Sektorianalyysi - Ammattiliitto Pron tilastosovellus

Odota hetkinen, ohjelma lataa taustadataa...

Monipuolinen työkalu Pron tutkimusmittareiden tarkasteluun aihealuettain, ajassa ja eri sektoreissa (luotu 22.9.2017 / PP) Pron tutkimusten etusivu Pron tutkimussovellukset ja laskurit Työkalua kehitetään käyttökokemusten perusteella. Lähetä palautetta.

Sovelluksen käyttöulottuvuudet:

, -taustatekijän mukaan erityisesti tarkasteltuna (sivulla alempana). Alla olevassa tilastokuvassa on KOKO AINEISTO (kaikki vastaukset) (kiinnitä huomiota pystyakselin asteikkoon):

Valitse kohdemittaristo: (lajiteltu karkeasti yläteemoihin)
Valitse erityinen joukko yksittäisiä muuttujia:

Sektorikohtaiset mittarit

Valitse sektorimuuttuja: (taustamuuttuja, jolla useita luokkia)

Sektorikohtaiset mittarit ajassa (klikkaa yksi vaihtoehdoista), teemasta :

Valitun kohdesektorin () teeman aikasarjaperusvertailu koko joukkoon (ylin aikasarja). Vertailu a) mittarin keskiarvotasolla (lukuna tasojen ero) ja b) ajallisten keskiarvomuutosten välillä (lukuna %-muutostrendien ero). Alla oleva taulukko on siis karkea keskimääräistys koko seuranta-ajasta.

Valittu kohdesektori: .

Tilastojen tulkitseminen

Yleisesti ensin kannattaa katsoa koko Pron tasoa valittujen asioiden osalta, näin piirtyy "absoluuttinen" taso, joka yleensä on tärkein tieto (missä "laiva kokonaisuudessaan seilaa"). Pron tason saat myös valitun kohdesektorin analyysista (taulukko -> Tasoero). Osassa graafeja on asettettu työelämän yleinen tavoiteraja, raja on suuntaa antava (rajat voivat olla erilaisia eri mittareiden suhteen). .

Sektoreiden muutosvertailussa (yo. taulukko) nollaa suurempi (> 0) arvo tarkoittaa, että ko. mittarissa muutosvauhti on suhteellisesti enemmän plusmerkkistä (+) verrattuna koko joukkoon. Absoluuttisesti muutos voi kuitenkin olla negatiivista, mutta siis vähemmän negatiivista verrattuna koko joukkoon (kokonaisuuden hahmottaminen tässäkin tärkeätä).

Analyysissa on mukana hyvin eriluonteisia mittareita, mitään yksinkertaista tapaa ei ole määrittää, onko jokin havaittu ero paljon jne. Työtyytyväisyysmittareiden osalta ihanteellisessa maailmassa mittareiden arvo on vähintään 80% (/100%). Pystyakselin kuvan asteikko muuttuu mittareiden tasojen mukaan, joten huomioi se (klikkaamalla aikasarjaa näet absoluuttinen tason).

Sektorit järjestetty lisämuuttujan suhteen

Alla kuvassa sektorit on järjestetty mittarin "" mukaan siten, että ylimpänä suurimman on keskiarvon ryhmä (). Tilastointijakso = . Huom. voit zoomailla kuvia ja lisätä/vähentää yksittäisiä sarjoja. Kiinnitä tulkinnoissa huomiota kuvan skaalaan.

Vaihda koko sektorimuuttujaa (yo. graafin "selailemiseksi")

Taustamuuttujan tilastojakauma

Yhteensä kaikki aikamittausjaksot

Huom. luokkien väliset suhteet eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia. Osa luokista on voinut tulla mukaan myöhemmin tai on seurannan aikana poistunut (lisäksi on mahdollisesti otantavinoumia, mikäli data on kyselyaineistoa).

Muistiinpanotaulu. Mitä havaintoja teit tutkimustilastoista? Miksi tulokset ovat sellaisia? Mitä muuttaisit, jotta työelämä muuttuisi paremmaksi?


Huom! Älä loukkaa kenenkään yksityisyyden suojaa. Kommenttisi on tutkimusten hyödytämiseksi käytettävää avointa dataa, jota voidaan käyttää Pron tutkimusraporteissa. Vältä henkilötunnisteita, tarvittaessa ota yhteys suoraan Pron tutkimuspalveluihin (Petri Palmu). Kiitos!

Muuttujaluettelo

Klikkaamalla yksittäistä mittaria (Mittari -sarake) vaihtuu analyysi Mittaryhmä -sarakkeen mukaiseksi.