Taulukko: Työympäristön riskitekijöiden esiintymisaste, koko jäsenkunta kaikki vuodet (2009-) yhteensä.
Nro Muuttuja 10%
25%
mediaani
karv
75%
90%
n VarName
1 kylmyys 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 1.00 49148 TYMPR01
2 kuumuus 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 1.00 49148 TYMPR02
3 veto 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 1.00 49148 TYMPR03
4 melu 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 1.00 49148 TYMPR04
5 pöly 0.00 0.00 0.00 0.2 0.00 1.00 49148 TYMPR05
6 likaisuus 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 49148 TYMPR06
7 heikko tai häikäisevä valaistus 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 49148 TYMPR07
8 puutteellinen ilmanvaihto 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 1.00 49148 TYMPR08
9 kosteus 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 49148 TYMPR09
10 tärinä 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 49148 TYMPR10
11 ärsyttävät tai syövyttävät aineet 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 49148 TYMPR11
12 savut, kaasut ja höyryt 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 49148 TYMPR12
13 rikkinäiset tai huonokuntoiset työvälineet 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 49148 TYMPR13
14 työhön soveltumattomat ohjelmistot 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 49148 TYMPR14
15 vialliset tekniset laitteet 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 49148 TYMPR15
16 puutteellinen ergonomia 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.00 49148 TYMPR16
17 vaikeat työasennot 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 49148 TYMPR17
18 yksipuolisia työliikkeitä 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.00 49148 TYMPR18
19 tilan ahtaus 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 49148 TYMPR19
20 hälinä 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 1.00 49148 TYMPR20
21 home rakennuksissa 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 49148 TYMPR21
22 fyysisen väkivallanuhka 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 49148 TYMPR22
23 työturvallisuusohjeiden laiminlyönti 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 49148 TYMPR23
24 työntekijöiden päihdeongelmat (alkoholi, huumeet) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 49148 TYMPR24
25 kelvottomat sosiaaliset tilat (esim. pukuhuone) 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 49148 TYMPR25
26 työturvallisuusriskejä ei ole kartoitettu 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 49148 TYMPR26
27 työhyvinvointiriskejä (stressi, jaksaminen) ei ole kartoitettu 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 1.00 49148 TYMPR27