Inflaatiokorjatut (reaaliset) vuositulot (ilman tulospalkkioita) sektoreittain

Kuvan lukuihin sis„ltyy "kaikki" (mm. ty”tt”myydet, osa-aikaty”, sopimusalamuutokset, j„senkunnan ik„-, teht„v„rakenteen ym. muutokset jne.). Reaaliset vuositulot mittaa kenties kattavimmin j„senten ostovoimaa. Korjaustekij„n„ on k„ytetty Tilastokeskuksen elinkustannusindeksi„, eurot ovat aina viimeisimm„n tutkimusvuoden hinnoin. Oheisissa kuvissa on hyv„ kiinnitt„„ keskiarvon lis„ksi jakaumassa tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi finanssin kohdalla vuonna 2011 tapahtunutta tulojen laskua selitt„„ alimman desiilin lasku.
Finanssisektorin reaalisten vuosiansioiden kehitys. Ict- ja viestint„sektorin vuosiansioiden kehitys.
Palvelusektorin reaalisten vuosiansioiden kehitys. Teollisuussektorin vuosiansioiden kehitys.
Ryhm„n Koko j„senkunnan reaalisten vuosiansioiden kehitys.
----------------------------- koko j„senkunta --------------------