Työajat ja -suhteet Paluu web-sivuston pääsivulle

Ohje: voit kopioida/tallentaa kuva hiiren "oikea" -> kopioi/tallenna. Taulukot voit kopioida maalaamalla alue + kopioi (tai avaamalla html-tiedosto Excelissä). Kuvien ja tekstin suurentaminen Ctrl +/-.

Analyyseja jäsenkunnan työajoista ja -suhteista

(sivu on keskeneräinen...)

Sisältö


Keskustele tuloksista (vain liiton henkilökunnalle)

Tulojen yleiskuva jäsenkunnassa

Työaikojen ja työsuhteiden koko jäsenkunnassa


Seuraavat tilastot kuvaavat jäsenkuntaa puhdistamattomassa muodossa (laskennassa on mukana määrä- ja osa-aikaiset, vuoden aikana työttömät / lomautetut, ilman tessiä olevat jne.). Lisäksi jäsenkunnan rakenteessa (mm. ikä, uudet/poistuneet tes-alat, siirtyminen TU:sta Prohon) tapahtuneet muutokset vaikuttavat lukuihin. Vuoden 2010 jälkeen otannassa ovat mukana myös ne eläkeläiset, jotka ovat tehneet ainakin vähän tulollista työtä.

Taulukko: keskiarvo-, mediaani- ja ylimmän kymmenyksen (90%) työaikoihin, työaikamuotojen jne. kehitys 2008- (aikaindeksi on tutkimusajankohdan laskennallinen keskipiste).Huom. Finanssiala mukaan aineistoon v. 2011-.
Muuttuja median
2008.5
karv
2008.5
90%
2008.5
median
2009.5
karv
2009.5
90%
2009.5
median
2010.5
karv
2010.5
90%
2010.5
median
2011.5
karv
2011.5
90%
2011.5
median
2012.5
karv
2012.5
90%
2012.5
median
2013.5
karv
2013.5
90%
2013.5
Viimeisen työsuhteen kesto v 8 11.53 29 8.25 11.87 30.25 9.25 12.62 31.25 8.25 12.65 31.25 9.25 13.12 32.25 9.25 13.13 32.25
Ikä tutkimushetkellä (v) 44 43.64 58 44 43.98 58 46 45.05 59 47 45.86 60 48 46.58 60 48 47.02 61
Työssäolokuukaudet kk/v 12 10.41 12 12 10.23 12 12 10.2 12 12 10.34 12 12 10.36 12 12 10.29 12
Ollut vakinaisessa työsuhteessa-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 1 0.83 1 1 0.8 1 1 0.82 1 1 0.83 1 1 0.83 1 1 0.82 1
Työaikamuoto päivätyö-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 1 0.87 1 1 0.87 1 1 0.89 1 1 0.89 1 1 0.89 1 1 0.9 1
Työaikamuoto päivätyö vain ma-pe-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 1 0.84 1 1 0.84 1 1 0.86 1 1 0.86 1 1 0.86 1 1 0.86 1
Työaikamuoto yövuorotyö-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 0 0.03 0 0 0.03 0 0 0.02 0 0 0.03 0 0 0.03 0 0 0.03 0
Työaikamuoto osa-aikainen-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0.03 0 0 0.03 0 0 0.04 0 0 0.03 0
Työsuhde on nollasopimus (töihin tarv. tuleva)-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 0 0.01 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0.02 0
Ollut vuokratyössä-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} NA NA NA 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0.02 0
Ollut vuorotyössä-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä} 0 0.06 0 0 0.05 0 0 0.05 0 0 0.06 0 0 0.06 0 0 0.06 0
Työnteon viikonloppuisuus indeksi 0 0.03 0 0 0.03 0 0 0.06 0.25 0 0.06 0.25 0 0.06 0.25 0 0.06 0.25
Työnteon 7-vuorokautisuus indeksi 5 4.04 5 5 3.92 5 5 4.82 6 5 4.87 6 5 4.85 6 5 4.86 6
Työnteon kokovuorokautisuus indeksi 0.33 0.3 0.33 0.33 0.3 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.32 0.33 0.33 0.32 0.33
Ansiotyöhön kulunut aika h/vrk NA NA NA NA NA NA 8 7.83 9.71 8 7.91 9.82 8 7.93 9.82 8 7.84 9.6
Opiskelu tai kouluttautum työn ulkop h/vrk NA NA NA NA NA NA 0 0.47 1.03 0 0.43 1 0 0.41 1 0 0.4 1
Vastuiden ja velvoitt hoitaminen h/vrk NA NA NA NA NA NA 4 3.78 7 4 3.71 6.5 3.89 3.64 6.16 3.5 3.61 6.25
Puhdas vapaa-aika h/vrk NA NA NA NA NA NA 4 4.31 8 4 4.33 8 4 4.41 8 4 4.55 8
Puhdas lepoaika (nukkuminen) h/vrk NA NA NA NA NA NA 8 7.55 8.33 8 7.56 8.34 8 7.55 8.32 8 7.57 8.32
Ihanteellinen työviikon pituus h/vko NA NA NA 37.5 36.36 40 37.5 35.74 40 37.5 35.4 40 37.5 35.72 40 37.5 35.77 40
Vapaata palkankorotuksen sijasta {1=Kyllä, 0=Ei} 1 0.7 1 1 0.67 1 1 0.71 1 1 0.73 1 1 0.68 1 1 0.67 1
a Perustyöaika h/vko 37.5 37.54 40 37.5 37.57 40 37.5 36.95 40 37.5 36.9 40 37.5 36.86 40 37.5 37 40
b Yli- ja lisätyöt h/vko 0 0.98 3.28 0 0.9 3.26 0 0.88 3.25 0 0.89 2.86 0 0.9 3.26 0 0.85 2.44
c Varallaolo ja päivystys h/vko 0 0.31 0 0 0.37 0 0 0.34 0 0 0.31 0 0 0.36 0 0 0.35 0
d Työssä matkustaminen säänn. työajan ulkop h/vko 0 0.45 1.45 0 0.42 1.23 0 0.42 1.23 0 0.4 0.92 0 0.39 0.64 0 0.41 0.92
e Työantajan yhteydenotot työajan ulkop.h/vko 0 0.3 0.61 0 0.27 0.61 0 0.23 0.61 0 0.21 0.61 0 0.22 0.61 0 0.22 0.61
f Muu työnteko vapaa-ajalla h/vko 0 0.56 1.56 0 0.31 0.61 0 0.32 0.61 0 0.3 0.61 0 0.32 0.61 0 0.31 0.61
Tot. kokonaisviikkotyöaika (a+b+c+d+e+f) h/vko 40 40.9 48.94 39.5 40.29 48 39 39.53 48 38.7 39.42 47.5 39 39.5 47.5 39 39.55 47.5
Kokonaisviikkotyöaika a+b+c+d+e+f+sivu/yritt h/vko NA NA NA 39.5 40.52 49 39 39.79 48.5 39 39.71 48.5 39.5 39.81 48.5 39 39.83 48
Vuosityöaika viikoiksi muutettuna h/vko 38.33 37.64 47.17 37.5 36.72 46.5 37.5 36.74 47 37.7 36.93 46.5 38 37.1 46.5 38 37.04 46.5
Etätyöpäivät pv/kk 0 0.32 0 0 0.8 2 0 0.63 1 0 0.7 2 0 0.72 2 0 0.79 2
Työmatkapäivät yhteensä vuodessa 0 9.2 20 1 9.99 20 0 9.6 20 1 9.22 17 0 9.46 20 0 9.41 19
Työmatkapäivät vuodessa kotimaa NA NA NA NA NA NA 0 8.08 14 0 7.78 12 0 7.78 12 0 7.73 12
Työmatkapäivät vuodessa ulkomaat NA NA NA NA NA NA 0 1.52 2 0 1.44 2 0 1.68 2 0 1.68 2
Pidetyt lomat kk/v 4.33 4.4 6.5 5 5.26 7 5 5.18 7 5 5.17 7 5 5.23 7 5 5.23 7
Päiv. lepotauot min 7.5 h päivässä 38.66 38.78 65.34 37.33 36.99 62.56 35.68 35.22 61.7 36.14 35.78 61.8 36.13 35.73 62.09 36.19 35.58 61.74
Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa NA NA NA 1 2.66 7 1 2.77 8 1 2.68 7 1 2.55 6 1 2.38 6
Itse/muu kustantamat koulutuspäivät vuodessa NA NA NA 0 1.57 0 0 3.22 2 0 2.89 1 0 2.53 1 0 2.07 1
Koulutuspäivät yhteensä vuodessa NA NA NA 1 4.24 10 2 5.99 10 2 5.57 10 2 5.09 10 1 4.44 9


Vuorokauden ajankäyttöhajotelma sukupuolen ja iän mukaan

Sivun alkuun


Ammattiliitto Pron tutkimus 2008- / Petri Palmu