/ NULL.DEV/ ---------------------------------------------------------------------/ Necessary definitions required for a Survo printer driver:/ ----------------------------------------------------------/ ---------------------- Tulonmuodostusanalyyseja
Paluu web-sivuston pääsivulle
Tutkimuksen julkisten www-sivujen päätaso

Yleisiä käyttöliittymiä tilastojen katseluun:


Ohje: voit kopioida/tallentaa kuva hiiren "oikea" -> kopioi/tallenna. Taulukot voit kopioida maalaamalla alue + kopioi (tai avaamalla html-tiedosto Excelissä). Kuvien ja tekstin suurentaminen Ctrl +/-.

Analyyseja jäsenkunnan tulonmuodostuksesta

(sivu on keskeneräinen...)

Sisältö


Tutkimusaineisto julkisilla sivuilla.

Tulojen yleiskuva jäsenkunnassa

Ostovoiman kehitys (elinkustannusindeksillä EKI korjattu)


Vuositulot, keskiarvon %-muutos (ks. oikeanpuolimmainen sarake). Aineisto: TU:n/Pro:n työmarkkinatutkimukset 2008-.

Taulukko: Ostovoiman kehitys (%), Vakioimaton.
Mittari: Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim). Tunnuslukuja mallista.
LongRespName mean_y CategVar XB RefClass b CIxlow CIxupp system Keskiarvon
vuosimuutos-%
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2008 2008 0.00 0.00 0.00 Vakioimaton
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2009 2009 0.01 -0.01 0.03 Vakioimaton 1.15
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2010 2010 0.02 -0.00 0.04 Vakioimaton 0.69
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2011 2011 0.02 0.00 0.04 Vakioimaton 0.48
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2012 2012 0.05 0.03 0.07 Vakioimaton 2.80
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2013 2013 0.06 0.04 0.08 Vakioimaton 0.74
Taulukko: Ostovoiman kehitys (%), Ikavakioitu.
Mittari: Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim). Tunnuslukuja mallista.
LongRespName mean_y CategVar XB RefClass b CIxlow CIxupp system Keskiarvon
vuosimuutos-%
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2008 2008 0.00 0.00 0.00 Ikavakioitu
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2009 2009 0.01 -0.01 0.02 Ikavakioitu 0.66
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2010 2010 0.01 -0.01 0.03 Ikavakioitu 0.37
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2011 2011 0.01 -0.01 0.03 Ikavakioitu 0.19
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2012 2012 0.04 0.02 0.05 Ikavakioitu 2.51
Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 10.47 TUTKV2 Tutkimusvuosi 2013 2013 0.04 0.03 0.06 Ikavakioitu 0.76

Tulojen ajallinen kehitys koko jäsenkunnassa


Seuraavat tilastot kuvaavat jäsenkuntaa puhdistamattomassa muodossa (laskennassa on mukana määrä- ja osa-aikaiset, vuoden aikana työttömät / lomautetut, ilman tessiä olevat jne.). Lisäksi jäsenkunnan rakenteessa (mm. ikä, uudet/poistuneet tes-alat, siirtyminen TU:sta Prohon) tapahtuneet muutokset vaikuttavat lukuihin. Vuoden 2010 jälkeen otannassa ovat mukana myös ne eläkeläiset, jotka ovat tehneet ainakin vähän tulollista työtä.

Taulukko: keskiarvo-, mediaani- ja ylimmän kymmenyksen (90%) tulojen kehitys 2008- (aikaindeksi on tutkimusajankohdan laskennallinen keskipiste).
Muuttuja median
2008.5
karv
2008.5
90%
2008.5
median
2009.5
karv
2009.5
90%
2009.5
median
2010.5
karv
2010.5
90%
2010.5
median
2011.5
karv
2011.5
90%
2011.5
median
2012.5
karv
2012.5
90%
2012.5
median
2013.5
karv
2013.5
90%
2013.5
Sukupuoli {0=Nainen, 1=Mies} 0 0.5 1 1 0.53 1 0 0.44 1 0 0.44 1 0 0.47 1 0 0.47 1
Ikä tutkimushetkellä (v) 44 43.64 58 44 43.98 58 46 45.05 59 47 45.86 60 48 46.58 60 48 47.02 61
Esimiesasema {0=Ei, 1=Kyllä} 0 0.24 1 0 0.25 1 0 0.2 1 0 0.2 1 0 0.21 1 0 0.21 1
Vuosityötulot e/v-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 33000 34318.56 49765 34000 35137.83 50000 34000 35274.9 50242 35000 36335.66 52000 37000 38554.91 55000 37800 39161 56000
Pääomatulot e/v 0 1707.41 0 0 993.56 0 0 1087.99 20 0 917.38 0 0 1335.09 10 0 956.1 0
Tulospalkkaus e/v 0 712.26 2000 0 827.43 1314.2 0 451.2 1100 0 395 1200 0 413.99 1200 0 398.92 1200
a Peruspalkka + palvelusvuosilisä (brutto) e joulu 2630 2720.96 3700 2705.28 2810.94 3805.3 2700 2783.84 3700 2780 2862.88 3850.8 2900 2972.87 4000 2949 3029.79 4076
b Suorituspalkat (esim. provisiot) e/joulu 0 33.46 0 0 35.72 0 0 41.2 0 0 40.12 0 0 46.72 0 0 48.03 0
c Muuttuvat palkan osat (vuoro ym.) e/joulu 0 38.76 0 0 30.47 0 0 36.67 0 0 35.49 0 0 40.99 0 0 39.57 0
d Yli+lisätyöansiot e/joulu NA NA NA 0 37.67 0 0 45.71 57.9 0 44.76 50 0 47.55 60 0 48.07 53.3
e Korvaukset neuvonta ym. e/joulu NA NA NA 0 1.65 0 0 1.92 0 0 1.85 0 0 2.13 0 0 2.19 0
f Luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo e 0 21.36 20 0 24.38 20 0 24.55 25 0 25.38 40 0 25.46 40 0 26.48 30
g Mahd. työttömyyskorvaus e/joulu NA NA NA 0 376.77 1400 0 334.36 1381.14 0 290.97 1300 0 321.51 1400 0 528.09 1779.7
Joulukuun työtulot osat a+b+c+f (e) 2700 2803.42 4000 2798 2890.5 4070 2776 2887.34 3986.53 2835 2967.7 4100 2971 3087.25 4300 3010 3150.31 4384.3
Joulukuun työtulot osat a+b+c+d+e+f (e) NA NA NA 2800 2954.88 4200 2800 2971.57 4140 2868 3052.46 4270 3000 3184.85 4480 3036.38 3226.13 4585.7
Nettopalkka (verojen jälkeen), e joulu 1850 1891.12 2530 1933 1979.84 2700 1916 1985.72 2672 2000 2041.22 2750 2050 2115.32 2863.6 2082.14 2138.81 2900
Jouluk. työtulot osat a+b+c+f (e, reaalinen EKI-vv) 2950.14 3106.31 4370.57 3057.07 3174.07 4446.85 2996.37 3140.91 4302.99 2957.72 3116.84 4277.47 3014.6 3161.08 4363.1 3010 3158.59 4384.3
Vuosityötulot (e/v, reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim) 36057.23 37497.95 54375.4 37148.09 38391.27 54629.54 36699.03 38075.13 54230.37 36515.02 37908.49 54250.88 37542.95 39120.67 55807.09 37800 39161 56000
Työpaikan käytettyjen etujen arvo e/v 28.16 187.71 488.29 19.11 191.89 492.52 90.42 204.58 512.29 113.68 214.23 522.23 133.85 218.95 527.87 140.42 225.02 532.64
Katso vertailun vuoksi lista suurituloisimmista suomalaisista vuonna 2010.

Yllä taulukoidut tulomittarit kuvioina (+laajempi joukko jakaumatunnuslukuja, ks. määritelmiä). Osassa kuvista on vielä pientä viilaamista (y-akselin osalta)...

Kuva 1/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 2/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 3/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 4/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 5/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 6/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 7/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 8/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 9/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 10/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 11/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 12/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 13/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 14/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 15/16.

Tulojen kuvaajia
Kuva 16/16.

Tulojen kuvaajia

Tulojen ajallinen kehitys Sopimusalaryhmittymittäin

Vuositulot, keskiarvon %-muutos Pron tes-ryhmittäin. Aineisto: TU:n/Pro:n työmarkkinatutkimukset 2008-.
Taulukko: %-muutokset sopimusalaryhmittäin (Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim)).
Sektori 2009 2010 2011 2012 2013
000Muu 2.6 -0.9 -2.9 5.8 -2.0
Elintarvikeala 3.0 6.2 -4.0 1.6 1.9
Energia-ala 2.5 4.6 -0.2 1.7 0.0
Finanssi 0.7 -12.0 -2.4 1.6 -1.3
ICT-ala 4.9 -3.7 -2.5 -1.0 4.2
Kemianteollisuus 1.9 0.1 0.8 2.9 -1.6
Kiinteistopalvelut 6.4 1.5 -5.8 6.5 -4.4
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala 1.0 -6.0 11.3 0.7 1.1
Kulutustavara-ala 4.4 1.3 5.7 -2.2 6.9
Metsateollisuus -3.4 5.4 -0.6 2.4 0.4
Palvelut 2.5 3.0 2.2 -7.8 8.6
Rakennusala 3.7 1.4 -3.5 4.0 2.7
Suunnittelu-_ja_konsulttiala 5.6 -1.6 0.8 -0.7 2.9
Teknologiateollisuus 3.9 1.2 -2.1 2.1 -0.3
Viestintaala 8.0 -16.9 10.3 -6.1 8.9

Taulukko A: Sopimusalaryhmien kehitys, ilman vakiointia.
Taulukko: %-muutokset sopimusalaryhmittäin (Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim)).
Sektori 2009 2010 2011 2012 2013
000Muu 2.6 -5.0 -0.5 6.3 -2.4
Elintarvikeala 4.8 5.3 -1.3 1.3 0.8
Energia-ala 5.5 2.3 -1.4 3.6 -0.3
Finanssi -2.0 -7.7 -3.0 2.1 -1.1
ICT-ala 6.8 -2.7 -2.8 1.2 3.0
Kemianteollisuus 1.1 -0.7 2.6 4.1 -1.9
Kiinteistopalvelut 9.4 2.6 -6.4 5.9 -2.7
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala -1.1 -1.4 11.1 0.8 -0.2
Kulutustavara-ala 2.6 0.7 6.1 -1.0 9.7
Metsateollisuus -5.4 9.2 -2.1 2.6 1.1
Palvelut 7.2 -2.0 4.4 -7.7 7.4
Rakennusala 2.7 3.2 -4.4 4.8 1.5
Suunnittelu-_ja_konsulttiala -4.6 -0.9 7.4 3.4 1.6
Teknologiateollisuus 1.5 2.4 -0.1 2.5 0.4
Viestintaala 5.1 -13.5 9.7 -6.7 7.7

Taulukko B: Sopimusalaryhmien kehitys, kun työssäolon osuus, ikä, työaikojen pituus ja asemataso on vakioitu.
Lukuihin liittyy tilastolliset virhemarginaalit (tuotetaan myöhemmin).

Tulojen ajallinen kehitys eri taustaryhmissä

Kuvakokoelma, klikkaa kuvasarjoihin..

Työaikojen yhteys ansiotasoon

Alla olevissa kuvissa on havainnollistettu kokonaisviikkotyöajan ja ansioiden (sisältää mm. ylityöt ja korvaukset työajan ulkopuolisista yhteydenotoiosta) välistä yhteyttä eri taustamuuttujien suhteen. Punaiset viivat kuvaavat keskiarvoja ja mediaania (katkoviiva). Sininen viiva on ns. tasoite, joka kuvaa työaikojen ja ansioiden yhteyden epälineaarista muotoa. Vihreät pisteet ovat alkuperäisiä havaintoja. Alla olevissa analyyseissa ei ole käytetty koko vastaajamassaa (ks. aineiston perusrajaukset kuvan alaosan huom. -kohdasta), joten kuvan keskiarvot ja mediaanit eivät välttämättä täsmää muihin tilastoihin.

Talousteorian mukaan tulojen tulisi kohota työajan mukaan eksponentiaalisesti, kuten viereisessä kuvassa on havainnollistettu. Selityksenä on, että vapaa-ajan määrä tulee yhä niukemmaksi, jolloin sen arvo ihmiselle myös kohoaa (jyrkkenevästi). On myös luultavaa, että ylipitkät työviikot rasittavat henkisesti ja fyysisesti suhteessa enemmän (per tehty tunti tai työn tuotos) verrattuna normaaliin n. 37.5 - 40 tunnin työviikkoon. Tällä on omat vaikutuksensa käytettävissä olevan vapaa-ajan laatuun.

Kokonaistyöajan ja kokonaisansioiden välinen yhteys toimialaryhmittäin.

Toimialaryhmittäin.

Kokonaistyöajan ja kokonaisansioiden välinen yhteys sopimusalaryhmittäin.

Sopimusalaryhmittäin

Kokonaistyöajan ja kokonaisansioiden välinen yhteys sukupuolittain.

Sukupuolittain.

Kokonaistyöajan ja kokonaisansioiden välinen yhteys ikäryhmittäin.

Ikäryhmittäin.

Kokonaistyöajan ja kokonaisansioiden välinen yhteys koulutusryhmittäin.

Koulutusryhmittäin.

Kokonaistyöajan ja kokonaisansioiden välinen yhteys Toimiaseman mukaan.

Toimiaseman mukaan.

Kokonaistyöajan ja kokonaisansioiden välinen yhteys maakunnittain.

Työssäkäyntimaakunnan mukaan.

Vuosien 2010-2012 aineisto: Nähdään, että vain rakennusalalla ja teollisuudessa "ylipitkät" työviikot jotenkuten kompensoituvat rahassa. Mutta näissäkin tapauksissa rahallinen korvaus ylityöajasta ei ole ollut riittävä. Muilla sektoreilla (informaatio+viestintä, palvelut ja finanssi) ylipitkät työviikot eivät näytä aineiston valossa lisäävän ansioita käytännössä lainkaan.


Sivun alkuun

Palkkausjärjestelmän tila

Valitse vertailuvuodet vasemman- ja oikeanpuoleiseen kuvaan. Ja .

Joulukuun ansioiden rakenne (regressiomallilla arvioitu palkanmuodostus)

- elinkustannusindeksillä (EKI, Tilastokeskus) korjatut ansiot
Regressioanalyysista ks. Wikipedia.Regressiomalli tulokvantiileille iän mukaan


Regressioanalyysin periaatetta havainnollistaa viereinen kuva, jossa vain yhdellä muuttujalla (ikä) selitetään toista muuttujaa (joulukuun reaaliansiot). Kuvassa on käytetty kvantiiliregressiota, jossa ennustetaan eri jakaumapisteitä (tässä 10, 25, 50, 75, 90 prosenttikohtia).Kuten kuvasta näkyy, malli pyrkii löytämään myös epälineaarisia (3. asteen polynomi) muotoja iän ja tulojen välillä.


Ansioiden ikäkehitys sukupuolen ja tehtäväaseman mukaanSeuraava kuvasarja kertoo, kuinka ansiot ovat kehittyneet iän mukaan sukupuolittain ja tehtäväaseman mukaan (koko jäsenkunnassa). Esimerkiksi 50 %:n käyrä kertoo mediaaniansion ao. ikäpisteessä.

Assistenttitehtävät:
Joukukuun e/kk reaaliansiot (vuoden 2010 hinnoin).
       Tulokvantiileille iän mukaan, naiset assistenttitehtävissä. Joukukuun e/kk reaaliansiot (vuoden 2010 hinnoin).
        Tulokvantiileille iän mukaan, miehet assistenttitehtävissä.
10, 25, 50, 75 ja 90 % tulokvantiilit. Naiset (vas.) ja miehet (oik.) assistenttitehtävissä. Aineistona elinkustannusindeksillä korjatut joulukuun reaaliansiot 2008- (vuoden 2010 hinnoin). Huom. miesten aineisto varsin pieni (aiheuttaa epätarkkuutta).

Muut toimihenkilötehtävät (asiantuntijat):
Joukukuun e/kk reaaliansiot (vuoden 2010 hinnoin).
       Tulokvantiileille iän mukaan, naiset muissa toimihenkilötehtävissä. Joukukuun e/kk reaaliansiot (vuoden 2010 hinnoin).
        Tulokvantiileille iän mukaan, miehet muissa toimihenkilötehtävissä.
10, 25, 50, 75 ja 90 % tulokvantiilit. Naiset (vas.) ja miehet (oik.) muissa toimihenkilötehtävissä (~asiantuntijat). Aineistona elinkustannusindeksillä korjatut joulukuun reaaliansiot 2008- (vuoden 2010 hinnoin).

Esimiestehtävät:
Joukukuun e/kk reaaliansiot (vuoden 2010 hinnoin).
       Tulokvantiileille iän mukaan, naiset esimiestehtävissä. Joukukuun e/kk reaaliansiot (vuoden 2010 hinnoin).
        Tulokvantiileille iän mukaan, miehet esimiestehtävissä.
10, 25, 50, 75 ja 90 % tulokvantiilit. Naiset (vas.) ja miehet(oik.) esimiestehtävissä. Aineistona elinkustannusindeksillä korjatut joulukuun reaaliansiot 2008- (vuoden 2010 hinnoin).

Ansioiden ikäkehitys sukupuolen ja tehtäväaseman mukaan sopimusalat-15 -ryhmittäin

Tehtäväasema

Joukukuun e/kk reaaliansiot (vuoden 2010 hinnoin).
       Erilaisia käyräsovitteita.

Joukukuun e/kk reaaliansiot (vuoden 2010 hinnoin).
       Erilaisia käyräsovitteita.

Joukukuun e/kk reaaliansiot (vuoden 2010 hinnoin).
       Erilaisia käyräsovitteita.

Sukupuoli

Joukukuun e/kk reaaliansiot (vuoden 2010 hinnoin).
       Erilaisia käyräsovitteita.

Joukukuun e/kk reaaliansiot (vuoden 2010 hinnoin).
       Erilaisia käyräsovitteita.Seuraavassa kuvassa yritetään selvittää työaikojen ja ansioiden välistä suhdetta. Havainnot ovat tes-ryhmien (15 kpl) ja toimiaseman muodostamia kombinaatioita. Kombinaatioista on laskettu keskiarvot kullekin muuttujalle.
Työajat ja ansiot täydennettynä tyytyväisyydellä ja koulutuspäivillä.
       tes&asema-havainnot.Kuvan perusteella voi väittää, että ylipitkät työviikot eivät yleisesti johda ansioiden tuntuvaan parantumiseen. Kysymys: mikä on kuvan joukoista eniten epäedukseen poikkeava ryhmä (mm. pisimmät työviikot)?
Vastauksen löydät täältä...

Laaja ansionmuodostusmalliKatso myös näin ansiosi maksimoituvat varmimmin .
Pilkotumpi mm. sopimusaloja analysoiva palkanmuodostusmalli

Käytännössä selittäviä muuttujia on useita. Seuraavassa on kuvattu usean (selittävän) muuttujan regressiomalli, joka antaa arvioita palkanmuodostukseen vaikuttavien tekijöiden matemaattisesta muodosta. Olennainen ero yllä esitettyyn mallin on, että seuraavassa mallissa mallinnetaan keskiarvoa (mediaanien ym. sijaan). Tällä mallilla saadaan arviot useiden taustaryhmien yhdistelmille.

Tulot pistediagrammi 2011 Mitä malli selittää?
Joulukuun tmt:ssä mitattua ansiota on mallinnettu tilastollisella menetelmällä (lineaarinen regressioanalyysi). Ideana on selittää ansiomuuttujaa samanaikaisesti usealla selittävällä tekijällä (sukupuoli, ikä, sopimusala jne.). Tällä tavalla ansionmuodostus voidaan hajottaa eri tekijöiden summaksi (lisäksi jää selittämätön osa, ns. jäännöstermi). Olennaista on ymmärtää, että mallilla vakioidaan aina muiden tekijöiden vaikutukset, esim. ikärakenne ja työnkuva vakioidaan, kun tutkitaan sopimusalojen välisiä eroja. Matemaattisesti y = a + b1*x1 + b2*x2 + ... + bp*xp + e, jossa y on selitettävä muuttuja, x1, x2, ... selittäviä muuttujia ja b1,b2,... näiden vaikutuskertoimet. a on mallin ns. vakiotermi (joka lisätään, jos mallilla ennustetaan y eri x:n arvoilla) ja e on em. mainittu jäännöstermi.

Kuvan lukeminen
Viereisessä kuvassa on visualisoitu mallin numeerisia tuloksia. Vasemmassa laidassa pystysuunnassa on mallissa käytetyt selittävät muuttujat. Musta piste mittaavat ao. muuttujan (tai sen luokan) vaikutusta selitettävään muuttujaan, tässä tapauksessa ansiotasoon. Punaiset vaakaviivat ilmaisevat vaikutuksen tilastollista virhemarginaalia. Punainen pystyviiva on nollavaikutuspiste (muuttuja ei vaikuta ansioihin) tai muuttujassa valitun vertailuluokan asetettu arvo. Mallissa pääosa selittävistä tekijöistä onkin sellaisia, jossa yksi muuttujan luokka-arvoista on valittu vertailuarvoksi (= 0).
Esimerkiksi sopimusala-muuttujassa, kaatoluokka "muu" on asetettu nollaksi ja muita alojen vaikutuskerroin on poikkeama tästä nollatasosta (x euroa vähemmän/enemmän). Mitä tahansa sopimusalaa voi verrata toisiinsa, ei pelkästään mallissa pakolliseen vertailuryhmään.
Mikäli muuttujassa ei ole vertailuluokkaa, niin muuttuja on joko numeerinen (jolla ei ole vertailuryhmää) tai sillä on kaksi arvoa 0 ja 1 (esimerkiksi on vakinaisessa työsuhteessa = {1=Kyllä, 0=Ei}), jolloin vertailuryhmänä on aina nolla. on automaattisesti.
Oikeassa laidassa pystysuunnassa on mallin selittävien muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat (tai muuttujan vastausluokkien suhteelliset osuudet). On hyödyllistä tietää esim. paljonko on tietyn sopimusalan vastaukset muodostavat koko aineistosta.
Muuttujan tilastollisten vaikutusten analysointi tapahtuu virhemarginaalien (eli luottamusvälien) avulla. Mikäli virhemarginaali peittää nollaviivan, niin muuttujalla ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa vertailuryhmään (tai muuttujalla yleensä ei ole (lineaarista) vaikutusta - jos muuttuja on numeerinen tai 0/1-muuttuja).


Kuvasta nähdään, että sukupuolella ja iällä on yhteisvaikutus. Naisten ansiot lähtevät selvästi alemmalta tasolta ja ne "jämähtävät" n. 40 ikävuoden jälkeen. Miesten kohdalla iällä on suuri merkitys, nuorimpien ja vanhimpien ansioero voi hyvinkin olla jopa 1000 (huom. kun iän vaikutuksesta on jo poistettu mallin muut tekijät, kuten asema ja työnkuva). Alueellisesti Uusimaa jää omaksi kokonaisuudeksi, muualla ansiot ovat keskimäärin n. 250 (vähän alle 10 %) alemmat. Työnkuvatekijöistä eniten arvostetaan kaupallis-taloudellis-hallinnollista työnkuvaa ja teknistä työtä. Asiakaspalvelusta taas "rangaistaan". Mallissa on vakioitu kokonaistyöaika, joten mallissa käytännössä tutkitaan aikayksikköpalkkoja (näin esim. esimiesten pitemmät työpäivät on huomioitu).
Työpaikan koko vaikuttaa selvästi palkkoihin, isot työpaikat maksavat paremmin. Vakituinen työsuhde tietää noin 300 euron suhteellista lisää. Asemataso vaikuttaa siten, että esimiehet saavat noin 500 euroa enemmän kuin assistenttitehtävissä olevat. Muu toimihenkilöporukka jää näiden väliin, (huom. työnkuvatekijöitä on jo laajasti huomioitu).
Positiivinen vaikutus ansioihin on myös, jos työnkuva ei ole rutiinipitoinen, sisältää suurempaa päätöksentekoa, esiintymistä ja neuvottelua. Ansiot kasvavat tutkinnon asteen mukaan. Vuokratyöläisyys merkitsee n. 300 euron (yli 10 %) vähennystä ansioihin.
Sopimusaloista (kun muut tekijät on huomioitu) parhaiten maksavat finanssi, ict, raksa ja teknologiateollisuus, ainakin kun näitä aloja verrataan palvelut-alaan, kulutustavara-alaan ja kenties myös viestintään. Malli jäsentää varsin hyvin sopimusalojen väliset erot (tässä tapauksessa voi ajatella, että syntyy kolme ryhmää). Kuvan perusteella voi etsiä maksimaalisen tai minimaalisen ansion ennustava profiili (poimimalla kustakin muuttujasta äärivaikutukset). Malli ennustaa mm. että jos vuokratyönteon osuus kasvaa, niin se tietää jäsenkunnan keskiansioiden alenemista (olettaen että muut tekijät pysyvät samoina).

Muita huomioita voit itse tehdä oheisesta kuvasta!


Katos tästä pilkotumpi, mm. sopimusaloja analysoiva palkanmuodostusmalliTähän tulkinnat...

Näin ansiosi maksimoituvat varmimminTulonmuodostusmallien perusteella prolaisen ansiotaso maksimoituu varmimmin, kun (perustuu vuosien 2008-2011 aineistoon):
 • olet töissä teknologiateollisuudessa, rakennus- tai elintarvikealalla (+10%) (rakennusalalla lisäksi pääasiallisena työtilana rakennustyömaa...)
 • olet ollut töissä koko vuoden ja vakinaisena (+30%)
 • et ole vuokratyöntekijä (-15 %)
 • työsuhteesi on kestänyt vähintään 20 vuotta samassa talossa (ansioennuste on huonoimmillaan 2-4 v. kohdalla) - myös alan kokemusvuodet hyväksi
 • olet töissä suuressa organisaatiossa (yli +10 % mikrotyöpaikkaan)
 • työpaikallasi on laajat kannustinjärjestelmät ja hyvät johtajat (esim. etätyömahdollisuus on merkki hyvästä työntekijä-työnantajasuhteesta)
 • olet vähintään 45-vuotias (naisena kuitenkin enintään 55-vuotias)
 • olet korkeammin koulutettu (mm. ylempi kaupallinen tutkinto on hyväksi, n. +15 % verrattuna vähiten koulutettuihin )
 • olet kokoaikaisessa työssä (n. 37.5 h/vko) (ylipitkät työviikot eivät lisää ansioita mm. harmaiden ylitöiden takia)
 • käyt töissä Uudellamaalla (n. +10 %)
 • olet esimiestehtävissä ( +13 % assistenttiin, +7 asiantuntijoihin)
 • työnalueesi painottuu voimakkaasti tekniseen tai kaupallis+taloudellis+hallinnolliseen (+5%) , vältä taiteellista työtä (-15 %) ja asiakaspalvelutyötä (-5 %)
 • työnsisältösi koostuu esiintymisestä, puheiden pitämisestä ja neuvotteluista
 • suunnittelusta,kehittämisestä ja suuremmasta päätöksenteosta (joissa vastuu) - vältä rutiininomaisia tehtäviä!
 • saat työnantajan maksamaa koulutusta
 • valvonnasta, seuraamisesta ja monitoroinnista
 • osallistut projekteihin ja työmatkustat (miel. > 50 pv/v)
 • yleensäkin työskentelet intensiivisesti, monipuolisesti ja paljon (työtuntia kohden)
 • olet mies (n. +8 %)

Todellisuudessa ei ole yhtään työntekijää, jolla samanaikaisesti toteutuvat kaikki positiiviset tekijät ja negatiiviset tulevat kokonaan vältetyksi. Lisäksi on syytä huomioida esim. jatkuvaan matkusteluun ja intensiiviseen työhön liittyvät rasitukset. Esimiestyön ongelmia ovat mm. työn ja vapaa-ajan häiriintyminen, joten yllä oleva lista ei ole yksiselitteinen polku hyvinvointiin (ks. hyvinvoinnin mekanismista erillinen raportti: Hyvinvointimekanismista (erit. mallinnukset tmt2:sta)).


Vaikka työajat lisää keskimäärin palkkatasoa, niin käyrän muoto muistuttaa ylempänä olevaa kaaviota. Työviikon pituus yli 40 tunnin jälkeen alkaa nopeasti hyydyttämään tulotason nousua, koska työ tapahtuu suurimmaksi osaksi harmaina ylitöinä.

Palkanmuodostuksen selittäminen tiedonlouhinta -menetelmillä

Hieman toisentyyppinen palkkamallinussysteemi on kuvattu tuloksiineen erillisellä sivulla.


Taustamuuttujien osittaisvaikutukset joulukuun ansioihin ajassa

Kuinka paljon ryhmät eroavat suhteellisesti toisistaan, kun muut tekijät on vakioitu?

Asteikkona on logaritminen muutos/ero (log(b/a)), joka on likimain sama kuin tavanomainen muutos (b-a)/a. Prosenttitulkinnan saat kertomalla y-asteikon arvon 100 %:lla. Kuvaa klikaamalla saat numerot taulukkomuodossa ja pitämällä kohdistimen kuvan päällä saat tulkintaohjeita.


Tulojen sukupuolivaikutus ajassa 2008-.
Kuinka paljon naisten tulot ovat suhteellisesti poikenneet miehistä (vuosittain),
kun aiemmassa kuvat taustatekijät on vakioitu?
y-asteikko ilmaisee suhteellista (ei-%) poikkeamaa kahden ryhmä välillä.
Kuvassa miehet (A) on asetettu vertailuryhmäksi, johon naisten tuloksia verrataan. Tulot Toimiasemaryhmävaikutus ajassa 2008-
TES-vaikutus tuloihin ajassa 2008- Iän vaikutus tuloihin ajassa 2008-
Työtuntien vaikutus tuloihin ajassa 2008- Työsuhteen keston (v) vaikutus tuloihin ajassa 2008-
TES-vaikutus ajassa 2008- Henkilöstömäärän vaikutus tuloihin ajassa 2008-

Sivun alkuun

Palkkatyytyväisyyden vaikutus muuhun hyvinvointiinLinkkejä:

Pron (julkisten) tutkimustilastojen pääsivu
Tilastokeskuksen sivut
Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) sivut
Työterveyslaitoksen (TTL) sivut
Työelämän tutkimuspäivien sivut
Työelämä 2020 -sivustot
Maailman Pankin indikaattorit
Eurostatin tilastot
Ammattiliitto Pron pääsivu

Tutkimustiedotteita ja tutkimusinfojen esityskalvoja:
Työmarkkinatutkimus 1/2014 infotilaisuus 08.04.2014 (kalvot, medialle)
Työmarkkinatutkimus 2/2013 infotilaisuus 30.10.2013 (kalvot, medialle)
Työmarkkinatutkimus 1/2012 infotilaisuus (kalvot, medialle)
Työaikaesitys 27.11.2009, Toimihenkilöunioni (kalvot)
Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä - Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus - (Laine, Lätti, Palmu, Pääkkönen, Suokas, Toivonen, Tuure & Vesilahti, 2013, pdf-kalvot)
Häiriöt toimihenkilötyössä esittelyaineisto (EK - STTK tuottavuustyöryhmä, 2013, (pdf-kalvot)

Tutkimukset aihealueittain (spesiaaliraportit, avautuu uudelle lehdelle) (ET=ei toiminnassa):
Demografiset taustatiedot (ET)
Työllisyys (ET)
Palkat, ansiot ja palkkausjärjestelmät
Työajat (ET)
Työn luonne ja koulutus
(Työ)hyvinvointianalyyseja (järjestelmät, subjektiivisesti koettu tyytyväisyys ym.)
Yritystason analyysit
Arvo- ja asennetutkimus
Yleiskalvot: "Pron toimihenkilöiden työelämän kuva" (pdf)
Ajatuksia organisaation toiminnan ja vaikutusten mittaamisesta" (pdf)
Kolumneja ym. tutkimustuloksista:
Työelämän tila 2015 ja tulevaisuus (web-raportti P.Palmu 2015, tutkimustuloksista johdettua tulkintaa ym.)
Palkkasalaisuus joutaa jo romukoppaan (Kauppalehti 18.3.2013 / Saarnio&Palmu, pdf)
...
(materiaalia tulossa...)