Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>(opit++;sekoi+;tekn-;työyht+++;tihvol-) [0,1]<BR>Ty”paikkalista: 1/3<BR>TKLC2  ~   1+ YRITYS<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>(opit++;sekoi+;tekn-;työyht+++;tihvol-) [0,1]<BR>Ty”paikkalista: 2/3<BR>TKLC2  ~   1+ YRITYS<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>(opit++;sekoi+;tekn-;työyht+++;tihvol-) [0,1]<BR>Ty”paikkalista: 3/3<BR>TKLC2  ~   1+ YRITYS<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.