Vaihda työnkuvatekijöiden pystyjärjestystä selittävää muuttujaa

Graafissa työnkuvatekijöiden pystysuunnan järjestys ylhäältä alas kertoo, miten yo. laatikossa valittu selittävä tekijä lisää tilastollisesti tietyn työnkuvatekijän merkittävyyttä työprofiilissa. Osaamismuuttujat eivät liity valittuun selittävään muuttujaan tässä analysissa (pysyvät kuvasta toiseen samana).

Infoa analyysista

Kuvan parametrit, siis vaikutussuhteet, on mallinnettu Pron työmarkkinatutkimusdatasta (touko+tammi -tmt). Kuvassa tulokset ovat ilman tilastollisia virhemarginaaleja, joten esimerkiksi työnkuvatekijöiden järjestys on hyvin suuntaa antava. Kun malliin laitetaan useita tekijöitä, jotka keskenään ovat voimakkaasti toisiinsa yhteydessä, niin kehikossa jokin tekijä saattaa "tipahtaa" tai "nousta" arkijärjen vastaisesti. Analyysia on syytä tulkita aika karkealla kädellä, kuvaa työelämästä piirretään leveällä pensselillä.

Pystysuunnan järjestävien tekijöiden parametrit

Taulukko kertoo graafin työnkuvatekijöiden pystyjärjestyksen numeerisesti, kerroin on suhteellinen "korrelaatio", plusmerkki (positiivinen korrelaatio) tarkoittaa, että boksissa valittu tekijä lisää ko. työnkuvatekijän tasoa (suhteellisesti ottaen, verrattuna muihin työnkuvatekijöihin ).

Muita hyödyllisiä tutkimussovelluksia