Taulukko: keskiarvo-, mediaani- ja ylimm„n kymmenyksen (90%) tulojen kehitys 2008- (aikaindeksi on tutkimusajankohdan laskennallinen keskipiste).
Muuttuja median
2008.5
karv
2008.5
90%
2008.5
median
2009.5
karv
2009.5
90%
2009.5
median
2010.5
karv
2010.5
90%
2010.5
median
2011.5
karv
2011.5
90%
2011.5
median
2012.5
karv
2012.5
90%
2012.5
median
2013.5
karv
2013.5
90%
2013.5
Sukupuoli {0=Nainen, 1=Mies} 0 0.5 1 1 0.53 1 0 0.44 1 0 0.44 1 0 0.47 1 0 0.47 1
Ik„ tutkimushetkell„ (v) 44 43.64 58 44 43.98 58 46 45.05 59 47 45.86 60 48 46.58 60 48 47.02 61
Esimiesasema {0=Ei, 1=Kyll„} 0 0.24 1 0 0.25 1 0 0.2 1 0 0.2 1 0 0.21 1 0 0.21 1
Vuosity”tulot e/v-nl-(ei p„„oma+tulospalk+sivutoim) 33000 34318.56 49765 34000 35137.83 50000 34000 35274.9 50242 35000 36335.66 52000 37000 38554.91 55000 37800 39161 56000
P„„omatulot e/v 0 1707.41 0 0 993.56 0 0 1087.99 20 0 917.38 0 0 1335.09 10 0 956.1 0
Tulospalkkaus e/v 0 712.26 2000 0 827.43 1314.2 0 451.2 1100 0 395 1200 0 413.99 1200 0 398.92 1200
a Peruspalkka + palvelusvuosilis„ (brutto) e joulu 2630 2720.96 3700 2705.28 2810.94 3805.3 2700 2783.84 3700 2780 2862.88 3850.8 2900 2972.87 4000 2949 3029.79 4076
b Suorituspalkat (esim. provisiot) e/joulu 0 33.46 0 0 35.72 0 0 41.2 0 0 40.12 0 0 46.72 0 0 48.03 0
c Muuttuvat palkan osat (vuoro ym.) e/joulu 0 38.76 0 0 30.47 0 0 36.67 0 0 35.49 0 0 40.99 0 0 39.57 0
d Yli+lis„ty”ansiot e/joulu NA NA NA 0 37.67 0 0 45.71 57.9 0 44.76 50 0 47.55 60 0 48.07 53.3
e Korvaukset neuvonta ym. e/joulu NA NA NA 0 1.65 0 0 1.92 0 0 1.85 0 0 2.13 0 0 2.19 0
f Luontoisetujen yhteenlaskettu verotusarvo e 0 21.36 20 0 24.38 20 0 24.55 25 0 25.38 40 0 25.46 40 0 26.48 30
g Mahd. ty”tt”myyskorvaus e/joulu NA NA NA 0 376.77 1400 0 334.36 1381.14 0 290.97 1300 0 321.51 1400 0 528.09 1779.7
Joulukuun ty”tulot osat a+b+c+f (e) 2700 2803.42 4000 2798 2890.5 4070 2776 2887.34 3986.53 2835 2967.7 4100 2971 3087.25 4300 3010 3150.31 4384.3
Joulukuun ty”tulot osat a+b+c+d+e+f (e) NA NA NA 2800 2954.88 4200 2800 2971.57 4140 2868 3052.46 4270 3000 3184.85 4480 3036.38 3226.13 4585.7
Nettopalkka (verojen j„lkeen), e joulu 1850 1891.12 2530 1933 1979.84 2700 1916 1985.72 2672 2000 2041.22 2750 2050 2115.32 2863.6 2082.14 2138.81 2900
Jouluk. ty”tulot osat a+b+c+f (e, reaalinen EKI-vv) 2950.14 3106.31 4370.57 3057.07 3174.07 4446.85 2996.37 3140.91 4302.99 2957.72 3116.84 4277.47 3014.6 3161.08 4363.1 3010 3158.59 4384.3
Vuosity”tulot (e/v, reaalinen EKI-vv)-nl-(ei p„„oma+tulospalk+sivutoim) 36057.23 37497.95 54375.4 37148.09 38391.27 54629.54 36699.03 38075.13 54230.37 36515.02 37908.49 54250.88 37542.95 39120.67 55807.09 37800 39161 56000
Ty”paikan k„ytettyjen etujen arvo e/v 28.16 187.71 488.29 19.11 191.89 492.52 90.42 204.58 512.29 113.68 214.23 522.23 133.85 218.95 527.87 140.42 225.02 532.64