Prolaisten toteutuneen kokonaistyöviikkoajan hajotelma sopimusalaryhmittäin

Alla oleva tilasto kuvaa prolaisten todellisen työajan määrää kussakin sopimusalaryhmässä. Työaikaosat on kysytty sillä tavoin, että niistä laskettu summa kertoo, paljonko viikosta (168 h) käytetään työntekoon. Laskelmissa on mukana kaikki työsuhteet, esim. osa-aikaisuudet tai rikkonaiset työsuhteet. Pisimmät työajat ovat olleet sopimusalalla . Tilastointijakso = .