Taulukko: Palkkausjärjestelmän toimivuuden aste, - yhdenmukaistettu vuosien 2009-2010 asteikkoon (asteikko välillä 0 - 1 (x 100 %) koko jäsenkunta kaikki vuodet (2009-) yhteensä.
Nro Muuttuja 10%
25%
mediaani
karv
75%
90%
n VarName
1 Tehty kirjallinen toimen/tehtävän kuvaus {0=Ei, 1=Kyllä, EOS} 0.00 0.00 1.00 0.55 1.00 1.00 45490 POJ01
2 Tehty kirjallinen vaativuuden arviointi {0=Ei, 1=Kyllä, EOS} 0.00 0.00 0.00 0.36 1.00 1.00 42660 POJ02
3 Selitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu {0=Ei, 1=Kyllä, EOS} 0.00 0.00 0.00 0.39 1.00 1.00 43153 POJ03
4 Käynyt kehitys- tv. keskusteluja esimiehen kanssa {0=Ei, 1=Kyllä, EOS} 0.00 0.00 1.00 0.64 1.00 1.00 46425 POJ04
5 Tehtävänkuva on tarkistettu {0=Ei, 1=Kyllä, EOS} 0.00 0.00 0.00 0.45 1.00 1.00 43873 POJ05
6 Tehty koulutussuunnitelma {0=Ei, 1=Kyllä, EOS} 0.00 0.00 0.00 0.25 1.00 1.00 42740 POJ06