Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Oma työ korvautuu teknologialla viim. 20 v. kuluess {0=Ei,1=Kyllä,EOS=tyhjä}<BR>Ty”paikkalista: 1/3<BR>TDIE20  ~   1+ YRITYS + IKATUTK<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Oma työ korvautuu teknologialla viim. 20 v. kuluess {0=Ei,1=Kyllä,EOS=tyhjä}<BR>Ty”paikkalista: 2/3<BR>TDIE20  ~   1+ YRITYS + IKATUTK<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Oma työ korvautuu teknologialla viim. 20 v. kuluess {0=Ei,1=Kyllä,EOS=tyhjä}<BR>Ty”paikkalista: 3/3<BR>TDIE20  ~   1+ YRITYS + IKATUTK<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.