Johtaminen :
Päätöksenteko perustuu hyvään tietoon ja harkintaan (TORG05,0.79)
Organisaatio toimii ennakoivasti (TORG04,0.78)
Työpaikan ylin johto perillä työn vaatimuksista (TORG03,0.67)
Työtehtävien ja -vastuiden jako on hyvin organisoitu ja valvottu (TORG02,0.6)
Organisaatiolla on hyvät mittarit tai keinot-nl-arvioida todellista työsuoritusta (TORG08,0.53)
Ammatti- ja muiden työtaitojen kehittämiseen-nl-panostetaan tarkoituksenmukaisesti (TORG13,0.47)
Työpaikan arvot vastaavat omiani (TORG09,0.47)
Organisaation toiminta luotettavaa (TORG06,0.46)
Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (TORG07,0.46)
Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (TORG01,0.39)
Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (TORG10,0.36)

Tyosisalto :
Työn kohde erittäin kiinnostava ja motivoiva (TSIS01,0.7)
Työ sopivan vaihtelevaa (TSIS11,0.65)
Työ on yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta (TSIS05,0.61)
Osaaminen täydessä käytössä työssä (TSIS07,0.59)
Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (TUOT01,0.53)
Tyytyväinen työn tulokseen (TUOT09,0.5)
Työstä saa hyödyllistä palautetta (TUOT10,0.46)
Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (TVAIK01,0.44)
Tarkka tieto tehtävän tarkoituksesta ja tavoitteesta (TSIS02,0.43)
Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (TSIS03,0.42)
Työ antaa sisältöä myös vapaa-ajalle (TUOT11,0.41)

Vapaa_aika_energia :
Vapaa-ajalle riittävästi energiaa (YLHV09,0.76)
Vapaa-ajalla todella kiinnostavaa tekemistä (YLHV01,0.62)
Vahvat ja hyödylliset ystävä- ja muut suhdeverkostot (YLHV10,0.56)
Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (YLHV04,0.53)
Fyysinen työkyky erinomainen (YLHV05,0.52)
Nukkuminen riittävää (YLHV07,0.45)
Ei henkisiä ongelmia (masennus, ahdistus, uupumus) (YLHV06,0.44)
Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (YLHV03,0.39)

Reiluus_oikmuk_tyo :
Ei kohdannut henkistä väkivaltaa (kiusanteko, ahdistelu, häirintä) (TVAIK13,0.56)
Työpaikalla ei suosita eikä syrjitä (TVAIK12,0.56)
Kilpailu työntekijöiden välillä ei liian kovaa (TVAIK10,0.53)
Työnkuvassa ei huononemisuhkaa (TUOT07,0.42)
Ammattiyhdistystoiminta riittävän vahvaa (TORG11,0.42)
Työelämässä ei ole joutunut esittämään epämieluisaa roolia (YLHV08,0.4)
Ei jatkuvaa työpaikan menettämisen uhkaa (TUOT14,0.39)
Organisaation toiminta luotettavaa (TORG06,0.39)
Esimiesten kanssa tulee toimeen erinomaisesti (TVAIK07,0.35)
Työpaikalla realistiset tulostavoitteet (TORG01,0.34)
Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (TVAIK08,0.33)

Yl_vaikutusmahdoll :
Voi vaikuttaa työnteon ajoitukseen (TVAIK03,0.8)
Voi vaikuttaa työaikojen kokonaispituuteen (TVAIK02,0.79)
Voi vaikuttaa työtehtävien sisältöön ja tekotapaan (TVAIK01,0.43)
Voi vaikuttaa työntekopaikkaan (TVAIK04,0.43)
Voi vaikuttaa vapaitten ja lomien pitämisen ajankohtaan (TVAIK05,0.43)
Tyytyväinen työaikoihin (TUOT05,0.35)
Voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittämiseen (TVAIK06,0.31)

Palkkaus_palkits :
Tyytyväinen palkkaan (TUOT02,0.73)
Tyytyväinen työn muihin korvauksiin (TUOT03,0.59)
Tyytyväinen työpaikan etuihin (TUOT04,0.47)
Työtehtävän palkka-arvo kyetään perustelemaan hyvin (TORG07,0.45)
Taloudellinen tilanne mahdollistaa tärkeiden asioiden toteuttamisen (YLHV03,0.32)
Tyytyväinen asemaan organisaatiossa (TUOT01,0.31)

Tyotehok_eikuormitus :
Työnteko häiriytymätöntä (TSIS10,0.67)
Työ ei sisällä liikaa turhia tehtäviä (TSIS09,0.61)
Työtehtävien määrä ei jatkuvasti liian suuri (TSIS06,0.61)

Tyoyhteiso :
Työpaikan ihmiset ovat ahkeria (TVAIK09,0.71)
Työpaikan ihmiset ovat ammattitaitoisia (TVAIK11,0.56)
Työpaikalla toisia auttamisen ja tukemisen henki (TVAIK08,0.53)
Työkaverit, kollegat ja muu työyhteisö arvostaa työtä (TSIS03,0.31)

Terveyden_yllapito_tyo :
Työ tehty erittäin turvallisesti (TUOT12,0.4)
Työterveyspalvelut riittäviä (ohjeet, neuvot, tuki) (TORG14,0.39)
Vapaa-aika ja lomat rauhoitettu työasioilta (TUOT06,0.38)
Tyytyväinen työaikoihin (TUOT05,0.38)
Tyytyväinen työpaikan etuihin (TUOT04,0.32)

Itsetunto_osaaminen_tyo :
Työnteko epäonnistumisen pelosta vapaata (TSIS12,0.46)
Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (TSIS04,0.41)
Hyvä itsetunto ja -varmuus työelämässä (YLHV04,0.37)

f11 :
Ei kärkimuuttujia

Tyollistymismahd :
Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (YLHV11,0.32)

HUONO_SOPIVUUS :
Työn ulkopuolinen elämä ei täyty vastuista ja velvollisuuksista (YLHV02,0.012)
Työpaikan alueellinen sijainti ihanteellinen (TUOT08,0.021)
Työstä ei aiheutunut vahinkoa työyhteisölle (TUOT13,0.049)
Organisaatio toimii vastuullisesti luonto- ja ympäristökysymyksissä (TORG12,0.064)
Työllistymismahdollisuudet yleisesti erinomaiset (YLHV11,0.09)
Osaaminen riittää työtehtävien vaatimuksiin (TSIS04,0.091)
Organisaatio toimii riittävän joustavasti ja nopeasti (TORG10,0.096)


Ylimääräiset mittarit (omina summamuuttujina):

TSIS13: Työvälineet määrällisesti ja laadullisesti riittävät

TORG15: Tuotteiden kysyntä ollut korkeata