Taulukko: Työhyvinvoinnin tunnuslukuja sopimusaloittain ja tehtäväaseman mukaan (mittariryhmä 2).
Toteutumisaste (%) ihanteelliseen työelämän tilanteeseen.
Värikoodit: musta(< 40%), punainen (40-59.9%), vihreä (60-79.9%) ja sininen (>= 80%).
Luvut ovat keskiarvoja n. 45-vuotiaalle ja koko vuoden töissä olleelle.
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
Sopimusalaryhmä Asema Tyyty-
väinen
työ-
aikoihin
Vapaa-aika
ja lomat
rauhoitettu
työasioilta
Työstä
saa
hyödyllistä
palautetta
Voi
vaikuttaa
organi-
saation
toiminnan
kehit-
tämiseen
Kilpailu
työntekijöiden
välillä
ei liian
kovaa
Työpaikalla ei
suosita
eikä
syrjitä
Ei
kohdannut
henkistä
väkivaltaa
(kiusanteko,
ahdistelu,
häirintä)
Taloudel-
linen
tilanne
mahdol
listaa
tärkeiden
asioiden
toteut-
tamisen
Nukkuminen
riittävää
Vapaa-ajalle
riittävästi
energiaa
Muu Assistent 77.4 77.5 51.4 37.1 71.6 59.8 82.9 51.2 63.9 63.3
Muu Asiantuntija 73.8 71.8 50.1 38.5 70.6 60.5 84.6 52 60.4 61.1
Muu Esimies 72.7 56.9 54.8 55.2 71.2 65.7 85 55.5 59.4 62.1
Elintarvikeala Assistent 81.6 77.4 52.9 45 68.3 61 88.1 54.7 63.9 67
Elintarvikeala Asiantuntija 78.4 73.3 51.5 45.1 68.9 57.6 84.5 57.9 63.2 63
Elintarvikeala Esimies 67.1 57.8 53.4 57.8 67.2 65.8 85.7 61.3 56.3 62.3
Energia-ala Assistent 79.4 77.7 54.1 43.6 68.6 57.2 84.6 57.5 61.5 65.7
Energia-ala Asiantuntija 76.1 73.5 50.9 42.1 70.9 60.1 86.6 57.4 60.6 62.9
Energia-ala Esimies 72.7 57.1 51.8 56.4 71.7 65.2 89.3 62.4 58.7 64.1
Finanssi Assistent 80.1 81.6 56.2 38.2 65.6 60.2 89.6 56.9 64.1 62.8
Finanssi Asiantuntija 73.1 80.6 55.6 39.7 62.8 61.2 87.4 56.9 63 62.3
Finanssi Esimies 76.6 70 56.4 60.3 73.8 75.9 87.2 63.6 63.8 64.6
ICT-ala Assistent 79.9 76.5 50.4 34.4 64.4 63.3 87.9 50.6 60.8 63.9
ICT-ala Asiantuntija 71.4 74 47.8 33.8 63.4 59.7 87.2 53.9 58.7 60.1
ICT-ala Esimies 75.3 56.1 51.8 52.4 65.3 66.8 86.8 57.5 57.9 63.3
Kemianteollisuus Assistent 80.9 80.1 50.3 38.4 69.6 55.7 85.5 53.1 61.2 62.4
Kemianteollisuus Asiantuntija 77.6 76.3 50.5 40 69.7 55.4 84.7 56.6 60.9 62.6
Kemianteollisuus Esimies 75.8 62 52.6 56 70.9 65.8 89.5 59.2 60.5 65
Kiinteistopalvelut Assistent 76.7 72.2 51.1 36.7 71.3 61.1 84.6 48.4 63.2 60
Kiinteistopalvelut Asiantuntija 75.4 70.5 46.9 38.2 69 56.1 83 50.9 59 58.6
Kiinteistopalvelut Esimies 71 54 53.9 54.2 62.9 58.1 82.6 52.8 59 59.1
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Assistent 77.6 75.2 54.1 37.5 68.5 63.4 90.5 49.7 67.5 56.7
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Asiantuntija 71.5 75 48.1 37.5 66.3 57 86 54.5 59 62.8
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Esimies 67.2 62.6 54.5 52.4 67.7 63.6 85.7 58.1 58.4 62.8
Kulutustavara-ala Assistent 77.7 76.3 44.1 35.4 68.3 48.2 82.9 48.3 62.7 61.4
Kulutustavara-ala Asiantuntija 75.5 71 46.3 39.5 66.4 53.2 82.2 52.4 59.5 60.7
Kulutustavara-ala Esimies 76.9 64.2 50.1 53.2 67.6 63 87 54.7 58.3 62.3
Metsateollisuus Assistent 77.6 76.4 48.5 37.9 66.1 55.3 84.4 56 64.1 66.3
Metsateollisuus Asiantuntija 74.7 72.7 46.7 39.7 68.5 57.1 85.1 54.1 61.1 61.1
Metsateollisuus Esimies 68.8 61.1 49.3 50.8 67.9 63.1 87 56.2 60.7 63.8
Palvelut Assistent 77.8 73.2 51.4 41 72.1 56.3 81.4 53.1 60.4 59.7
Palvelut Asiantuntija 71.2 71.1 47.7 34.5 70.5 59.6 83.5 51.9 60.8 59.8
Palvelut Esimies 70.7 54 54.8 56.5 67.9 63.8 83.5 56 60.8 60.8
Rakennusala Assistent 77.4 68.1 48.4 37.5 73.7 60.2 86.3 52.7 61.6 62.1
Rakennusala Asiantuntija 75.2 68.7 47.4 42.4 72.8 62.5 87.9 54.5 60.8 60.9
Rakennusala Esimies 71.5 55.9 54.7 53 70.5 68.9 89.6 59.5 61 63.4
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Assistent 80.9 78.7 47.5 35.1 72.1 60.8 86 49.8 59.4 60.9
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Asiantuntija 80.3 75.6 46.7 37.2 74.8 63.9 89.8 51.8 60.1 62.7
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Esimies 74.2 57.2 49.9 48.2 67.7 61.6 87.9 59 61.4 65.1
Teknologiateollisuus Assistent 80.9 75.6 47.9 37.4 70 57.1 85.6 54 62.8 62.9
Teknologiateollisuus Asiantuntija 78.6 71.7 49.5 42.7 69.5 58.7 86.6 55.9 60.7 62.6
Teknologiateollisuus Esimies 73.2 59.4 50.2 55.5 70.1 64.3 88.4 55.4 60.3 62.8
Viestintaala Assistent 78.6 76.5 46.2 39.5 71.4 59.2 84.9 48.4 62.4 59.5
Viestintaala Asiantuntija 74.9 71.9 48.9 37.1 70.3 59 83.2 53.2 59.8 60.3
Viestintaala Esimies 74.4 54 54.7 49.3 70.1 70 81.6 54.4 50.3 58.9