Ammattiliitto Pron tutkimustilastoja

Tutkimusten web-sivusto

Sivustoa alettu rakentamaan 2.1.2012 alkaen.

Muuta materiaalia:
Oppia tilastoista tmt:stä (pdf)
Tilastollisia kuvaajia jäsenkunnasta

Tutkimuskanava:
Etusivu
Tutkimukset

Liiton julkisille sivuilla olevan tutkimusosion etusivu (kopio sisäisessä verkossa)

Kuvagalleria
Tilastot
Keskustele tutkimuksista!

Kyselylomakkeet ym.

Tutkimuksen merkittävämpien prosessien (tmt,...) läpivienti (aikataulutukset, viestintä, työnjako,...)

Linkkejä ulkoisiin tietolähteisiin

Raportit ym. (html)

Strategiset indikaattorit Pron vision toteutumisessa:
Aikasarjoja ja rakenteellista tietoa (jäsenmäärät, ostovoima, työttömyys, eläköityminen, hyvinvointi)

Työllisyys ja hyvinvointi:
Hyvinvointimekanismista (jäsenkunnan hyvinvoinnin tila, selitysmallit)
Työttömyysanalyyseja (mm. sopimusaloittaiset tilastot, lähteenä mm. Tytti-tietokanta)

Tulot, työajat ja työnkuvat:
Analyyseja tulonmuodostuksesta (lähinnä tmt-datasta)
Analyyseja työnkuvista (mm. työn vaativuudesta, lähinnä tmt-datasta)
Analyyseja työajoista ja -suhteista (lähinnä tmt-datasta)

Jäsenkunnan arvot, asenteet ja odotukset:
Yleistä jäsenkunnan arvoista ja asenteista (arvotutkimus 2011)
Arvojen välisistä verkostoista (arvotutkimus 2011)
Jäsenkunnan degrowth-arvoista (mm. arvotutkimus 2011)
Eläkeiästä iän mukaan - jäsenten näkemys todellisesta ja ihanteellisesta (arvotutkimus 2011)
Työn kolme arvolajia - prolaiselle palkkaa energiasta vai käyttöarvosta?

Muuta:
Ammattiliitto Pron toiminta ja palvelut jäsenten arvioimina (syksy 2011)
Tmt-yhteenvetoa tmt-2 (2011) jäsenille kiitoskirjeen yhteydessä

Ammattiliitto Pron tutkimustilastoja (julkisilla web-sivuilla)
Liiton julkisille sivuilla olevan tutkimusosion etusivu (kopio sisäisessä verkossa)
Työhyvinvointia, työaikoja, palkkoja, työnkuvaa ja järjestelmiä selittäviä tilastomalleja (pdf sisältää todella paljon ja tiivisti tietoa mm. taustamuuttujien vaikutuksista).
Senioritutkimus 2011 (esitysmateriaali O.Kanervo)
Naistenpäiväinfo 15.3.2012 (ppt-esitys sukupuolten välisistä eroista)
Kestävän työpolitiikan seminaariesitys (pdf, PP/2012)
Työstä, johtamisesta, tuottavuudesta ja hyvinvoinnista (pdf, 2012/PP)
Huom! Voit tallettaa kaikki eteentulevat tutkimusdokumentit tänne (tutkimuskanavan jaetut asiakirjat). Näin edistät "sosiaalisen pääoman" ja synergian muodostumista ;).

Tutkimuksen tilastokansiot (verkkolevyllä, enimmäkseen tmt):
Kansion päätaso, jonka alla mm:
Koko jäsenkuntaa koskevat yleiset, sisältää myös erilaisia sopimusalojen välisiä vertailuja ja yhteenvetoja
Spesiaali tilastovertailuja (esim. vuokratyö, yritysvertailut, alojen erityiset vertailuasetelmat, YLEISET\TEEMAT\ -kansiossa)
Tilastoja liiton sisäisistä prosesseista (mm. asianhallinta)
N. 15 sopimusalaryhmän tilastot (ks. erityisesti AVAINKAARIA -alikansiot) , lisäksi:
Erityiset tilastoyhteenvedot alalle (pdf:t hyvä kokonaisuus jakaa esim. työnantajille, sisältää myös .xlsx tiedostoja.
Kaikki erilliset sopimusalat (n. 60 kpl, ks. erityisesti AVAINKAARIA -alikansiot)
Konserni-/yritystason tilastot (suurimmat työantajat)
Toimialan (Tilastokeskuksen TOL 2008) mukaisia tilastoja
Koulutusryhmittäiset tilastot (ks. erityisesti AVAINKAARIA -alikansiot)

Klikkaa kuvia (zoomaus Ctrl +/-)

Työttömien ja lomautettujen määrä kuukausittain 2002- Tutkimustoiminnan kiertokulku (Pro) Mittaamisen, selittämisen ja ennustamisen järjestelmä (Pro) Jäsenkunnan kartta eri työelämän ulottuvuuksissa (dimensiot 1 ja 2)
 moniulotteinen korrespondenssianalyysi (tmt-data) Tyytyväisyys liittoon 2011 Tulot pistediagrammi 2011 Tyytyväisyys ja odotukset työelämään vuosittain 2008- Palkkausjärjestelmien poikkileikkauskuva 2012

Joulukuun 2010 ansioiden selitysmalli(kannattaa tsekata myös tulkinnat)

Joulukuun reaaliansioiden selitysmalli 2010
Tutkimusten web-sivusto Pro-tutkimus 2011-, tutkimus@proliitto.fi (ylläpito: petri.palmu@proliitto.fi)