Arvojen ja ihanteiden klusterit Pron jäsenkunnassa

Tervetuloa tutkimaan Pron jäsenten arvoja, asenteita ja ihanteita!

Pron jäsenten arvojen ja asenteiden pääklusterit

Tiivistetty ihanteiden klusterikuva

Alla oleva graafi perustuu arvokyselyn mittareista jalostettuun arvojen "pelkistykseen" (pääulottuvuudet). Suuresta joukosta kysysmyksiä muodostettiin tilastollisen analyysin avulla pienempi määrä summamuuttujia, jotka sopivat yhteen (toivottavasti myös tulkinnallisesti). Kuva kertoo, kuinka voimakkaasti arvoulottuvuudet "latautuvat" keskimäärin Pron jäsenistössä. Mitä lähempänä keskiarvo on 50 prosenttia, sitä enemmän ko. arvomaailmoissa on tyypillisesti hajontaa (moniarvoisuutta). Mitä lähempänä nollaa % pylvään arvo on, sitä harvinaisempaa on, että Pron jäsenkunta omaa klusterin arvomaailman.

Kuvan alla olevasta listasta selviää, mitä varsinaisia asioita klusterit pitävät sisällään (listan läpikäyminen on must). Alempi analyysikuva selittää ihanne- tai arvojen klusterien painottumista joukolla taustatekijöitä. Kyse on tilastollisesta monimuuttujamallista, jossa tutkitaan kunkin taustatekijän muilla tekijöillä "puhdistettua omaa" vaikutusta.

Mitä arvoklusterit pitävät sisällään? Huom. teksti (EI) muuttujan nimen edessä tarkoittaa, että asiaa tulkitaan sanamuotoilun käänteisessä muodossa. Klustereissa voi olla hyvin eri määrä alkuperäisiä muuttujia.

Arvoklustereiden selitysmallit

(pylväsdiagrammi, kun yksi arvoklusteri) Kuvakorkeus: =

Muuta

Pron tutkimuksen viralliset sivut