Taulukko: Palkkausjärjestelmän toimivuuden aste, (asteikko välillä 0 - 1 (x 100 %) koko jäsenkunta vuodet (2011-) yhteensä.
Nro Muuttuja 10%
25%
mediaani
karv
75%
90%
n VarName
1 Tehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS} 0.00 0.50 0.50 0.57 1.00 1.00 20629 POJB01
2 Tehty kirjallinen vaativuuden arviointi {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS} 0.00 0.00 0.50 0.42 1.00 1.00 19092 POJB02
3 Selitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS} 0.00 0.00 0.50 0.4 0.50 1.00 19256 POJB03
4 Käynyt kehitys- tv. keskusteluja esimiehen kanssa {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS} 0.00 0.50 1.00 0.67 1.00 1.00 21032 POJB04
5 Tehtävänkuva on tarkistettu {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS} 0.00 0.00 0.50 0.49 1.00 1.00 19774 POJB05
6 Tehty koulutussuunnitelma {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS} 0.00 0.00 0.00 0.26 0.50 1.00 19232 POJB06
7 Työn laatua ja määrää on vertailtu muiden töihin {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS} 0.00 0.00 0.00 0.23 0.50 0.50 18480 POJB07
8 Palkkauksesta+palkits. keskusteltu esimiesten kanssa {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS} 0.00 0.00 0.50 0.4 0.50 1.00 20042 POJB08