Sektorianalyysi - Ammattiliitto Pron tilastosovellus

Odota hetkinen, ohjelma lataa taustadataa...

Monipuolinen työkalu Pron tutkimusmittareiden tarkasteluun aihealuettain, ajassa ja eri sektoreissa (luotu 22.9.2017 / PP) Pron tutkimusten etusivu Pron tutkimussovellukset ja laskurit Työkalua kehitetään käyttökokemusten perusteella. Lähetä palautetta.

Sovelluksen käyttöulottuvuudet (klikkaa näkyviin/pois)

Kuvien leveys:

, -taustatekijän mukaan erityisesti tarkasteltuna (sivulla alempana). Alla olevassa tilastokuvassa on KOKO AINEISTO (kaikki vastaukset) (kiinnitä huomiota pystyakselin asteikkoon):

Valitse kohdemittaristo: (teeman yksittäiset mittarit ?:stä)
Valitse erityinen joukko yksittäisiä muuttujia:

Sektorikohtaiset mittarit

Valitse sektorimuuttuja: (taustamuuttuja, jolla useita luokkia)

Sektorikohtaiset mittarit ajassa (klikkaa yksi vaihtoehdoista), teemasta :

Valitun kohdesektorin teeman aikasarjaperusvertailu koko joukkoon (sivun ylin aikasarjakuva). Taulukossa a) kohdesektorin ajallisen keskiarvon poikkeama koko aineistosta (kohdesektori - koko aineisto) ja b) kohdesektorin prosenteissa mitatun aikamuutostrendin poikkeama koko aineiston aikatrendistä (kohdesektorin %-muutos - koko aineiston %-muutos).

Valittu kohdesektori: . Huom. taulukosta voit tulkita vain valitun kohdesektorin suhteellista tilaa koko aineistoon. Taulukko ei anna tietoa yksittäisistä mittausajankohdista (keskimääräistys koko seuranta-ajasta). a) sarakkeessa mittayksikkö on mittareiden "alkuperäinen" ().

Tilastojen tulkitseminen (klikkaa näkyviin/pois)

Sektorit on järjestetty erillisen tutkimusmuuttujan suhteen

Alla kuvassa sektorit on järjestetty mittarin "" mukaan siten, että ylimpänä on ajassa suurimman keskiarvon ryhmä (). Kuva esittää yleistasoa koko aikaseurannan aikana keskimäärin. Tilastointijakso = . Huom. voit zoomailla kuvia ja lisätä/vähentää yksittäisiä sarjoja. Kiinnitä tulkinnoissa huomiota kuvan skaalaan.

Vaihda koko sektorimuuttujaa (yo. graafin "selailemiseksi")

Taustamuuttujan tilastojakauma

Yhteensä kaikki aikamittausjaksot

Huom. luokkien väliset suhteet eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia. Osa luokista on voinut tulla mukaan myöhemmin tai on seurannan aikana poistunut (lisäksi on mahdollisesti otantavinoumia, mikäli data on kyselyaineistoa).

Muistiinpanotaulu. Mitä havaintoja teit tutkimustilastoista? Miksi tulokset ovat sellaisia? Mitä muuttaisit, jotta työelämä muuttuisi paremmaksi?


Huom! Älä loukkaa kenenkään yksityisyyden suojaa. Kommenttisi on tutkimusten hyödytämiseksi käytettävää avointa dataa, jota voidaan käyttää Pron tutkimusraporteissa. Vältä henkilötunnisteita, tarvittaessa ota yhteys suoraan Pron tutkimuspalveluihin (Petri Palmu). Kiitos!

Muuttujaluettelo

Klikkaamalla yksittäistä mittaria (Mittari -sarake) vaihtuu analyysi Mittaryhmä -sarakkeen mukaiseksi.