Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>HarmaaYlityo<BR>Ty”paikkalista: 1/3<BR>HarmaaYlityo  ~   1+YRITYS+Tyossaolo_osuus_v<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>HarmaaYlityo<BR>Ty”paikkalista: 2/3<BR>HarmaaYlityo  ~   1+YRITYS+Tyossaolo_osuus_v<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>HarmaaYlityo<BR>Ty”paikkalista: 3/3<BR>HarmaaYlityo  ~   1+YRITYS+Tyossaolo_osuus_v<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.