/ NULL.DEV/ ---------------------------------------------------------------------/ Necessary definitions required for a Survo printer driver:/ ----------------------------------------------------------/ ---------------------- Tutkimuksen graafiset käyttöliittymät 1

Huom. Sivusto vasta rakenteilla. Tietosisällöstä kysymykset petri . palmu 'at ' proliitto . fi.

Paluu web-sivuston pääsivulle

Ohje: voit kopioida/tallentaa kuva hiiren "oikea" -> kopioi/tallenna. Taulukot voit kopioida maalaamalla alue + kopioi (tai avaamalla html-tiedosto Excelissä). Kuvien ja tekstin suurentaminen Ctrl +/-.

Käyttöliittymiä tilastollisten analyysien tuloksiin (osa 1)

(sivu on keskeneräinen...)
Sisältö

Aikasarjoja eri ilmiöistä tai teemoista taustaryhmittäin

Alla olevan käyttöliittymän kautta pääset analysoimaan työelämän asiakokonaisuuksia ajallisesti Pron jäsenkunnan osaryhmissä (alkaen koko Prosta, PRO = 1). Aikasarjat pohjautuvat tilastolliseen malliin. Kuvien alaosaan on lisätty tiettyä automaattista ilmiön analyysia (esim. suurimman aikatrendin omaava tilastomuuttuja). Kuvien oikeassa laidassa on ao. tilastomuuttujan aikakeskiarvo ja mahdollisesti vastaavaa vertailutietoa jonkin lisäryhmittelyn suhteen (esim. tehtäväsema). Tunnuslukuna on käytetty keskiarvoa, ellei toisin mainita. Kuvissa kannattaa kiinnittää huomiota pystyakselin asteikkoon, joka toisissa tapauksissa on kiinnitetty jollekin esim. 0-1 välille ja toisissa tapauksissa määräytyy automaattisemmin havaintojen jakauman perusteella. Samassa kuvassa voi olla myös eri mittayksikön omaavia muuttujia tai indeksoituja suureita (koska kyse on ilmiön kuvaamisesta). Tilastoryhmät on rajattu vastausmäärän mukaan, joten jos jotain sopimusalaa tai yritystä ei ole omana ryhmänä, niin se on "niputettu" osaksi jotain muuta ryhmää.

Jäsenkunnan profilointia kartoilla ym.

Jäsenet työttömyyden ym. muiden tekijöiden mukaan

Alla olevassa analyysissa tutkitaan, miten kiinnostavat jäsenen työelämätilat työttömyys (TYOTT), lomautukset (LOMAU), vuorotteluvapaat (VUORVAP) ja perhevapaat (PERHVAP) riippuvat tai yhteytyvät todennäköisyysmielessä eri taustatekijöihin (sukupuoli, ikä, toimiala, asuinmaakunta).
Kuvan koodien selitykset -> katso kuvan alapuolella oleva koordinaattitaulukko (sitä voit myös hyödyntää kuvan katsomisessa).
Koska muuttujia ja niiden luokkia on paljon, kyse on moniulotteisten suhteiden kuvaamista muutamassa ulottuvuudessa 1,2,3,... Kuvassa origolla (0,0) on keskeinen tulkinnallinen merkitys. Samalla puolella (tai lohkossa) olevat asiat esiintyvät keskimääräistä todennäköisemmin yhdessä ja vastaavasti vastakkaisella puolella keskimääräistä epätodennäköisemmin.
Origossa oleminen tarkoittaa, ettei ko. tekijällä ole erityistä "korrelaatiota" mallissa. Värityksellä osoitetaan koko mallissa eniten poikkeavat (contrib) vaikutustekijät (kaikkein heikoimmat on jätetty kokonaan pois).

Multiple Correspondence Analysis Pron j+ñsenkunnan ulottuvuuksista - koordinaatit. SP = sukupuoli, Ika = Ik+ñryhm+ñ V = havaintovuosi, TA = toimialaryhittely (sopimusaloista johdettu), MK = Maakuntakoodi, TYOTT = ty+Ât+Ân kk , LOMAU = lomautus, VUORVAP = vuorotteluvapaa, PERHVAP = perhevapaa. L+ñhde: Pron j+ñsenrekisteri / Pron tutkimuspalvelut.
CLASS Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5 Dim.6 SELITE
1 SP_M -0.74 -0.41 0.07 0.20 0.02 -0.01
2 SP_N 0.61 0.34 -0.06 -0.17 -0.02 0.01
3 Ika20-29 0.99 -0.44 0.62 0.84 0.14 -0.83
4 Ika30-39 0.55 -0.56 0.71 0.33 -0.14 0.34
5 Ika40-49 -0.19 -0.27 -0.13 -0.29 0.01 0.15
6 Ika50-59 -0.17 0.13 -0.36 -0.51 0.25 -0.20
7 Ika60+ -0.51 1.18 -0.28 0.78 -0.43 0.06
8 V2011 0.04 -0.21 0.07 -0.18 0.15 -0.29
9 V2012 0.03 0.01 0.01 -0.05 0.05 0.10
10 V2013 0.01 0.02 0.05 0.02 -0.04 0.06
11 V2014 -0.03 0.09 -0.04 0.09 -0.09 0.08
12 V2015 -0.06 0.11 -0.11 0.14 -0.09 0.06
13 TA_F 1.22 -0.65 -0.43 0.42 -0.75 -0.20 Finanssi (muut alat)
14 TA_F215 1.33 0.55 -0.26 -0.66 0.30 -0.46 Danske Bank+rahoitusala
15 TA_FIPT99 0.07 1.25 -0.25 0.41 -0.37 0.21 F+I+P+T ei sopalaa (99)
16 TA_I 0.29 -0.88 0.67 1.47 0.21 -0.32 Ict-sektori (muut alat)
17 TA_I01 0.26 -0.38 0.83 1.23 -0.14 -0.60 Ict-toimihenkil+Ât
18 TA_I0945 -0.02 0.13 -1.27 0.25 0.03 -0.01 Viestint+ñala
19 TA_P 0.64 -0.22 -0.15 0.28 0.39 -0.03 Palvelut (muut alat)
20 TA_P0406 -0.78 -0.34 0.39 0.43 1.01 7.01 Satama+ahtausala
21 TA_P0717 0.39 -0.97 -3.13 2.43 2.24 0.23 Lentoliikenne (Finnair etc.)
22 TA_P2931 0.65 0.11 -0.24 -0.29 0.21 0.12 Kiinteist+Âalat
23 TA_P3743 0.86 -1.30 -1.83 1.41 1.90 -0.04 RAY+Veikkaus
24 TA_P39 -0.73 -0.20 -0.32 -0.12 0.43 0.12 Suunnittelu+konsulttiala
25 TA_P4953 -1.02 -0.49 -0.36 0.02 0.54 -0.75 Rakennusala
26 TA_T 0.32 0.78 0.38 -0.85 -0.73 0.14 Teollisuus (muut alat)
27 TA_T0102 -0.72 -1.29 0.27 0.74 0.62 -0.08 Auto+katsastusala
28 TA_T0513 0.27 0.22 -0.42 -1.07 -0.56 -0.30 Elintarvikeala
29 TA_T17 -0.23 0.04 0.15 -0.60 0.60 0.50 Energia
30 TA_T21 0.35 -0.52 -0.70 -0.11 -0.18 1.23 Kemia
31 TA_T4961 -0.77 0.93 1.63 -0.46 1.75 0.16 Mets+ñteollisuus
32 TA_T65 -0.61 -0.38 0.23 -0.28 -0.88 0.03 Teknologiateollisuus
33 MK01 0.27 -0.36 -0.93 0.49 0.46 0.04 Uusimaa
34 MK02 0.07 -0.19 -0.39 -0.24 -1.01 0.10 Varsinais-Suomi
35 MK04 -0.10 0.19 0.20 -0.55 -0.56 1.54 Satakunta
36 MK05 -0.07 -0.07 0.08 -0.38 -0.66 -0.25 Kanta-H+ñme
37 MK06 -0.03 0.29 0.35 -0.30 -0.33 -0.12 Pirkanmaa
38 MK07 -0.14 0.33 0.69 0.17 -0.14 -0.75 P+ñij+ñt-H+ñme
39 MK08 -0.36 0.64 0.71 0.02 1.16 2.00 Kymenlaakso
40 MK09 -0.58 0.72 1.36 -0.55 2.64 -0.22 Etel+ñ-Karjala
41 MK10 -0.01 0.67 0.21 -0.26 0.59 -0.75 Etel+ñ-Savo
42 MK11 0.13 0.34 -0.01 -0.52 0.07 -0.45 Pohjois-Savo
43 MK12 0.06 -0.03 0.38 0.50 0.24 -0.67 Pohjois-Karjala
44 MK13 -0.20 -0.01 1.00 0.69 -0.18 -0.84 Keski-Suomi
45 MK14 0.08 0.38 0.01 -1.49 -0.57 -0.81 Etel+ñ-Pohjanmaa
46 MK15 0.03 -0.39 0.49 -0.11 -1.01 0.33 Pohjanmaa
47 MK16 0.58 -0.51 0.43 0.57 -0.40 1.87 Keski-Pohjanmaa
48 MK17 -0.30 -0.19 0.37 -0.22 -0.35 -0.43 Pohjois-Pohjanmaa
49 MK18 -0.11 0.22 0.39 0.44 0.02 -1.06 Kainuu
50 MK19 -0.61 0.44 0.77 -0.25 0.49 0.19 Lappi
51 TYOTT_0 0.04 -0.16 0.00 -0.11 0.04 -0.01
52 TYOTT_1 -0.51 2.07 -0.04 1.48 -0.52 0.09
53 LOMAU_0 0.02 0.00 -0.00 0.01 0.01 0.00
54 LOMAU_1 -1.81 -0.49 0.29 -1.45 -1.05 -0.31
55 VUORVAP_0 -0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.00
56 VUORVAP_1 0.43 0.40 -0.25 -2.96 1.54 0.23
57 PERHVAP_0 -0.08 0.02 -0.06 -0.02 0.01 -0.02
58 PERHVAP_1 2.93 -0.77 2.13 0.59 -0.24 0.82

Laskureita jäsenten työelämätilojen todennäköisyyksien arvioimiseksi

User interface for simulating probabilities and averages related to members' background

Probability of unemployment, lay off, family leave and job alternation leave. Average wages, days of sickness, working hours, ...

These calculations are based on statistical (logistic, poisson, gamma, linear,...) regression models using Pro's register data (2011-) and the labour market surveys (2009-). Input certain background information and click to see the most probable values according to the models and the data. Note to take the estimates as a crude approximation of the reality... so far the estimates are without statistical error margins. The default value corresponds to the first classes of the variables. (e.g. M = Male, age group = 20-29).

a) Estimated using measures as follows: length of weekly working hours, sick leave days, length of vacation (in months), number of working days in a week (of 7), level of unemployment, lay-off, family leave and job alternation leave. Effecient working hours = "hours at work" * (1- relative proportion of pauses) (e.g. lunchs) during working day. The estimate is the average time value of labour input (per worker). Total aggregate level of the labour input by Pro's members can be calculated multiplying average (whole Pro) hours with the number of Pro's members at working age (about 92 000 in year 2015). There's 365.25*24=8766 hours in a year. So e.g. 1800 hours is 100*(1800/8766)=21 % of the total time length of the year.
b) Composite index (0-100) of variables: "job description updated", "factors of wage determination explained", "discussion of wages" and "quantity and quality of jobs (of different workers) are compared".
c) Being at least in one of the situations: non-permanent job, temporary work (vuokratyö) or zero-hour contract.

Sukupuoli ja toimiasema ajassa

Sukupuoli ja ikäryhmät ajassa

Sukupuoli ajassa

Ikäryhmät ajassa

Pron pääsektorit ajassa

Koulutusryhmät ajassa

Työpaikkojen henkilöstömääräryhmät ajassa

Yritykset, konsernit jne. ajassa

Vastausmäärältään suurimpien yritysten aikasarjoja. Aikasarjamenetelmä valitaan aineiston perusteella. Mikäli havaintoja on suhteellisen vähän, niin ajallista muutosta kuvataan pelkällä suoralla viivalla. Joissakin tilanteissa optimaalisempi menetelmä on tietynlainen tasoitemenetelmä. Enemmän yrityksiin liittyvistä tutkimustuloksista yritysanalyysien omalla sivulla.Linkkejä:

Pron (julkisten) tutkimustilastojen pääsivu
Tilastokeskuksen sivut
Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) sivut
Työterveyslaitoksen (TTL) sivut
Työelämän tutkimuspäivien sivut
Työelämä 2020 -sivustot
Maailman Pankin indikaattorit
Eurostatin tilastot
Ammattiliitto Pron pääsivu

Tutkimustiedotteita ja tutkimusinfojen esityskalvoja:
Työmarkkinatutkimus 1/2014 infotilaisuus 08.04.2014 (kalvot, medialle)
Työmarkkinatutkimus 2/2013 infotilaisuus 30.10.2013 (kalvot, medialle)
Työmarkkinatutkimus 1/2012 infotilaisuus (kalvot, medialle)
Työaikaesitys 27.11.2009, Toimihenkilöunioni (kalvot)
Keskeytykset ja häiriöt toimihenkilötyössä - Toimihenkilötyön häiriötekijöiden esikartoitus - (Laine, Lätti, Palmu, Pääkkönen, Suokas, Toivonen, Tuure & Vesilahti, 2013, pdf-kalvot)
Häiriöt toimihenkilötyössä esittelyaineisto (EK - STTK tuottavuustyöryhmä, 2013, (pdf-kalvot)

Tutkimukset aihealueittain (spesiaaliraportit, avautuu uudelle lehdelle) (ET=ei toiminnassa):
Demografiset taustatiedot (ET)
Työllisyys (ET)
Palkat, ansiot ja palkkausjärjestelmät
Työajat (ET)
Työn luonne ja koulutus
(Työ)hyvinvointianalyyseja (järjestelmät, subjektiivisesti koettu tyytyväisyys ym.)
Yritystason analyysit
Arvo- ja asennetutkimus
Yleiskalvot: "Pron toimihenkilöiden työelämän kuva" (pdf)
Ajatuksia organisaation toiminnan ja vaikutusten mittaamisesta" (pdf)
Kolumneja ym. tutkimustuloksista:
Työelämän tila 2015 ja tulevaisuus (web-raportti P.Palmu 2015, tutkimustuloksista johdettua tulkintaa ym.)
Kalvot yritysanalyyseistä
Palkkasalaisuus joutaa jo romukoppaan (Kauppalehti 18.3.2013 / Saarnio&Palmu, pdf)
...
(materiaalia tulossa...)