Taulukko: Työhyvinvoinnin tunnuslukuja sopimusaloittain ja tehtäväaseman mukaan (mittariryhmä 1).
Toteutumisaste (%) ihanteelliseen työelämän tilanteeseen.
Värikoodit: musta(< 40%), punainen (40-59.9%), vihreä (60-79.9%) ja sininen (>= 80%).
Luvut ovat keskiarvoja n. 45-vuotiaalle ja koko vuoden töissä olleelle.
Lähde: Pron työmarkkinatutkimukset.
Sopimusalaryhmä Asema Työtehtävien
ja -vastuiden
jako on hyvin
organisoitu
ja valvottu
Organisaa-
tiolla
on hyvät
mittarit tai
keinot arvioida
todellista
työ-
suoritusta
Työpaikan
arvot
vastaavat
omiani)
Organi-
saatio
toimii
vastuullisesti
luonto-
ja ympäristö-
kysymyksissä
Ammatti-
ja muiden
työtaitojeni
kehit-
tämiseen
panostetaan
tarkoituksen-
mukaisesti
Työkaverit,
kollegat ja
muu
työyhteisö
arvostaa työtä
Työtehtävien
määrä ei
jatkuvasti
liian
suuri
Osaaminen
täydessä
käytössä
työssä
Tyytyväinen
asemaan
organi-
saatiossa
Tyyty-
väinen
palkkaan
Muu Assistent 46.4 33.8 56.8 59.1 43.7 62.2 63.1 63.7 58 40.2
Muu Asiantuntija 46.3 36.8 54.2 59.6 45 63.4 58.5 68.5 60 41
Muu Esimies 49 37.3 57.6 63.4 50.5 66 48.4 76.5 68.8 49.4
Elintarvikeala Assistent 48.8 38.6 59.2 68.8 49.4 61.1 62.5 66.9 61.3 46.9
Elintarvikeala Asiantuntija 49.8 39.4 58.9 66.8 50.9 62.3 61.1 71 64.6 49.6
Elintarvikeala Esimies 49.6 41.2 62.3 71.2 51.4 66.6 51.8 74.7 69.7 55.3
Energia-ala Assistent 52.5 40.5 60.7 71.8 57 63.4 62.1 66.1 61.8 43.7
Energia-ala Asiantuntija 49.4 38 58.8 70.2 51.4 63.6 55.4 70.6 61.7 44.9
Energia-ala Esimies 50.7 37 60.8 72 54.7 66.5 48.4 75.9 71.5 50.8
Finanssi Assistent 51.4 34.8 61.7 54.7 51.2 63.8 60.7 74.3 65.8 41.7
Finanssi Asiantuntija 48.7 44.6 61.5 53.5 53.5 63.7 57.3 74.2 61.8 40.4
Finanssi Esimies 55.3 49.3 67.7 58.3 62.3 68.6 54.7 81.9 74.4 58.8
ICT-ala Assistent 47.5 38.5 50.8 54.3 46.6 62.7 64.7 56.7 56.2 42
ICT-ala Asiantuntija 44.2 37.4 47.9 53.1 39.6 63.2 51.6 67.4 55.1 39.9
ICT-ala Esimies 47.3 41.7 55.2 57.4 47.7 66.8 44.5 72.7 65.1 48.1
Kemianteollisuus Assistent 47.7 32.3 55 69.4 44.2 61.6 63 64.9 58.7 42.3
Kemianteollisuus Asiantuntija 45.9 33.4 54.3 68.5 46.2 62.4 57.4 68.5 61.9 41.7
Kemianteollisuus Esimies 49.6 35.7 58.7 74.4 51.5 66.6 53.4 73.6 68 49.5
Kiinteistopalvelut Assistent 46.3 31.7 53.8 56.8 43 62.4 57 66.1 60.7 40
Kiinteistopalvelut Asiantuntija 45.2 33.9 53.3 60.6 43.7 61.2 53.8 68.9 59 39.6
Kiinteistopalvelut Esimies 48 39.6 58.3 70.2 56.1 65.3 42.8 77.9 65.1 40.7
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Assistent 48.7 42.8 59.2 63 46.9 63.6 61.6 69.6 63.6 41.8
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Asiantuntija 43.5 33.7 52.5 58.4 40.8 63.7 56.2 68.6 58.2 44.3
Kuljetus-_ja_logistiikka-ala Esimies 48.4 38.2 58.4 67.1 49.4 69.7 49.9 76.1 68.7 52.3
Kulutustavara-ala Assistent 37.2 21.5 47.1 58.5 32.5 59.8 59.2 63.1 54.4 33.7
Kulutustavara-ala Asiantuntija 41.1 28.2 51.5 60.3 38.5 59.4 54.9 69.9 58.1 35
Kulutustavara-ala Esimies 43.9 33 55.3 66.8 42.2 64.4 52 74.2 67 40.3
Metsateollisuus Assistent 45.3 30.5 52.9 67.8 42.9 59.3 63.8 62.7 56.9 38.2
Metsateollisuus Asiantuntija 44.2 30.1 51.9 66.3 43 60.7 53.5 68.7 57.9 36.2
Metsateollisuus Esimies 46.2 33.4 54.2 70.1 47 65.4 51.1 72.6 64.5 41.6
Palvelut Assistent 44.7 31.4 55.4 59.6 45.3 60.4 57.3 66.9 58.4 37.6
Palvelut Asiantuntija 43.9 34.8 51.5 56.6 44.3 61.6 56.8 69.9 58.2 37.8
Palvelut Esimies 48.2 37.8 60.4 61.4 49.4 66.8 44.8 77.4 66.5 42.8
Rakennusala Assistent 46.6 33.1 55.5 61.8 42.3 60.7 62.8 67.2 61.6 41.7
Rakennusala Asiantuntija 48.3 35 55.9 63.2 48.4 62.8 57.3 71.7 62.5 44.5
Rakennusala Esimies 53.7 45.6 62.3 67.3 54.8 67.7 54 77.7 69.9 51.9
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Assistent 48.9 36.6 54.9 57.6 44.8 60.1 65.5 66.3 61 43.6
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Asiantuntija 47.4 33.9 54.2 59.9 42.2 62.5 61.2 69.3 62.4 43.3
Suunnittelu-_ja_konsulttiala Esimies 49 39.8 54.6 59.8 47.4 66.1 50.8 75.6 67.5 49.6
Teknologiateollisuus Assistent 45.7 31.4 53.8 63.5 44.5 60.8 63.5 64.5 58.7 42.6
Teknologiateollisuus Asiantuntija 45.6 33.6 53.7 64.1 45.9 63.1 56.6 70.3 60.7 42.4
Teknologiateollisuus Esimies 46.7 35.1 57.1 68.3 50.1 66.1 48.3 76.2 67.6 45.4
Viestintaala Assistent 49.1 33.3 55.6 57.8 44.8 62 63.2 63.3 59.8 35.4
Viestintaala Asiantuntija 44 35 52.2 55.4 40.4 63.8 56.4 66.1 58.4 38
Viestintaala Esimies 50.9 38.9 57.8 61.3 49.6 67.3 48.6 75.5 66.1 41.4