Viimeisin aikavertailupari . Yllä oleva siirtymätodennäköisyyksien tilasto kertoo, millä todennäköisyydellä (%) henkilö on siirtynyt työttömyyden tai lomautuksen suhteen erilaisiin työmarkkinastatuksiin 12 kk päästä kuvan havaintopisteestä. Vuoden aikana (sisällä) tapahtuneita tilamuutoksia ei huomioida. Siirtymätodennäköisyyksien tilastoanalyysi paljastaa työttömyyden dynamiikkaa. Esimerkiksi Työtön -> Ei Prossa %-luku kertoo, kuinka monta prosenttia työttömistä yksilöistä on poistunut Pron jäsenkunnasta 12 kk päästä seurantapisteessä.

Työvoiman ulkopuolisiin lasketaan opiskelijat, perhe- ja vuorotteluvapailla olevat. Eläkeläisissä mukana on myös työttömyyseläkkeet. -> Ei Prossa tarkoittaa siirtymistä Pron ulkopuolelle. Ei Prossa -> tarkoittaa siirtymistä Pron ulkopuolelta.