Tilastokeskusdata (talousdataa ym.)

Käyttöliittymä / Pron tutkimuspalvelut 2023

Sisällys

Kansantalouden ja yritysten perusmittareita

Kansantalous taso (per capita, reaalisena = real)

Kansantalous, tason muutos kumulatiivisesti ajassa (per capita, reaalisena = real)

Elinkustannukset ja inflaatio

Palvelutoimialojen liikevaihtoindeksit

Kuva: Palvelujen liikevaihdon muuttuminen karkeampana TOL-kuvana, Valitse populaatio Liikevaihto/volyymi ja taso/%-vuosimuutos (d12).

Kuva: Palvelujen liikevaihdon muuttuminen hienojakoisempana TOL-kuvana, Valitse populaatio Liikevaihto/volyymi ja taso/%-vuosimuutos (d12).

Rakentamisen toimialojen liikevaihtoindeksit

Kuva: Rakentamisen liikevaihdon muuttuminen TOL-kuvana, Valitse populaatio Liikevaihto/volyymi ja taso/%-vuosimuutos (d12).

Teollisuustoimialojen liikevaihtoindeksit

Kuva: Teollisuuden liikevaihdon muuttuminen karkeampana TOL-kuvana, Valitse populaatio Liikevaihto: yhteensä, kotimaa ja vienti sekä taso/%-vuosimuutos (d12).

Kuva: Teollisuuden liikevaihdon muuttuminen hienojakoisempana TOL-kuvana, Valitse populaatio Liikevaihto: yhteensä, kotimaa ja vienti sekä taso/%-vuosimuutos (d12).

Ansiotasoindeksi

Ansiotaso Suomessa

Kuva: Ansiotasoindeksin muuttuminen karkeampana TOL-kuvana, kuluttajahintaindeksillä korjatut reaaliset ansiot. Valitse populaatio Kaikki/Tuntipalkkaiset/Kuukausipalkkaiset.

Kuva: Ansiotasoindeksin muuttuminen karkeampana TOL-kuvana, kuluttajahintaindeksillä korjatut reaaliset ansiot. Valitse populaatio Kaikki/Tuntipalkkaiset/Kuukausipalkkaiset.

Kuva: Ansiotasoindeksi Kaikki ja erikseen tuntipalkkaiset, nimelliset ja kuluttajahintaindeksillä korjatut reaaliset ansiot. Asteikko: Nimellinen ansioindeksi 2005=100.

Avoimet työpaikat

Kuva: Avoimet työpaikat TOL-kuvana. Valitse aikasarjamittari: taso, tason vuosimuutos (d12), %-vuosimuutos (d12log), tasomuutos edelliseen jaksoon (d), %-muutos edelliseen jaksoon (dlog). d = muutos edelliseen jaksoon, d12 = vuosimuutos.

Kuva: Avoimet työpaikat YHTEENSÄ ja toimialoittain. Valitse aikasarjamittari: taso, tason vuosimuutos (d12), %-vuosimuutos (d12log), tasomuutos edelliseen jaksoon (d), %-muutos edelliseen jaksoon (dlog). d = muutos edelliseen jaksoon, d12 = vuosimuutos.

Työtaistelut (TOL)

Kuva: Työtaistelut Yhteensä ja toimialoittain. Mittareiden selitteet d12 = 12 kk (vuosi)muutos, cs = kumulatiivinen summa. d12log = %-vuosimuutos. ms = liukuva summa. Valitse eri mittarit, työtaistelujen määrä, osalliset ja menetetyt työpäivät. Huom. tuplaklikkaamalla saat sarjoja pois/näkyviin sekä käppyröistä että toimialanimien listasta.

Kuva: Työtaistelut toimialoittain. Mittareiden selitteet d12 = 12 kk (vuosi)muutos, cs = kumulatiivinen summa. d12log = %-vuosimuutos. ms = liukuva summa Valitse eri mittarit, työtaistelujen määrä, osalliset ja menetetyt työpäivät.

Ajankäyttö

Ajankäyttö absoluuttisena kuvana

Ajankäyttö suhteellisena poikkeama-analyysina

Kansantalouden sektorilinpito

Työ- ja pääomapanos sekä niiden kontribuutiopainot

139a -- Työpanos, pääomapanos ja niiden kontribuutiopainot, 1976-

Mittarit:

Korvaukset:

Työvoimakorvausten_osuus_tyovoimapääoma
Käypähintainen_arvonlisäys_milj_eur
Asuinrakennusten_pääomakorvaus_milj_eur
Muiden_rakennusten_pääomakorvaukset_milj_eur
Koneiden_ja_laitteiden_pääomakorvaukset_milj_eur
ICT_pääomakorvaukset_milj_eur
T_K_pääomakorvaukset_milj_eur
Muun_pääoman_korvaukset_milj_eur
Pääomakorvaukset_yhteensä_milj_eur
Työvoimakorvaukset_milj_eur

Panokset:

Työpanoksen_laadun_muutos
Laatukorjatun_työpanoksen_muutos
Asuinrakennusten_pääomapanoksen_muutos
Muut_rakennukset_pääomapanoksen_muutos
Koneet_ja_laitteet_pääomapanoksen_muutos
ICT_pääomapanoksen_muutos
T_K_pääomapanoksen_muutos
Muiden_varojen_pääomapanoksen_muutos

Linkki StatFin -dataan

Huom. web-graafeja voi zoomata, valita vain yksittäisiä mittareita jne. Kokeile tuplaklikata oikean laidan mittarinimiä, graafi tyhjenee mittareista. Kokeille kuvan ylälaidan muotoiluominaisuuksia.

Per Capita arvonlisäys, työn ja pääoman korvaaminen Suomessa 1976-

Taso,muutos ja kumulatiivinen muutos

DIFF = vuosimuutos, AVGCUMSUMDIFF= keskimääräinen kumulatiivinen vuosimuutos. Arvot jaettu väestömäärällä.

Korvaukset toimialat yhdessä

Taso (korvaukset)

Muutos (korvaukset)

Keskimääräinen kumulatiivinen muutos (korvaukset)

Työ- ja pääomapanokset toimialat yhdessä

Taso (panokset)

Keskimääräinen kumulatiivinen muutos (panokset)

Työ- ja pääomakorvaukset+panokset toimialoittain erikseen

Työn ja pääoman korvaukset toimialaryhmittäin

Taso (korvaukset milj. euroa)

Muutos (korvaukset)

Keskimääräinen kumulatiivinen muutos (korvaukset)

Työn ja pääoman panokset toimialoittain erikseen

Taso (panokset)

Keskimääräinen kumulatiivinen muutos (panokset)

Yritysten toimipaikkojen lukumäärä alueellisesti ja toimialoittain

Toimipaikkojen määrä yhteensä maakunnittain

Kuva: Toimipaikkojen määrä maakunnittain ajassa. Valikon alta löytyy myös toimialat.

Toimipaikat maakunnittain ja toimialoittain

Kuva: Toimipaikkojen määrä.

Kuva: Toimipaikkojen määrän %-muutos.

Yritysten henkilötyövuodet alueellisesti ja toimialoittain

Henkilötyövuodet yhteensä maakunnittain

Kuva: Henkilötyövuosien määrä yritysten toimipaikoissa maakunnittain ajassa. Valikon alta eri toimialat.

Henkilötyövuodet maakunnittain ja toimialoittain

Kuva: Henkilötyövuosien määrä.

Kuva: Henkilötyövuosien määrän %-muutos.

Yritysten konkurssit toimialoittain ja yhteensä

Henkilömäärävaikutuksen perusteella:

Kuva: Konkurssien määrä henkilötyövuosien mittarilla. Valikon alta löytyy myös toimialat.

Ulkomankauppa

Palveluerittäin

Maanosittain

Maaryhmät pienet, keskisuuret ja suuret

Suomen suurimmat ulkomaankauppavaltiot vuosittain

Suuruusjärjestyksen määrää yhteenlaskettu vienti+tuonti kuvan mittausvuotena. Huom. luku on koko vuoden summa, viimeisin vuosi saattaa olla vielä kesken.

Suomen ulkomaankauppa valtioittain suuruusjärjestyksessä

Suuruusjärjestyksen määrää yhteenlaskettu vienti+tuonti kuvan ajanjaksona yhteensä. Koska luvut ovat nimellisiä raha-arvoja, niin tuoreimmilla vuosilla on suurempi paino (inflaation oloissa).

Raportin alkuun

Velka-analyyseja

Velan %-vuosimuutos

Kotitalouksien varallisuus

Data:

Tunnusluku
Suuralue
Vuosi
Nettovarallisuus
Nettovarallisuus (pl. säästö- ja sijoitusvakuutukset)
Nettovarallisuus (pl. metsät, pellot, yritysvarallisuus ja säästö- ja sijoitusvakuutukset)
Varat yhteensä
Varat yhteensä (pl. säästö- ja sijoitusvakuutukset)
Varat yhteensä (pl. metsät, pellot, yritysvarallisuus ja säästö- ja sijoitusvakuutukset)
Reaalivarat (1-3)
Reaalivarat (1-2, pl. metsät, pellot ja yritysvarallisuus)
Rahoitusvarat (4-9)
Rahoitusvarat (pl. säästö- ja sijoitusvakuutukset)
Käytettävissä oleva rahatulot
1. Asuntovarallisuus yhteensä
1.1 Oma pääasiallinen asunto
1.2 Vapaa-ajan asunnot
1.3 Muut asunnot
2. Kulkuvälineet
3. Metsät, pellot ja yritysvarallisuus
4. Talletukset
5. Pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot
5.1 Sijoitusrahastot
5.2 Pörssiosakkeet
6. Muut osakkeet
7. Yksilölliset eläkevakuutukset
8. Säästö- ja sijoitusvakuutukset
9. Muut rahoitusvarat
10. Velat yhteensä
10.1 Asuntovelat
10.2 Kulutus- ja muut velat
Oman asunnon nettoarvo (asunnon arvo - asuntovelat)
Kotitalouksia perusjoukossa
Otoskoko
Kotitalouden keskikokoKotitalouksien varallisuus suuralueittain

Yleiskäyttöiset analyysityökalut