Taulukko: Työpaikan kannustinjärjestelmien mahdollisuusaste, (asteikko välillä 0 - 1 (x 100 %) koko jäsenkunta kaikki vuodet (2009-) yhteensä.
Nro Muuttuja 10%
25%
mediaani
karv
75%
90%
n VarName
1 tulospalkkiot (taloudelliseen tulokseen perustuva) 0.00 0.00 1.00 0.5 1.00 1.00 49148 TPKJ01
2 tuottavuuspalkkiot (määrä ja laatu, esim. aikatauluissa pysyminen) 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 1.00 49148 TPKJ02
3 voittopalkkiot ja voitonjako (henkilöstölle) 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 49148 TPKJ03
4 henkilöstörahastot 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 1.00 49148 TPKJ04
5 työsuhdeoptiot ja osakesidonnaiset tulospalkkiojärjestelyt 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 49148 TPKJ05
6 osakepalkkiot 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 49148 TPKJ06
7 aloite- ja kehittämispalkkiot 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.00 49148 TPKJ07