Prolaisten työtehtäväalueiden koostumus sopimusalaryhmittäin

Alla oleva tilasto kuvaa työtehtäväalueiden määrällistä painoa kussakin sopimusalaryhmässä. Sopimusalat on järjestetty alan keskipalkkatason mukaan niin, että ylimpänä on suuripalkkaisin ala (). Tehtäväkategoriat eivät ole toisensa poissulkevia, eivätkä näin summaudu yhteensä 100 prosenttiin.