Taulukko:
VAR CLASS
Ika4l 20-29
Ika4l 30-39
Ika4l 40-49
Ika4l 50+
KOULRYH al_alat
KOULRYH al_kaup
KOULRYH al_luonn
KOULRYH al_palv
KOULRYH al_sos
KOULRYH al_tekn
KOULRYH insinoori
KOULRYH tradenomi
KOULRYH yl_kaup
KOULRYH yl_luonn
KOULRYH yl_palv
KOULRYH yl_sos
KOULRYH yl_tekn
TES_2 000Muu
TES_2 Elintarvikeala
TES_2 Energia-ala
TES_2 Finanssi
TES_2 ICT-ala
TES_2 Kemianteollisuus
TES_2 Kiinteistopalvelut
TES_2 Kuljetus-_ja_logistiikka-ala
TES_2 Kulutustavara-ala
TES_2 Metsateollisuus
TES_2 Palvelut
TES_2 Rakennusala
TES_2 Suunnittelu-_ja_konsulttiala
TES_2 Teknologiateollisuus
TES_2 Viestintaala
TKMAAKB 000Uusimaa
TKMAAKB Etel„-Karjala
TKMAAKB Etel„-Pohjanmaa
TKMAAKB Etel„-Savo
TKMAAKB Kainuu
TKMAAKB Kanta-H„me
TKMAAKB Keski-Pohjanmaa
TKMAAKB Keski-Suomi
TKMAAKB Kymenlaakso
TKMAAKB Lappi
TKMAAKB P„ij„t-H„me
TKMAAKB Pirkanmaa
TKMAAKB Pohjanmaa
TKMAAKB Pohjois-Karjala
TKMAAKB Pohjois-Pohjanmaa
TKMAAKB Pohjois-Savo
TKMAAKB Satakunta
TKMAAKB Varsinais-Suomi
TKMAAKB xMuu
ToimiAsema1 Assistent
ToimiAsema1 Esimies
ToimiAsema1 Muu toimihlo
TUTKV Tutkimusajankohta v
TYOSSAKK Työssäolokuukaudet kk/v
I_VAKTYO Ollut vakinaisessa työsuhteessa-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä}
IKATUTK Ikä tutkimushetkellä (v)
ToimiAsema1
ToimiAsema2
OMKOULPV Itse/muu kustantamat koulutuspäivät vuodessa
TAKOULPV Työnantajan kustantamat koulutuspäivät vuodessa
KOULRYH Erityinen koulutusryhmitys
IHMTEKN2 Aika (v), jolloin teknologia korvaa oman työn, EOS=Tyhjä
Ika4l
TES_2 Sopimusalat karkea ryhmittely
MIES Sukupuoli {0=Nainen, 1=Mies},Esimiesasema {0=Ei, 1=Kyllä}
I_LM On luottamusmiesteht (pää,lm,osasto,vara) {0=Ei, 1=Kyllä}
TSV On Työsuojeluvaltuutettu {0=Ei, 1=Kyllä},Työsuojeluvaltuutettu-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä}
TKMAAKB
AMMKOKE2 Nyk. alan ammattikokemus (v)
VUOKRTYO Ollut vuokratyössä-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä}
VUOROTYO Ollut vuorotyössä-nlr-{0=Ei, 1=Kyllä}
TMATKVA Työmatkapäivät vuodessa kotimaa
TMATKVB Työmatkapäivät vuodessa ulkomaat
TYYTYV2 Kokonaistyytyväisyys työelämään (0-100%)
TYOMARKK Odotukset työmarkkinoiden kehityksestä {-2=huononee ,...,2=paranee}
TYOVAI01 Yksitt. työjakson pituus max. 1 pv (paljous)
TYOVAI02 Yksitt. työjakson pituus 2-14 pv (paljous)
TYOVAI03 Yksitt. työjakson pituus yli 14 pv (paljous)
TYOIDLE Joutilaiden työajanhetkien paljous
TYOLAPI Työn kohdistuminen suoraan org. koko tuotantoketjuun aste
TKLC1 (tekn+;opit--;työyht--;tihvol--) [0,1]
TKLC2 (opit++;sekoi+;tekn-;työyht+++;tihvol-) [0,1]
TKLC3 (opit++;sekoi-;tihvol+;tekn++;työyht-) [0,1]
TKLC4 (toim--;opit--;sekoi-;tekn--;työyht--;tihvol-) [0,1]
TKLC5 (opit--;tekn--;työyht++;tihvol++) [0,1]
TKLC6 (toim++;opit+++;sekoi+;tekn+;työyht+;tihvol-) [0,1]
Tyovko_tuntia_b Todellinen työhön kulunut aika h/vko
Joulu_kokansio_b Joulukuun työtulot (kiinteä+muuttuvat) muut e
HED
TSURV
EVENT