Taulukko: %-muutokset sopimusalaryhmittäin (Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa).
Sektori 2010 2011 2012 2013
000Muu 6.3 -3.6 1.4 -7.2
Elintarvikeala -14.4 12.1 -10.6 -0.4
Energia-ala -11.2 4.5 -14.8 10.5
Finanssi 55.8 4.0 -1.6 -21.2
ICT-ala 3.5 -15.9 0.5 -16.0
Kemianteollisuus 9.6 -14.6 -1.4 11.0
Kiinteistopalvelut 6.3 -1.4 -11.5 12.6
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala 9.2 -30.3 7.7 -42.7
Kulutustavara-ala 1.9 14.7 -16.3 6.4
Metsateollisuus 9.9 -14.6 3.4 -1.9
Palvelut -16.7 9.2 -5.0 -10.3
Rakennusala 0.8 0.1 -11.1 5.2
Suunnittelu-_ja_konsulttiala 8.4 -16.1 8.7 -11.5
Teknologiateollisuus 2.4 -5.9 -6.1 1.1
Viestintaala -31.7 18.4 -4.5 -5.4