Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Kehittämisen ja innovoinnin suhde rutiinityöhön [0,1]<BR>Ty”paikkalista: 1/3<BR>KEH_RUT  ~   1+ YRITYS + TAIKY4<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Kehittämisen ja innovoinnin suhde rutiinityöhön [0,1]<BR>Ty”paikkalista: 2/3<BR>KEH_RUT  ~   1+ YRITYS + TAIKY4<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Kehittämisen ja innovoinnin suhde rutiinityöhön [0,1]<BR>Ty”paikkalista: 3/3<BR>KEH_RUT  ~   1+ YRITYS + TAIKY4<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.