaminen kiertokulkumalli, jossa
lopputulos on seurausta monimutkaisesta vaikutusten verkostosta (kerrannaisvaikutus, korkoa korolle-periaate,...).
Summavaikutus (joka on painottamaton) ilmenee sarakkeissa Netoutput_per_jakso ja sumY.
.Siis %-muutokset X:(i)ssä => %-vaikutukset Y:(i)hin Avainsanat: regressioanalyysi-polkuanalyysi-simulointimalli (p jaksoa) - testiversio pp
2013-03-08 petri.palmu@proliitto.fi (Testihtml).
OBS X Y LongRespName Netoutput_per_jakso sumX sumY YNAME simul_steps
1 0 -0.1 Korvaukset erityisluont työaika, indeksi 5.00 EKORV1 2.00
2 0 -0.09 Korvaukset Puhelinneuvonta vapaalla + harmaatyönteko, indeksi 5.00 EKORV2 2.00
3 0 0.3 Työpaikan edut, indeksi 5.00 ETUMUUT 2.00
4 0 -0.1 Mahdollisuus opiskelun tukeminen ajallisesti+rahallisesti {0,1,2} 5.00 ETUOPISK 2.00
5 0 0.06 Fyysisen väkivallan uhkaa havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 FYSVIOL 2.00
6 0 0.2 Työpaikan kannustinjärjestelmät, indeksi 5.00 KANNUSTJ 2.00
7 0 0 Päihdeongelmia havaittu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 PAIHDEO 2.00
8 0 7.08 PJÄRJ työnkuvaus+pisteys, indeksi 9.75 5.00 19.49 PJ1 2.00
9 5 7.73 PJÄRJ kehityskeskustelut+päivitys, indeksi 9.75 5.00 19.49 PJ2 2.00
10 0 4.08 Koulutussuunnitelma, indeksi 9.75 5.00 19.49 PJ3 2.00
11 0 0.05 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin 9.75 5.00 19.49 PJ4 2.00
12 0 0.56 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa 9.75 5.00 19.49 PJ5 2.00
13 0 -0.02 Sairauspäivät yhteensä (pv/v) -0.01 5.00 -0.02 SAIPV 2.00
14 0 0.01 Työhyvinvointiriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 THVKART 2.00
15 0 0.11 Työaikajärj liukuva+pankki+säästö+jousto, indeksi 0.28 5.00 0.56 TJ1 2.00
16 0 0.16 Vuorottelu+opinto+perhevapaajärj, indeksi 0.28 5.00 0.56 TJ2 2.00
17 0 0.01 Osa-aikatyöjärj, indeksi 0.28 5.00 0.56 TJ3 2.00
18 0 0.28 Etätyöjärjestelmä, indeksi 0.28 5.00 0.56 TJ4 2.00
19 0 0 Työvuorojen vaihtamisjärj, indeksi 0.28 5.00 0.56 TJ5 2.00
20 0 0 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet 0.15 5.00 0.30 TORG01 2.00
21 0 -0.01 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu 0.15 5.00 0.30 TORG02 2.00
22 0 0.1 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista 0.15 5.00 0.30 TORG03 2.00
23 0 -0.01 Organisaatio toimii ennakoivasti 0.15 5.00 0.30 TORG04 2.00
24 0 0 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan 0.15 5.00 0.30 TORG05 2.00
25 0 0.2 Organisaation toiminta luotettavaa 0.15 5.00 0.30 TORG06 2.00
26 0 -0.27 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin 0.15 5.00 0.30 TORG07 2.00
27 0 -0.07 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot arvioida todellista työsuoritusta 0.15 5.00 0.30 TORG08 2.00
28 0 -0.02 Työpaikan arvot vastaavat omiani 0.15 5.00 0.30 TORG09 2.00
29 0 0.02 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti 0.15 5.00 0.30 TORG10 2.00
30 0 0.02 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa 0.15 5.00 0.30 TORG11 2.00
31 0 -0.02 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä 0.15 5.00 0.30 TORG12 2.00
32 0 -0.23 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen panostetaan tarkoituksenmukaisesti 0.15 5.00 0.30 TORG13 2.00
33 0 0.5 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) 0.15 5.00 0.30 TORG14 2.00
34 0 0.05 Tuotteiden kysyntä ollut korkeata 0.15 5.00 0.30 TORG15 2.00
35 0 -0.17 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva 0.15 5.00 0.30 TSIS01 2.00
36 0 0.01 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta 0.15 5.00 0.30 TSIS02 2.00
37 0 -0.01 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä 0.15 5.00 0.30 TSIS03 2.00
38 0 -0.03 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin 0.15 5.00 0.30 TSIS04 2.00
39 0 -0.22 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta 0.15 5.00 0.30 TSIS05 2.00
40 0 -0.26 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri 0.15 5.00 0.30 TSIS06 2.00
41 0 0 Osaaminen täydessä käytössä työssä 0.15 5.00 0.30 TSIS07 2.00
42 0 0.12 Tiedonsaanti työasioissa riittävää 0.15 5.00 0.30 TSIS08 2.00
43 0 -0.05 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä 0.15 5.00 0.30 TSIS09 2.00
44 0 -0.05 Työnteko häiriytymätöntä 0.15 5.00 0.30 TSIS10 2.00
45 0 -0.04 Työ sopivan vaihtelevaa 0.15 5.00 0.30 TSIS11 2.00
46 0 0 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata 0.15 5.00 0.30 TSIS12 2.00
47 0 0.04 Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät 0.15 5.00 0.30 TSIS13 2.00
48 0 -0.02 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa 0.15 5.00 0.30 TUOT01 2.00
49 0 -0.06 Tyytyväinen palkkaan 0.15 5.00 0.30 TUOT02 2.00
50 0 -0.01 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin 0.15 5.00 0.30 TUOT03 2.00
51 0 0.07 Tyytyväinen työpaikan etuihin 0.15 5.00 0.30 TUOT04 2.00
52 0 0.03 Tyytyväinen työaikoihin 0.15 5.00 0.30 TUOT05 2.00
53 0 -0.01 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta 0.15 5.00 0.30 TUOT06 2.00
54 0 -0.15 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa 0.15 5.00 0.30 TUOT07 2.00
55 0 0 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen 0.15 5.00 0.30 TUOT08 2.00
56 0 0.02 Tyytyväinen työn tulokseen 0.15 5.00 0.30 TUOT09 2.00
57 0 0.13 Työstä saa hyödyllistä palautetta 0.15 5.00 0.30 TUOT10 2.00
58 0 -0.34 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle 0.15 5.00 0.30 TUOT11 2.00
59 0 0.04 Työ tehty erittäin turvallisesti 0.15 5.00 0.30 TUOT12 2.00
60 0 0.04 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle 0.15 5.00 0.30 TUOT13 2.00
61 0 0.29 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa 0.15 5.00 0.30 TUOT14 2.00
62 0 0.24 Työturvallisuusriskit kartoitettu {1=Kyllä, 0=Ei} 5.00 TURVKART 2.00
63 0 -0.03 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan 0.15 5.00 0.30 TVAIK01 2.00
64 0 0.07 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen 0.15 5.00 0.30 TVAIK02 2.00
65 0 0.03 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen 0.15 5.00 0.30 TVAIK03 2.00
66 0 0.1 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan 0.15 5.00 0.30 TVAIK04 2.00
67 0 0.14 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan 0.15 5.00 0.30 TVAIK05 2.00
68 0 0.02 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen 0.15 5.00 0.30 TVAIK06 2.00
69 0 0.02 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti 0.15 5.00 0.30 TVAIK07 2.00
70 0 0 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki 0.15 5.00 0.30 TVAIK08 2.00
71 0 0.01 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria 0.15 5.00 0.30 TVAIK09 2.00
72 0 0 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa 0.15 5.00 0.30 TVAIK10 2.00
73 0 0.01 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia 0.15 5.00 0.30 TVAIK11 2.00
74 0 -0.2 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä 0.15 5.00 0.30 TVAIK12 2.00
75 0 0.05 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) 0.15 5.00 0.30 TVAIK13 2.00
76 0 -0.06 Tilat + välineet hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK1 2.00
77 0 -0.12 Aineet ym. fysikaaliset hav. riski-indeksi 5.00 TYRISK2 2.00
78 0 0.01 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä 0.15 5.00 0.30 YLHV01 2.00
79 0 0.1 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista 0.15 5.00 0.30 YLHV02 2.00
80 0 0.17 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen 0.15 5.00 0.30 YLHV03 2.00
81 0 -0.08 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä 0.15 5.00 0.30 YLHV04 2.00
82 0 0.1 Fyysinen työkyky erinomainen 0.15 5.00 0.30 YLHV05 2.00
83 0 -0.01 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) 0.15 5.00 0.30 YLHV06 2.00
84 0 -0.01 Nukkuminen riittävää 0.15 5.00 0.30 YLHV07 2.00
85 0 0.14 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia 0.15 5.00 0.30 YLHV08 2.00
86 0 0.01 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa 0.15 5.00 0.30 YLHV09 2.00
87 0 0.01 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot 0.15 5.00 0.30 YLHV10 2.00
88 0 0 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset 0.15 5.00 0.30 YLHV11 2.00