Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Selitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS}<BR>Ty”paikkalista: 1/3<BR>POJB03  ~   1+ YRITYS<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Selitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS}<BR>Ty”paikkalista: 2/3<BR>POJB03  ~   1+ YRITYS<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.
Ty”paikkojen tilastollinen analyysi (mallien avulla)<BR>Kohdemuuttuja:<BR>Selitetty, mistä tekijöistä palkka muodostuu {0=Ei, .5=Osin, 1=Täysin, EOS}<BR>Ty”paikkalista: 3/3<BR>POJB03  ~   1+ YRITYS<BR>Ty”paikat on laitettu j„rjestykseen kohdenmuuttujan mallin antaman arvion mukaan.