Taulukko: %-muutokset sopimusalaryhmittäin (Vuosityötulot (log(e/v), reaalinen EKI-vv)-nl-(ei pääoma+tulospalk+sivutoim)).
Sektori 2009 2010 2011 2012 2013
000Muu 2.6 -5.0 -0.5 6.3 -2.4
Elintarvikeala 4.8 5.3 -1.3 1.3 0.8
Energia-ala 5.5 2.3 -1.4 3.6 -0.3
Finanssi -2.0 -7.7 -3.0 2.1 -1.1
ICT-ala 6.8 -2.7 -2.8 1.2 3.0
Kemianteollisuus 1.1 -0.7 2.6 4.1 -1.9
Kiinteistopalvelut 9.4 2.6 -6.4 5.9 -2.7
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala -1.1 -1.4 11.1 0.8 -0.2
Kulutustavara-ala 2.6 0.7 6.1 -1.0 9.7
Metsateollisuus -5.4 9.2 -2.1 2.6 1.1
Palvelut 7.2 -2.0 4.4 -7.7 7.4
Rakennusala 2.7 3.2 -4.4 4.8 1.5
Suunnittelu-_ja_konsulttiala -4.6 -0.9 7.4 3.4 1.6
Teknologiateollisuus 1.5 2.4 -0.1 2.5 0.4
Viestintaala 5.1 -13.5 9.7 -6.7 7.7