Taulukko: Työaikajärjestelmien käyttöaste, (asteikko välillä 0 - 1 (x 100 %) koko jäsenkunta kaikki vuodet (2009-) yhteensä.
Nro Muuttuja 10%
25%
mediaani
karv
75%
90%
n VarName
1 liukuva työaika {0=Ei, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 1.00 0.61 1.00 1.00 49148 TAJM01k
2 säästövapaat {0=Ei mahd, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.00 49148 TAJM02k
3 joustovapaat {0=Ei, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 1.00 49148 TAJM03k
4 työaikapankki {0=Ei, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 1.00 49148 TAJM04k
5 lyhyt tilapäinen loma {0=Ei, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 1.00 49148 TAJM05k
6 vuorotteluvapaa {0=Ei, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 49148 TAJM06k
7 opintovapaa {0=Ei mahd, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 49148 TAJM07k
8 perhevapaa {0=Ei, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 49148 TAJM08k
9 osa-aikatyö {0=Ei, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 49148 TAJM09k
10 etätöiden tekeminen {0=Ei, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 1.00 49148 TAJM10k
11 työvuorojen vaihtaminen {0=Ei, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 49148 TAJM11k
12 korvaava töiden teko tilapäisesti normaalin työajan ulkopuolella {0=Ei, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 1.00 49148 TAJM12k
13 työmatkojen (koti-työ ja työ-koti) käyttäminen työaikana {0=Ei, 1=käyttänyt} 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 49148 TAJM13k