Taulukko: Työaikajärjestelmien mahdollisuusaste, (asteikko välillä 0 - 1 (x 100 %) koko jäsenkunta kaikki vuodet (2009-) yhteensä.
Nro Muuttuja 10%
25%
mediaani
karv
75%
90%
n VarName
1 liukuva työaika {0=Ei, 1=mahdollinen} 0.00 1.00 1.00 0.81 1.00 1.00 44377 TAJM01x
2 säästövapaat {0=Ei mahd, 1=mahdollinen} 0.00 0.00 1.00 0.69 1.00 1.00 31602 TAJM02x
3 joustovapaat {0=Ei, 1=mahdollinen} 0.00 0.00 1.00 0.68 1.00 1.00 30911 TAJM03x
4 työaikapankki {0=Ei, 1=mahdollinen} 0.00 0.00 0.00 0.5 1.00 1.00 29812 TAJM04x
5 lyhyt tilapäinen loma {0=Ei, 1=mahdollinen} 0.00 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 33913 TAJM05x
6 vuorotteluvapaa {0=Ei, 1=mahdollinen} 0.00 0.00 1.00 0.74 1.00 1.00 30393 TAJM06x
7 opintovapaa {0=Ei mahd, 1=mahdollinen} 0.00 1.00 1.00 0.78 1.00 1.00 28002 TAJM07x
8 perhevapaa {0=Ei, 1=mahdollinen} 0.00 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 28486 TAJM08x
9 osa-aikatyö {0=Ei, 1=mahdollinen} 0.00 0.00 1.00 0.59 1.00 1.00 27357 TAJM09x
10 etätöiden tekeminen {0=Ei, 1=mahdollinen} 0.00 0.00 0.00 0.45 1.00 1.00 31069 TAJM10x
11 työvuorojen vaihtaminen {0=Ei, 1=mahdollinen} 0.00 0.00 1.00 0.58 1.00 1.00 27477 TAJM11x
12 korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella {0=Ei, 1=mahdollinen} 0.00 0.00 1.00 0.73 1.00 1.00 30333 TAJM12x
13 työmatkojen (koti-työ ja työ-koti) käyttäminen työaikana {0=Ei, 1=mahdollinen} 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 1.00 27927 TAJM13x