Taulukko: Faktorianalyysin lataukset.
Taulukossa on ilmenee, miten Pron tmt-2 datasta estimoitu työhyvinvoinnin mittausmalli rakentuu. 1. Sarakkeessa oleva VAR-kenttä on alkuperäinen tmt-kysymys (ks. tmt-2 lomake) ja f,... (f= faktori, HV=hyvinvointi) ovat alkuperäisistä muuttujista muodostettuja summamuuttujia (tarkemmin latentteja piilomuuttujia, 'faktoreita'). Taulukon arvot ilmentevät ao. alkuperäisen kysymyksen latausta (korrelaatiota) kullekin faktorille. Varsinainen hyöty on, kun kullekin faktorille löydetään teoreettinen tulkinta, jonkinlainen ylempi käsite, joka tuottaa alkuperäiset kysymykset datana. Yläkäsitteet esim. johtaminen on nimetty luokittelualgoritmilla.
Lisää faktorianalyysista ks. esim: http://fi.wikipedia.org/wiki/Faktorianalyysi .


(Työ)hyvinvoinnin mittausmallin sisältö, käsiteulottuvuudet. Kärkimuuttujat kussakin käsiteulottuvuudessa:
Johtaminen :
Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (TORG05,0.79)
Organisaatio toimii ennakoivasti (TORG04,0.78)
Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (TORG03,0.67)
Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (TORG02,0.6)
Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot-nl-arvioida todellista työsuoritusta (TORG08,0.53)
Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen-nl-panostetaan tarkoituksenmukaisesti (TORG13,0.47)
Työpaikan arvot vastaavat omiani (TORG09,0.47)
Organisaation toiminta luotettavaa (TORG06,0.46)
Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (TORG07,0.46)
Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (TORG01,0.39)
Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (TORG10,0.36)

Tyosisalto :
Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (TSIS01,0.7)
Työ sopivan vaihtelevaa (TSIS11,0.65)
Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (TSIS05,0.61)
Osaaminen täydessä käytössä työssä (TSIS07,0.59)
Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (TUOT01,0.53)
Tyytyväinen työn tulokseen (TUOT09,0.5)
Työstä saa hyödyllistä palautetta (TUOT10,0.46)
Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (TVAIK01,0.44)
Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (TSIS02,0.43)
Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (TSIS03,0.42)
Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (TUOT11,0.41)

Vapaa_aika_energia :
Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (YLHV09,0.76)
Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (YLHV01,0.62)
Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (YLHV10,0.56)
Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (YLHV04,0.53)
Fyysinen työkyky erinomainen (YLHV05,0.52)
Nukkuminen riittävää (YLHV07,0.45)
Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (YLHV06,0.44)
Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (YLHV03,0.39)

Reiluus_oikmuk_tyo :
Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (TVAIK13,0.56)
Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (TVAIK12,0.56)
Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (TVAIK10,0.53)
Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (TUOT07,0.42)
Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (TORG11,0.42)
Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (YLHV08,0.4)
Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (TUOT14,0.39)
Organisaation toiminta luotettavaa (TORG06,0.39)
Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (TVAIK07,0.35)
Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (TORG01,0.34)
Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (TVAIK08,0.33)

Yl_vaikutusmahdoll :
Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (TVAIK03,0.8)
Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (TVAIK02,0.79)
Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (TVAIK01,0.43)
Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (TVAIK04,0.43)
Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (TVAIK05,0.43)
Tyytyväinen työaikoihin (TUOT05,0.35)
Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (TVAIK06,0.31)

Palkkaus_palkits :
Tyytyväinen palkkaan (TUOT02,0.73)
Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (TUOT03,0.59)
Tyytyväinen työpaikan etuihin (TUOT04,0.47)
Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (TORG07,0.45)
Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (YLHV03,0.32)
Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (TUOT01,0.31)

Tyotehok_eikuormitus :
Työnteko häiriytymätöntä (TSIS10,0.67)
Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (TSIS09,0.61)
Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (TSIS06,0.61)

Tyoyhteiso :
Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (TVAIK09,0.71)
Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (TVAIK11,0.56)
Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (TVAIK08,0.53)
Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (TSIS03,0.31)

Terveyden_yllapito_tyo :
Työ tehty erittäin turvallisesti (TUOT12,0.4)
Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (TORG14,0.39)
Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (TUOT06,0.38)
Tyytyväinen työaikoihin (TUOT05,0.38)
Tyytyväinen työpaikan etuihin (TUOT04,0.32)

Itsetunto_osaaminen_tyo :
Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (TSIS12,0.46)
Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (TSIS04,0.41)
Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (YLHV04,0.37)

f11 :
Ei kärkimuuttujia

Tyollistymismahd :
Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (YLHV11,0.32)

HUONO_SOPIVUUS :
Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (YLHV02,0.012)
Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (TUOT08,0.021)
Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (TUOT13,0.049)
Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (TORG12,0.064)
Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (YLHV11,0.09)
Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (TSIS04,0.091)
Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (TORG10,0.096)
Nämä muuttujat jäivät ei factor score -perusteisten summamuuttujien ulkopuolelle (käsitellään jatkossa omina yhden muuttujan summamuuttujina
: TUOT08,TUOT13,TORG12,YLHV02
Tai jatkossa käytettävien summamuuttujien nimet: Tyon_alueell_sijainti,Oma_tyo_ei_vahinkoa_muille,Org_ekolog_vastuull,Puhdas_vapaaika,Tyovalineet_tilat,TuottPalv_Kysynta .
2015-12-09 petri.palmu@proliitto.fi C:/S/PRO/PROD1
VAR Johtaminen Tyosisalto Vapaa_aika_energia Reiluus_oikmuk_tyo Yl_vaikutusmahdoll Palkkaus_palkits Tyotehok_eikuormitus Tyoyhteiso Terveyden_yllapito_tyo Itsetunto_osaaminen_tyo f11 Tyollistymismahd Sel
TSIS01 0.18 0.70 0.14 0.13 0.14 0.10 0.07 0.07 0.09 -0.01 -0.05 0.04 Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva
TSIS02 0.23 0.43 0.10 0.14 0.02 0.04 0.03 0.09 0.22 0.25 0.02 -0.09 Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta
TSIS03 0.19 0.42 0.15 0.23 0.10 0.12 -0.01 0.31 0.02 0.12 0.23 0.00 Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä
TSIS04 -0.03 0.01 0.11 0.10 -0.03 -0.06 0.12 -0.01 0.12 0.41 -0.02 0.05 Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin
TSIS05 0.23 0.61 0.13 -0.01 0.08 0.08 0.02 0.09 0.02 0.03 0.02 0.07 Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta
TSIS06 0.14 -0.11 0.10 0.20 0.03 0.08 0.61 -0.03 0.11 0.07 0.03 -0.03 Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri
TSIS07 0.12 0.59 0.09 0.06 0.05 0.04 -0.13 0.08 0.08 0.07 -0.04 -0.02 Osaaminen täydessä käytössä työssä
TSIS08 0.35 0.38 0.12 0.16 0.10 0.10 0.03 0.10 0.18 0.12 0.11 -0.01 Tiedonsaanti työasioissa riittävää
TSIS09 0.17 0.13 0.05 0.18 0.02 0.04 0.61 0.07 0.08 0.09 -0.07 0.01 Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä
TSIS10 0.15 -0.03 0.08 0.13 0.05 0.05 0.67 0.05 0.04 0.11 0.04 -0.01 Työnteko häiriytymätöntä
TSIS11 0.11 0.65 0.13 0.11 0.14 0.09 -0.04 0.04 0.04 -0.08 -0.07 0.07 Työ sopivan vaihtelevaa
TSIS12 -0.02 0.05 0.26 0.20 0.04 -0.03 0.15 -0.04 0.05 0.46 0.04 0.01 Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata
TUOT01 0.26 0.53 0.09 0.28 0.13 0.31 0.03 0.10 0.09 -0.03 -0.02 -0.04 Tyytyväinen asemaan organisaatiossa
TUOT02 0.22 0.22 0.08 0.13 0.13 0.73 0.08 0.05 -0.00 -0.02 -0.04 -0.08 Tyytyväinen palkkaan
TUOT03 0.26 0.15 0.07 0.07 0.12 0.59 0.08 0.03 0.15 -0.08 0.02 0.11 Tyytyväinen työn muihin korvauksiin
TUOT04 0.23 0.15 0.07 0.08 0.14 0.47 0.07 0.06 0.32 -0.09 0.03 0.22 Tyytyväinen työpaikan etuihin
TUOT05 0.07 0.19 0.12 0.14 0.35 0.10 0.14 0.07 0.38 0.01 -0.07 -0.08 Tyytyväinen työaikoihin
TUOT06 0.08 -0.07 0.13 0.11 -0.02 0.05 0.25 0.08 0.38 0.03 0.08 -0.11 Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta
TUOT07 0.24 0.18 0.07 0.42 0.07 0.02 0.13 -0.02 0.06 0.10 -0.10 0.13 Työnkuvassa ei huononemisuhkaa
TUOT08 0.06 0.15 0.11 -0.01 0.03 0.05 0.03 0.10 0.21 0.02 -0.00 0.00 Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen
TUOT09 0.12 0.50 0.20 0.03 0.07 0.01 0.08 0.10 0.25 0.29 0.01 -0.03 Tyytyväinen työn tulokseen
TUOT10 0.35 0.46 0.13 0.10 0.11 0.15 0.06 0.15 0.10 0.03 0.30 0.03 Työstä saa hyödyllistä palautetta
TUOT11 0.24 0.41 0.14 -0.08 0.14 0.11 0.07 0.03 -0.08 -0.12 0.15 0.11 Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle
TUOT12 0.09 0.13 0.15 0.09 0.08 0.03 0.04 0.14 0.40 0.17 -0.01 -0.04 Työ tehty erittäin turvallisesti
TUOT13 -0.02 0.01 0.07 0.24 -0.03 -0.06 0.12 0.07 0.25 0.17 -0.11 -0.06 Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle
TUOT14 0.21 0.08 0.07 0.39 0.02 0.06 -0.03 -0.05 0.05 0.15 -0.09 0.28 Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa
TVAIK01 0.20 0.44 0.11 0.16 0.43 0.11 0.01 -0.00 0.01 0.05 0.04 0.10 Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan
TVAIK02 0.08 0.13 0.07 0.03 0.79 0.06 0.01 0.02 0.07 0.02 -0.04 -0.03 Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen
TVAIK03 0.03 0.06 0.03 0.04 0.80 0.04 0.03 0.04 0.15 0.03 -0.05 -0.06 Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen
TVAIK04 0.11 0.14 0.05 -0.06 0.43 0.09 -0.00 0.02 -0.09 -0.04 0.08 0.08 Voi vaikuttaa työntekopaikkaan
TVAIK05 0.11 0.12 0.10 0.18 0.43 0.11 0.06 0.05 0.22 0.01 0.08 0.10 Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan
TVAIK06 0.35 0.30 0.07 0.14 0.31 0.16 -0.07 0.02 0.01 -0.03 0.17 0.22 Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen
TVAIK07 0.28 0.27 0.13 0.35 0.14 0.08 0.03 0.22 0.23 0.05 0.21 -0.00 Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti
TVAIK08 0.27 0.23 0.12 0.33 0.09 0.07 0.03 0.53 0.14 -0.03 0.29 0.04 Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki
TVAIK09 0.16 0.17 0.09 0.13 0.04 0.05 0.04 0.71 0.16 -0.03 -0.00 0.01 Työpaikan ihmiset ovat ahkeria
TVAIK10 0.06 0.02 0.06 0.53 0.05 0.03 0.11 0.16 0.00 0.12 -0.01 0.03 Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa
TVAIK11 0.15 0.17 0.11 0.14 0.04 0.04 0.05 0.56 0.26 0.02 -0.07 -0.00 Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia
TVAIK12 0.28 0.15 0.06 0.56 0.07 0.12 0.09 0.25 -0.03 -0.01 0.14 -0.00 Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä
TVAIK13 0.09 0.08 0.08 0.56 0.05 0.02 0.01 0.15 0.10 0.03 0.16 -0.04 Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä)
TORG01 0.39 0.09 0.05 0.34 0.05 0.07 0.24 -0.03 0.09 0.05 -0.17 0.10 Työpaikalla realistiset tulostavoitteet
TORG02 0.60 0.24 0.10 0.15 0.07 0.12 0.14 0.17 0.14 0.02 0.10 -0.05 Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu
TORG03 0.67 0.27 0.11 0.18 0.11 0.15 0.11 0.06 0.02 0.03 0.01 -0.02 Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista
TORG04 0.78 0.15 0.08 0.10 0.11 0.09 0.10 0.07 0.04 -0.01 -0.03 0.02 Organisaatio toimii ennakoivasti
TORG05 0.79 0.15 0.08 0.15 0.09 0.08 0.08 0.09 0.08 -0.00 -0.08 0.04 Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan
TORG06 0.46 0.15 0.05 0.39 0.01 0.01 0.12 0.07 0.15 0.03 -0.14 0.13 Organisaation toiminta luotettavaa
TORG07 0.46 0.17 0.08 0.04 0.08 0.45 0.10 0.06 0.02 -0.01 0.15 -0.10 Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin
TORG08 0.53 0.17 0.07 -0.00 0.03 0.27 0.08 0.09 0.07 0.00 0.22 -0.04 Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot-nl-arvioida todellista työsuoritusta
TORG09 0.47 0.32 0.10 0.19 0.08 0.13 0.05 0.12 0.23 0.00 0.05 0.13 Työpaikan arvot vastaavat omiani
TORG10 0.36 0.12 0.02 0.24 -0.00 0.04 0.20 0.08 -0.01 -0.02 -0.12 0.05 Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti
TORG11 0.25 0.09 0.07 0.42 0.06 0.14 0.14 -0.00 0.08 0.02 -0.06 0.06 Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa
TORG12 0.28 0.17 0.07 0.07 0.13 0.05 -0.03 0.08 0.27 0.05 0.02 0.16 Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä
TORG13 0.47 0.30 0.09 0.11 0.13 0.19 0.01 0.07 0.17 -0.04 0.19 0.19 Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen-nl-panostetaan tarkoituksenmukaisesti
TORG14 0.16 0.09 0.11 0.10 0.13 0.14 -0.01 0.08 0.39 0.04 0.04 0.16 Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki)
YLHV01 0.01 0.09 0.62 -0.03 0.04 0.01 -0.01 0.08 0.08 0.01 -0.03 0.03 Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä
YLHV02 -0.01 -0.05 -0.07 0.19 -0.01 0.03 0.10 -0.04 0.04 -0.02 0.02 -0.07 Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista
YLHV03 0.10 0.10 0.39 0.04 0.11 0.32 -0.02 0.02 0.02 0.08 -0.01 0.08 Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen
YLHV04 0.09 0.27 0.53 0.07 0.08 0.06 -0.09 0.06 0.00 0.37 0.04 0.12 Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä
YLHV05 0.05 0.07 0.52 0.07 0.04 0.02 0.03 0.06 0.13 0.13 -0.01 0.05 Fyysinen työkyky erinomainen
YLHV06 0.08 0.16 0.44 0.31 0.02 -0.01 0.12 -0.05 0.05 0.09 0.03 -0.06 Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus)
YLHV07 0.07 0.09 0.45 0.07 0.02 0.05 0.13 -0.00 0.10 0.00 0.02 -0.09 Nukkuminen riittävää
YLHV08 0.07 0.19 0.21 0.40 0.02 -0.02 0.15 0.07 0.16 0.18 -0.01 -0.03 Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia
YLHV09 0.11 0.10 0.76 0.08 0.07 0.05 0.13 -0.01 0.09 -0.03 0.02 -0.07 Vapaa-ajalle riittävästi energiaa
YLHV10 0.06 0.10 0.56 -0.01 0.04 0.03 -0.01 0.15 0.07 0.08 0.04 0.14 Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot
YLHV11 0.19 0.15 0.29 0.06 0.11 0.13 -0.10 0.03 -0.09 0.15 0.04 0.32 Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset