TMT 1 kysymys:

56. OMAN TY™N KORVAAVA TEKNOLOGIA
Arvioi, kuinka pian ihmisen toimintaa j„ljittelev„t keino„lyyn/-mieleen liittyv„t teknologiat (koneet, robotiikka, kybernetiikka jne.) kykenev„t tekem„„n saman ty”kokonaisuuden (ja tuloksen) kuin joka sinulla on ollut viime aikoina.

Taulukossa beta-sarakkeessa olevat luvut kertovat riskitasosta. Negatiivinen arvo (< 0) tarkoittaa, ett„ t”iden katoamisvauhti on hitaampaa ja positiivinen arvo ett„ nopeampaa. Samaa asiaa ilmaisee my”s expb (exponentti beta:sta). Siin„ nollapise on arvo 1. expb kertoo kuinka moninkertainen nopeus on (selitt„v„n tekij„n yhden yksik”n muutosta kohden). Esim. arvo 1.3 tarkoittaa, ett„ vauhti on keskim„„rin 1.3-kertainen (ja esim. 0.8 vastaavasti 1/0.8=1.25 hitaampi).

Suurimmat vaikutukset:
TES_2ICT-ala (0.344/1.411)
Kokonaistyytyv„isyys ty”el„m„„n (0-100%) (-0.092/0.912)
TES_2Finanssi (0.261/1.298)
Ty”matkap„iv„t vuodessa ulkomaat (-0.084/0.92)
ToimiAsema1Esimies (-0.223/0.8)
Ika4l40-49 (-0.198/0.82)
TES_2Elintarvikeala (0.256/1.292)
(toim--;opit--;sekoi-;tekn--;ty”yht--;tihvol-) [0,1] (0.108/1.114)
TKMAAKBPohjois-Pohjanmaa (-0.161/0.852)
TES_2Energia-ala (0.239/1.27)
Ika4l30-39 (-0.173/0.841)
TKMAAKBP„ij„t-H„me (0.182/1.2)
Ty”n kohdistuminen suoraan org. koko tuotantoketjuun aste (-0.019/0.981)
TES_2Teknologiateollisuus (0.142/1.153)
TES_2Kemianteollisuus (0.168/1.182)
Sukupuoli {0=Nainen, 1=Mies} (-0.207/0.813)
Nyk. alan ammattikokemus (v) (0.004/1.004)
TKMAAKBVarsinais-Suomi (0.098/1.103)
MIES:Ika4l40-49 (0.206/1.229)
Koulutusp„iv„t yhteens„ vuodessa (0.032/1.032)
TKMAAKBEtel„-Karjala (-0.154/0.858)
Koulutusp„iv„t yhteens„ vuodessa (-0.028/0.972)
TES_2Palvelut (0.136/1.146)
Ollut vuoroty”ss„-nlr-{0=Ei, 1=Kyll„} (0.107/1.113)
TKMAAKBPohjois-Karjala (0.137/1.146)
MIES:Ika4l30-39 (0.176/1.193)
KOULRYHal_palv (-0.121/0.886)
HED (0.113/1.12)
TES_2Metsateollisuus (0.116/1.123)
KOULRYHyl_sos (-0.182/0.834)

Yll„ on listattu mallin tekij”ist„ itseisarvoltaan suurimmat vaikutukset siihen, miten nopeasti tai hitaasti teknologia korvaa toimihenkil”ty”n.