Model Summary M_MIES_FULL  1478633095 :

Call:
lm(formula = mf, data = mdata)

Residuals:
  Min   1Q Median   3Q   Max 
-0.9496 -0.1450 -0.0165 0.1313 1.2849 

Coefficients:
                      Estimate Std. Error t value       Pr(>|t|)  
(Intercept)                6.373754  0.044914 141.91 < 0.0000000000000002 ***
AIKA                   -0.000216  0.000853  -0.25       0.80047  
log(TSUHDKESTO + 0.5)           0.018422  0.001809  10.18 < 0.0000000000000002 ***
AMMKOKEM                  0.001582  0.000202  7.84  0.0000000000000047 ***
log(IKA)                  0.262464  0.010083  26.03 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKEtelä-Karjala            -0.070378  0.009380  -7.50  0.0000000000000651 ***
TKMAAKEtelä-Pohjanmaa           -0.152282  0.010938 -13.92 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKEtelä-Savo             -0.146802  0.010819 -13.57 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKKainuu               -0.184403  0.015456 -11.93 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKKanta-Häme             -0.112172  0.010328 -10.86 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKKeski-Pohjanmaa           -0.089353  0.015540  -5.75  0.0000000090606937 ***
TKMAAKKeski-Suomi             -0.093433  0.006893 -13.55 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKKymenlaakso             -0.058157  0.009258  -6.28  0.0000000003407834 ***
TKMAAKLappi                -0.096028  0.009556 -10.05 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPäijät-Häme             -0.113179  0.009392 -12.05 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPirkanmaa              -0.077225  0.006067 -12.73 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPohjanmaa              -0.098958  0.008457 -11.70 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPohjois-Karjala           -0.181328  0.010158 -17.85 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPohjois-Pohjanmaa          -0.085616  0.006721 -12.74 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKPohjois-Savo            -0.119351  0.008822 -13.53 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKSatakunta              -0.080081  0.008239  -9.72 < 0.0000000000000002 ***
TKMAAKVarsinais-Suomi           -0.104704  0.006199 -16.89 < 0.0000000000000002 ***
KOULRYHAlempi luonnontieteet/ympäristö  -0.005480  0.016460  -0.33       0.73921  
KOULRYHAlempi palvelu/matkailu/ravitsemus 0.027109  0.010042  2.70       0.00695 ** 
KOULRYHAlempi sosiaali/terveys/hum/opetus -0.054875  0.023299  -2.36       0.01852 * 
KOULRYHAlempi tekniiikka/liikenne     0.060833  0.008107  7.50  0.0000000000000648 ***
KOULRYHAlempi tutkinto (muut)       0.001053  0.010635  0.10       0.92115  
KOULRYHInsinööri (alempi korkea)      0.102263  0.008906  11.48 < 0.0000000000000002 ***
KOULRYHTradenomi (alempi korkea)      0.036404  0.011568  3.15       0.00165 ** 
KOULRYHYlempi kaupall/hallinn/yhteiskunt  0.082439  0.019692  4.19  0.0000284473724359 ***
KOULRYHYlempi luonnontieteet/ympäristö   0.059653  0.016381  3.64       0.00027 ***
KOULRYHYlempi palvelu/matkailu/ravitsemus 0.074321  0.018305  4.06  0.0000492214063966 ***
KOULRYHYlempi sosiaali/terveys/hum/opetus 0.015437  0.019338  0.80       0.42474  
KOULRYHYlempi tekniikka/liikenne      0.190668  0.017113  11.14 < 0.0000000000000002 ***
SOPRYHDanske Bank/rahoitusala       0.063174  0.014967  4.22  0.0000244352027603 ***
SOPRYHElintarvikeala            0.046881  0.014512  3.23       0.00124 ** 
SOPRYHEnergia               0.047396  0.012819  3.70       0.00022 ***
SOPRYHFinanssi (muut alat)         0.025368  0.024509  1.04       0.30066  
SOPRYHF/I/P/T ei sopimusalaa (99)     0.015714  0.011893  1.32       0.18640  
SOPRYHIct-alan toimihenkilöt        0.042085  0.011304  3.72       0.00020 ***
SOPRYHIct-sektori (muut: vuokra,...)    0.039960  0.018244  2.19       0.02852 * 
SOPRYHKemia                0.022222  0.011936  1.86       0.06266 . 
SOPRYHKiinteistöalat           -0.015799  0.016370  -0.97       0.33452  
SOPRYHLentoliikenne (Finnair etc.)     0.032401  0.018633  1.74       0.08207 . 
SOPRYHMetsäteollisuus           0.022025  0.011426  1.93       0.05393 . 
SOPRYHPalvelut (muut alat)        -0.059234  0.013587  -4.36  0.0000131026575081 ***
SOPRYHRakennusala             0.061481  0.010898  5.64  0.0000000171027091 ***
SOPRYHRAY/Veikkaus            -0.031956  0.027165  -1.18       0.23947  
SOPRYHSatama-/ahtausala          0.149901  0.026836  5.59  0.0000000235564839 ***
SOPRYHSuunnittelu- ja konsulttiala    -0.010555  0.012545  -0.84       0.40015  
SOPRYHTeknologiateollisuus         0.052723  0.010346  5.10  0.0000003504402984 ***
SOPRYHTeollisuus (muut alat)       -0.048657  0.018351  -2.65       0.00802 ** 
SOPRYHViestintäala             0.006638  0.014595  0.45       0.64926  
TOIMIASEsimies               0.189081  0.018554  10.19 < 0.0000000000000002 ***
TOIMIASMuu toimihlo            0.124541  0.018296  6.81  0.0000000000102368 ***
log(TPKOKO + 1)              0.011518  0.000976  11.80 < 0.0000000000000002 ***
VAKITYO                  0.076207  0.007304  10.43 < 0.0000000000000002 ***
TVL_EOS                  -0.021746  0.003629  -5.99  0.0000000021057796 ***
log(TYOMATKAT + 1)             0.027375  0.001152  23.76 < 0.0000000000000002 ***
VUOROTYO                  0.092414  0.006676  13.84 < 0.0000000000000002 ***
HED                    0.000603  0.004627  0.13       0.89629  
TyotoimintaVolyymi             0.216860  0.012286  17.65 < 0.0000000000000002 ***
Oppialojen_SoveltamisVolyymi       -0.075784  0.012738  -5.95  0.0000000027348731 ***
Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea     0.069404  0.014453  4.80  0.0000015827750178 ***
TyonTeknisyys               0.073572  0.013805  5.33  0.0000000995109341 ***
TyonAikaTiheys               0.475187  0.014555  32.65 < 0.0000000000000002 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.227 on 20207 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.323,	Adjusted R-squared: 0.321 
F-statistic: 148 on 65 and 20207 DF, p-value: <0.0000000000000002

                      Estimate Std. Error  t value  Pr(>|t|)   2.5 %  97.5 %
(Intercept)                6.3737545 0.0449137 141.91111 0.000e+00 6.2857200 6.461789
AIKA                   -0.0002156 0.0008532 -0.25275 8.005e-01 -0.0018880 0.001457
log(TSUHDKESTO + 0.5)           0.0184220 0.0018091 10.18313 2.700e-24 0.0148760 0.021968
AMMKOKEM                  0.0015818 0.0002017  7.84115 4.685e-15 0.0011864 0.001977
log(IKA)                  0.2624645 0.0100829 26.03062 5.869e-147 0.2427011 0.282228
TKMAAKEtelä-Karjala            -0.0703776 0.0093802 -7.50279 6.506e-14 -0.0887635 -0.051992
TKMAAKEtelä-Pohjanmaa           -0.1522823 0.0109377 -13.92268 7.356e-44 -0.1737211 -0.130843
TKMAAKEtelä-Savo             -0.1468019 0.0108192 -13.56863 9.367e-42 -0.1680085 -0.125595
TKMAAKKainuu               -0.1844034 0.0154557 -11.93111 1.049e-32 -0.2146978 -0.154109
TKMAAKKanta-Häme             -0.1121724 0.0103282 -10.86082 2.109e-27 -0.1324165 -0.091928
TKMAAKKeski-Pohjanmaa           -0.0893527 0.0155400 -5.74986 9.061e-09 -0.1198123 -0.058893
TKMAAKKeski-Suomi             -0.0934334 0.0068930 -13.55489 1.128e-41 -0.1069442 -0.079923
TKMAAKKymenlaakso             -0.0581570 0.0092575 -6.28213 3.408e-10 -0.0763025 -0.040011
TKMAAKLappi                -0.0960281 0.0095560 -10.04903 1.055e-23 -0.1147586 -0.077298
TKMAAKPäijät-Häme             -0.1131792 0.0093922 -12.05034 2.513e-33 -0.1315887 -0.094770
TKMAAKPirkanmaa              -0.0772254 0.0060669 -12.72894 5.663e-37 -0.0891171 -0.065334
TKMAAKPohjanmaa              -0.0989576 0.0084571 -11.70107 1.591e-31 -0.1155342 -0.082381
TKMAAKPohjois-Karjala           -0.1813277 0.0101580 -17.85080 9.954e-71 -0.2012382 -0.161417
TKMAAKPohjois-Pohjanmaa          -0.0856158 0.0067211 -12.73833 5.026e-37 -0.0987897 -0.072442
TKMAAKPohjois-Savo            -0.1193506 0.0088221 -13.52864 1.607e-41 -0.1366425 -0.102059
TKMAAKSatakunta              -0.0800808 0.0082395 -9.71915 2.796e-22 -0.0962308 -0.063931
TKMAAKVarsinais-Suomi           -0.1047035 0.0061991 -16.89007 1.454e-63 -0.1168543 -0.092553
KOULRYHAlempi luonnontieteet/ympäristö  -0.0054796 0.0164596 -0.33291 7.392e-01 -0.0377417 0.026783
KOULRYHAlempi palvelu/matkailu/ravitsemus 0.0271094 0.0100416  2.69971 6.946e-03 0.0074270 0.046792
KOULRYHAlempi sosiaali/terveys/hum/opetus -0.0548751 0.0232991 -2.35525 1.852e-02 -0.1005432 -0.009207
KOULRYHAlempi tekniiikka/liikenne     0.0608327 0.0081074  7.50333 6.479e-14 0.0449415 0.076724
KOULRYHAlempi tutkinto (muut)       0.0010527 0.0106352  0.09899 9.212e-01 -0.0197931 0.021899
KOULRYHInsinööri (alempi korkea)      0.1022633 0.0089057 11.48296 1.997e-30 0.0848075 0.119719
KOULRYHTradenomi (alempi korkea)      0.0364039 0.0115680  3.14695 1.652e-03 0.0137297 0.059078
KOULRYHYlempi kaupall/hallinn/yhteiskunt  0.0824389 0.0196916  4.18651 2.845e-05 0.0438419 0.121036
KOULRYHYlempi luonnontieteet/ympäristö   0.0596528 0.0163811  3.64156 2.717e-04 0.0275445 0.091761
KOULRYHYlempi palvelu/matkailu/ravitsemus 0.0743209 0.0183049  4.06017 4.922e-05 0.0384419 0.110200
KOULRYHYlempi sosiaali/terveys/hum/opetus 0.0154367 0.0193383  0.79824 4.247e-01 -0.0224680 0.053341
KOULRYHYlempi tekniikka/liikenne      0.1906683 0.0171131 11.14166 9.538e-29 0.1571253 0.224211
SOPRYHDanske Bank/rahoitusala       0.0631738 0.0149668  4.22094 2.444e-05 0.0338377 0.092510
SOPRYHElintarvikeala            0.0468806 0.0145115  3.23058 1.237e-03 0.0184368 0.075324
SOPRYHEnergia               0.0473955 0.0128190  3.69728 2.185e-04 0.0222692 0.072522
SOPRYHFinanssi (muut alat)         0.0253677 0.0245087  1.03505 3.007e-01 -0.0226713 0.073407
SOPRYHF/I/P/T ei sopimusalaa (99)     0.0157141 0.0118925  1.32134 1.864e-01 -0.0075962 0.039024
SOPRYHIct-alan toimihenkilöt        0.0420848 0.0113038  3.72308 1.973e-04 0.0199286 0.064241
SOPRYHIct-sektori (muut: vuokra,...)    0.0399604 0.0182444  2.19028 2.852e-02 0.0041998 0.075721
SOPRYHKemia                0.0222220 0.0119364  1.86169 6.266e-02 -0.0011744 0.045618
SOPRYHKiinteistöalat           -0.0157985 0.0163702 -0.96508 3.345e-01 -0.0478855 0.016288
SOPRYHLentoliikenne (Finnair etc.)     0.0324007 0.0186328  1.73890 8.207e-02 -0.0041212 0.068923
SOPRYHMetsäteollisuus           0.0220249 0.0114265  1.92753 5.393e-02 -0.0003719 0.044422
SOPRYHPalvelut (muut alat)        -0.0592337 0.0135874 -4.35946 1.310e-05 -0.0858662 -0.032601
SOPRYHRakennusala             0.0614807 0.0108983  5.64130 1.710e-08 0.0401191 0.082842
SOPRYHRAY/Veikkaus            -0.0319563 0.0271655 -1.17636 2.395e-01 -0.0852028 0.021290
SOPRYHSatama-/ahtausala          0.1499010 0.0268359  5.58584 2.356e-08 0.0973005 0.202502
SOPRYHSuunnittelu- ja konsulttiala    -0.0105549 0.0125448 -0.84138 4.001e-01 -0.0351437 0.014034
SOPRYHTeknologiateollisuus         0.0527227 0.0103464  5.09578 3.504e-07 0.0324430 0.073002
SOPRYHTeollisuus (muut alat)       -0.0486571 0.0183515 -2.65140 8.022e-03 -0.0846274 -0.012687
SOPRYHViestintäala             0.0066377 0.0145949  0.45480 6.493e-01 -0.0219694 0.035245
TOIMIASEsimies               0.1890812 0.0185540 10.19088 2.494e-24 0.1527139 0.225448
TOIMIASMuu toimihlo            0.1245414 0.0182958  6.80711 1.024e-11 0.0886802 0.160403
log(TPKOKO + 1)              0.0115177 0.0009763 11.79720 5.140e-32 0.0096041 0.013431
VAKITYO                  0.0762066 0.0073038 10.43381 2.017e-25 0.0618906 0.090523
TVL_EOS                  -0.0217465 0.0036292 -5.99216 2.106e-09 -0.0288599 -0.014633
log(TYOMATKAT + 1)             0.0273752 0.0011523 23.75622 4.600e-123 0.0251165 0.029634
VUOROTYO                  0.0924139 0.0066764 13.84187 2.248e-43 0.0793276 0.105500
HED                    0.0006031 0.0046268  0.13034 8.963e-01 -0.0084659 0.009672
TyotoimintaVolyymi             0.2168603 0.0122863 17.65062 3.329e-69 0.1927782 0.240942
Oppialojen_SoveltamisVolyymi       -0.0757841 0.0127380 -5.94945 2.735e-09 -0.1007517 -0.050817
Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea     0.0694039 0.0144534  4.80192 1.583e-06 0.0410741 0.097734
TyonTeknisyys               0.0735720 0.0138045  5.32955 9.951e-08 0.0465140 0.100630
TyonAikaTiheys               0.4751874 0.0145547 32.64847 6.839e-228 0.4466591 0.503716
$PALKKA2
  Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05  max   sum  sd  n
1 PALKKA2   0  ByR 1518 1740 1933 2173 2395 2661 3117 3823  3601 4313 5194 5836 6567 7703 8475    3772    3739 14782 13553288 1153 3545
2 PALKKA2   1  ByR 1512 1756 1915 2117 2369 2641 3067 3814  3579 4336 5188 5878 6573 8066 8699    3762    3728 13831 11424116 1164 2995
3 PALKKA2  -1  ByR 1533 1772 1941 2124 2345 2629 3049 3773  3549 4259 5193 5797 6477 7361 8548    3723    3691 13670 12662603 1140 3356
4 PALKKA2   2  ByR 1647 1785 1928 2138 2415 2646 3094 3827  3614 4311 5110 5946 6712 8055 9476    3767    3732 14501 7467252 1184 1951
5 PALKKA2  -2  ByR 1502 1819 1937 2151 2394 2688 3112 3806  3594 4255 5217 5854 6490 7394 8675    3756    3724 13554 11215963 1128 2947
6 PALKKA2   3  ByR 1550 1766 1949 2158 2379 2662 3100 3833  3577 4327 5204 5955 6603 7835 8738    3779    3744 14349 7792903 1184 2033
7 PALKKA2  -3  ByR 1542 1708 1850 2088 2379 2643 3073 3773  3557 4295 5176 5720 6383 7073 7802    3735    3707 13656 13002595 1089 3446
 n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   4698  2936   1477
2   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   2995  6586   1298
3   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   3155  2532   1351
4   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   2196  5026   975
5   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   3743  2285   1296
6   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   5020  4686   969
7   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   4758  4272   1477

$AIKA
 Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum sd  n n_miss bs_mean
1 AIKA   0  ByR  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0  0      0      0  0   0 0 3545   0   NA
2 AIKA   1  ByR  1  1  1  1  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1  1      1      1  1  2995 0 2995   0   NA
3 AIKA  -1  ByR -1  -1 -1  -1 -1 -1 -1  -1   -1 -1 -1 -1  -1 -1  -1     -1     -1 -1 -3356 0 3356   0   NA
4 AIKA   2  ByR  2  2  2  2  2  2  2  2   2  2  2  2  2  2  2      2      2  2  3902 0 1951   0   NA
5 AIKA  -2  ByR -2  -2 -2  -2 -2 -2 -2  -2   -2 -2 -2 -2  -2 -2  -2     -2     -2 -2 -5894 0 2947   0   NA
6 AIKA   3  ByR  3  3  3  3  3  3  3  3   3  3  3  3  3  3  3      3      3  3  6099 0 2033   0   NA
7 AIKA  -3  ByR -3  -3 -3  -3 -3 -3 -3  -3   -3 -3 -3 -3  -3 -3  -3     -3     -3 -3 -10338 0 3446   0   NA
 bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    1
2  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    1    1    1
3  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    -1   -1    1
4  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    2    2    1
5  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    -2   -2    1
6  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    3    3    1
7  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    -3   -3    1

$TSUHDKESTO
    Yname GROUP ByName min  f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median  f75  f90  f95 f975  f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05  max  sum
1 TSUHDKESTO   0  ByR  0 0.2500 0.25 0.25 0.25 1.25 4.25 13.48 10.25 22.25 32.25 37.05 39.25 41.25 42.53    13.17    12.77 48.25 47775
2 TSUHDKESTO   1  ByR  0 0.2425 0.25 0.25 0.25 1.25 3.25 13.46 10.25 22.25 31.25 35.25 38.25 41.25 42.25    13.16    12.77 46.25 40305
3 TSUHDKESTO  -1  ByR  0 0.2500 0.25 0.25 0.25 1.25 3.25 13.39 10.25 22.25 31.75 37.25 39.25 41.25 42.25    13.08    12.68 47.25 44945
4 TSUHDKESTO   2  ByR  0 0.0000 0.25 0.25 0.25 1.25 3.25 13.55 10.25 21.25 31.25 35.25 38.25 41.25 42.25    13.25    12.87 54.25 26441
5 TSUHDKESTO  -2  ByR  0 0.0000 0.25 0.25 0.25 1.25 3.25 13.10 10.25 21.25 31.25 36.25 38.25 40.25 41.52    12.79    12.40 46.25 38598
6 TSUHDKESTO   3  ByR  0 0.0000 0.25 0.25 0.25 1.25 4.25 14.10 11.25 22.25 31.25 36.25 39.25 41.25 42.25    13.82    13.48 50.25 28663
7 TSUHDKESTO  -3  ByR  0 0.2500 0.25 0.25 0.25 1.25 3.25 13.14  9.75 21.25 31.25 35.25 37.25 40.25 43.03    12.82    12.45 54.25 45264
   sd  n n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 11.69 3545   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  29.25  15.25    49
2 11.39 2995   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  16.25  28.25    47
3 11.70 3356   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  24.25  1.25    49
4 11.41 1951   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  16.25  10.25    47
5 11.34 2947   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  12.25  0.00    47
6 11.58 2033   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  14.25  1.25    49
7 11.47 3446   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  21.25  39.25    50

$AMMKOKEM
   Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90  f95 f975  f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum  sd  n
1 AMMKOKEM   0  ByR  0  0 0.0 0.5 1.00 2.0  5 14.83  12.0 24.0 32 37.00 39.00 41.00 42.50    14.58    14.25 48.0 52570 11.57 3545
2 AMMKOKEM   1  ByR  0  0 0.5 0.5 1.00 2.0  5 14.95  12.5 24.3 32 35.15 39.00 41.00 42.52    14.70    14.40 47.0 44775 11.38 2995
3 AMMKOKEM  -1  ByR  0  0 0.0 0.5 1.00 2.0  5 14.90  12.0 24.0 32 37.00 39.00 40.83 42.00    14.66    14.34 48.0 50010 11.52 3356
4 AMMKOKEM   2  ByR  0  0 0.0 1.0 1.50 2.5  6 15.62  13.5 25.0 33 36.00 39.12 42.00 43.00    15.40    15.13 45.0 30480 11.42 1951
5 AMMKOKEM  -2  ByR  0  0 0.0 0.5 1.00 2.0  5 14.86  11.5 24.0 32 36.00 38.00 40.00 41.00    14.64    14.34 45.0 43805 11.47 2947
6 AMMKOKEM   3  ByR  0  0 0.0 0.7 1.38 2.5  6 16.08  14.5 25.5 33 36.00 40.00 42.00 43.00    15.87    15.63 46.5 32685 11.46 2033
7 AMMKOKEM  -3  ByR  0  0 0.5 1.0 1.00 2.0  5 14.66  12.0 23.0 31 35.00 37.50 40.00 41.39    14.42    14.13 45.0 50529 11.21 3446
 n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    30  15.5   146
2   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    2  29.0   127
3   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0   1.5   141
4   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    19   5.0   113
5   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    40   3.0   129
6   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    35   1.5   122
7   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    5  39.0   134

$IKA
 Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum  sd  n n_miss
1  IKA   0  ByR 20  25 26  27 29.0 31 37 45.82   46 55 60 62  63 64  65    45.85    45.91 71 162442 10.60 3545   0
2  IKA   1  ByR 22  25 25  27 28.0 31 37 46.00   47 54 60 62  63 64  65    46.05    46.13 69 137771 10.49 2995   0
3  IKA  -1  ByR 21  24 25  27 28.0 31 37 45.68   47 54 60 61  63 64  65    45.73    45.80 67 153298 10.57 3356   0
4  IKA   2  ByR 20  25 26  27 29.5 32 38 46.71   48 55 60 62  63 65  66    46.76    46.86 68 91128 10.44 1951   0
5  IKA  -2  ByR 22  24 25  26 28.0 30 36 45.03   45 54 59 61  62 63  64    45.06    45.11 67 132709 10.46 2947   0
6  IKA   3  ByR 22  24 25  28 30.0 32 39 47.51   49 56 60 62  63 64  65    47.62    47.75 68 96594 10.31 2033   0
7  IKA  -3  ByR 21  24 25  26 28.0 30 36 44.60   45 53 58 60  62 63  64    44.63    44.67 69 153705 10.33 3446   0
 bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    53   59    50
2   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    37   53    48
3   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    32   29    47
4   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    44   50    46
5   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    65   35    46
6   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    58   62    47
7   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    52   64    47

$TKMAAK
        CLASS N.3 N.2 N.1 N0 N1 N2 N3
1     000Uusimaa 946 846 941 966 846 539 549
2   Etelä-Karjala 116 111 110 137 104 67 68
3  Etelä-Pohjanmaa 80 60 74 96 74 42 58
4     Etelä-Savo 77 63 89 88 82 50 47
5       Kainuu 38 34 49 38 26 22 21
6     Kanta-Häme 94 71 97 84 83 60 52
7  Keski-Pohjanmaa 39 23 35 42 35 28 24
8    Keski-Suomi 278 207 235 246 197 113 148
9    Kymenlaakso 128 91 94 131 116 82 77
10       Lappi 111 93 112 126 108 60 51
11    Päijät-Häme 123 99 121 121 88 63 59
12     Pirkanmaa 326 295 317 365 285 201 204
13     Pohjanmaa 113 135 154 165 130 68 95
14  Pohjois-Karjala 77 87 72 99 94 57 79
15 Pohjois-Pohjanmaa 306 228 252 235 209 147 141
16   Pohjois-Savo 136 110 137 128 108 65 90
17     Satakunta 163 134 162 175 123 91 68
18  Varsinais-Suomi 295 260 305 303 287 196 202

$KOULRYH
                CLASS N.3 N.2 N.1  N0  N1  N2  N3
1  Alempi kaupall/hallinn/yhteiskunt 113 133 180 199 148 106 105
2   Alempi luonnontieteet/ympäristö  39  35  40  42  37  21  33
3 Alempi palvelu/matkailu/ravitsemus 210 199 190 209 182  92 132
4 Alempi sosiaali/terveys/hum/opetus  14  17  20  17  14  13  12
5     Alempi tekniiikka/liikenne 2169 1752 1923 1941 1642 1080 1107
6       Alempi tutkinto (muut) 137 125 172 158 142  77  99
7      Insinööri (alempi korkea) 548 430 557 640 569 391 371
8      Tradenomi (alempi korkea)  62 120 112 135 106  86  89
9  Ylempi kaupall/hallinn/yhteiskunt  23  23  27  33  24  14  13
10  Ylempi luonnontieteet/ympäristö  38  25  43  60  41  20  21
11 Ylempi palvelu/matkailu/ravitsemus  25  30  31  41  32  14  13
12 Ylempi sosiaali/terveys/hum/opetus  30  24  27  32  23  19  9
13     Ylempi tekniikka/liikenne  38  34  34  38  35  18  29

$SOPRYH
              CLASS N.3 N.2 N.1  N0 N1 N2 N3
1       Auto-/katsastusala  85 79 109 105 73 54 50
2     Danske Bank/rahoitusala  0 97 110 115 91 56 55
3         Elintarvikeala  72 73  89  76 65 47 45
4             Energia 122 95 102 156 130 95 81
5      Finanssi (muut alat)  1 21  20  22 18 13 10
6   F/I/P/T ei sopimusalaa (99) 278 163 161 188 173 114 106
7     Ict-alan toimihenkilöt 334 287 380 349 308 174 221
8 Ict-sektori (muut: vuokra,...)  37 29  46  33 33 27 17
9              Kemia 202 173 194 239 183 126 135
10         Kiinteistöalat  41 44  56  49 44 35 36
11  Lentoliikenne (Finnair etc.)  42 38  41  43 29  6 16
12        Metsäteollisuus 322 269 276 294 246 158 162
13      Palvelut (muut alat) 119 94  91  93 83 68 60
14          Rakennusala 405 328 360 373 316 236 246
15          RAY/Veikkaus  0 18  14  13 14 11 12
16       Satama-/ahtausala  2  1  11  35 16 13  8
17  Suunnittelu- ja konsulttiala 153 155 159 158 126 97 93
18      Teknologiateollisuus 1140 886 1050 1086 909 553 600
19     Teollisuus (muut alat)  30 38  32  49 31 19 19
20          Viestintäala  61 59  55  69 107 49 61

$TOIMIAS
     CLASS N.3 N.2 N.1  N0  N1  N2  N3
1  Assistent  26  25  26  35  20  11  17
2   Esimies 1463 1146 1271 1365 1111 700 791
3 Muu toimihlo 1957 1776 2059 2145 1864 1240 1225

$TPKOKO
  Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max   sum  sd  n n_miss
1 TPKOKO   0  ByR  0 0.000  5  5  5 15 75 683.2  175 750 3000 3000 3000 3000 3000    649.6    592.4 3000 2421900 952.6 3545   0
2 TPKOKO   1  ByR  0 0.000  0  5 15 15 75 676.1  175 750 2000 3000 3000 3000 3000    642.3    584.9 3000 2025065 937.0 2995   0
3 TPKOKO  -1  ByR  0 0.000  5  5  5 15 75 705.5  175 750 3000 3000 3000 3000 3000    672.4    617.5 3000 2367675 986.0 3356   0
4 TPKOKO   2  ByR  0 0.000  5  5  5 15 75 644.5  175 750 2000 3000 3000 3000 3000    608.8    549.8 3000 1257430 912.2 1951   0
5 TPKOKO  -2  ByR  0 0.000  0  5  5 15 75 690.6  175 750 3000 3000 3000 3000 3000    657.4    600.7 3000 2035120 967.1 2947   0
6 TPKOKO   3  ByR  0 0.000  0  5  5 15 75 683.6  175 750 2000 3000 3000 3000 3000    650.1    593.3 3000 1389760 961.9 2033   0
7 TPKOKO  -3  ByR  0 1.125  5  5 15 15 75 698.1  175 750 3000 3000 3000 3000 3000    665.1    608.9 3000 2405705 977.6 3446   0
 bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   2000   375    11
2   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   375   175    11
3   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   175   375    11
4   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    40   175    11
5   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   375   75    11
6   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   3000   750    11
7   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   750  3000    11

$VAKITYO
  Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25  mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum   sd  n n_miss
1 VAKITYO   0  ByR  0  0  0  0  0  1  1 0.9433   1  1  1  1  1  1  1   0.9615   0.9925  1 3344 0.2313 3545   0
2 VAKITYO   1  ByR  0  0  0  0  0  1  1 0.9402   1  1  1  1  1  1  1   0.9583   0.9889  1 2816 0.2371 2995   0
3 VAKITYO  -1  ByR  0  0  0  0  0  1  1 0.9449   1  1  1  1  1  1  1   0.9634   0.9940  1 3171 0.2283 3356   0
4 VAKITYO   2  ByR  0  0  0  0  1  1  1 0.9544   1  1  1  1  1  1  1   0.9733   1.0000  1 1862 0.2087 1951   0
5 VAKITYO  -2  ByR  0  0  0  0  0  1  1 0.9474   1  1  1  1  1  1  1   0.9657   0.9970  1 2792 0.2233 2947   0
6 VAKITYO   3  ByR  0  0  0  0  0  1  1 0.9479   1  1  1  1  1  1  1   0.9662   0.9973  1 1927 0.2224 2033   0
7 VAKITYO  -3  ByR  0  0  0  0  0  1  1 0.9376   1  1  1  1  1  1  1   0.9556   0.9861  1 3231 0.2419 3446   0
 bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    1    1    2
2   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    1    1    2
3   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    1    1    2
4   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    1    1    2
5   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    1    1    2
6   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    1    1    2
7   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    1    2

$TVL_EOS
  Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25  mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum   sd  n n_miss
1 TVL_EOS   0  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.2948   0  1  1  1  1  1  1   0.2863   0.2720  1 1045 0.4560 3545   0
2 TVL_EOS   1  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.2965   0  1  1  1  1  1  1   0.2881   0.2740  1 888 0.4568 2995   0
3 TVL_EOS  -1  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.2905   0  1  1  1  1  1  1   0.2818   0.2674  1 975 0.4541 3356   0
4 TVL_EOS   2  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.2814   0  1  1  1  1  1  1   0.2723   0.2573  1 549 0.4498 1951   0
5 TVL_EOS  -2  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.2908   0  1  1  1  1  1  1   0.2822   0.2676  1 857 0.4542 2947   0
6 TVL_EOS   3  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.3055   0  1  1  1  1  1  1   0.2975   0.2840  1 621 0.4607 2033   0
7 TVL_EOS  -3  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.3070   0  1  1  1  1  1  1   0.2991   0.2856  1 1058 0.4613 3446   0
 bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    1    2
2   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    2
3   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    2
4   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    1    2
5   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    1    2
6   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    2
7   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    2

$TYOMATKAT
   Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975  f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum  sd  n
1 TYOMATKAT   0  ByR  0  0  0  0  0  0  0 15.48   3 10 36.6 80.0 140.0 202.8 252.8    11.41    8.398 365 54862 38.83 3545
2 TYOMATKAT   1  ByR  0  0  0  0  0  0  0 15.17   3 10 35.0 75.0 135.8 214.1 260.2    10.93    7.950 365 45426 39.32 2995
3 TYOMATKAT  -1  ByR  0  0  0  0  0  0  0 15.49   3 10 37.0 75.0 150.0 220.0 250.0    11.35    8.229 365 51969 38.69 3356
4 TYOMATKAT   2  ByR  0  0  0  0  0  0  0 15.74   3 10 40.0 80.5 146.2 220.0 247.8    11.42    8.264 365 30709 40.46 1951
5 TYOMATKAT  -2  ByR  0  0  0  0  0  0  0 16.60   4 11 40.0 90.0 150.0 220.0 273.7    12.35    9.040 365 48914 41.12 2947
6 TYOMATKAT   3  ByR  0  0  0  0  0  0  0 16.28   2 10 40.0 91.2 160.0 220.0 251.7    11.85    8.362 365 33104 42.63 2033
7 TYOMATKAT  -3  ByR  0  0  0  0  0  0  0 16.30   3 10 40.0 90.0 150.0 230.0 257.8    11.98    8.678 365 56178 40.97 3446
 n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    80    7   123
2   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    2    0   121
3   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    2    0   131
4   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    2    8   107
5   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    10    0   134
6   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    6   12   107
7   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    30    5   112

$VUOROTYO
   Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25  mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum   sd  n n_miss
1 VUOROTYO   0  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.08731   0  0 0.5  1  1  1  1   0.07034   0.04152  1 309.5 0.2670 3545   0
2 VUOROTYO   1  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.08364   0  0 0.5  1  1  1  1   0.06656   0.03763  1 250.5 0.2603 2995   0
3 VUOROTYO  -1  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.08254   0  0 0.5  1  1  1  1   0.06518   0.03640  1 277.0 0.2564 3356   0
4 VUOROTYO   2  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.07176   0  0 0.0  1  1  1  1   0.05392   0.02447  1 140.0 0.2407 1951   0
5 VUOROTYO  -2  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.07533   0  0 0.0  1  1  1  1   0.05793   0.02827  1 222.0 0.2467 2947   0
6 VUOROTYO   3  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.07846   0  0 0.0  1  1  1  1   0.06119   0.03195  1 159.5 0.2512 2033   0
7 VUOROTYO  -3  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.06849   0  0 0.0  1  1  1  1   0.05076   0.02063  1 236.0 0.2526 3446   0
 bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    3
2   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    1    3
3   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    3
4   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    3
5   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    3
6   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    3
7   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    2

$HED
 Yname GROUP ByName min f005 f01 f025 f05 f10 f25  mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum   sd  n n_miss bs_mean
1  HED   0  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.1664   0  0  1  1  1  1  1   0.1527   0.12943  1 590 0.3725 3545   0   NA
2  HED   1  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.1539   0  0  1  1  1  1  1   0.1397   0.11568  1 461 0.3609 2995   0   NA
3  HED  -1  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.1573   0  0  1  1  1  1  1   0.1431   0.11946  1 528 0.3642 3356   0   NA
4  HED   2  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.1502   0  0  1  1  1  1  1   0.1356   0.11155  1 293 0.3573 1951   0   NA
5  HED  -2  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.1537   0  0  1  1  1  1  1   0.1395   0.11534  1 453 0.3607 2947   0   NA
6  HED   3  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.1545   0  0  1  1  1  1  1   0.1403   0.11633  1 314 0.3615 2033   0   NA
7  HED  -3  ByR  0  0  0  0  0  0  0 0.1393   0  0  1  1  1  1  1   0.1245   0.09929  1 480 0.3463 3446   0   NA
 bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    2
2  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    2
3  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    1    0    2
4  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    0    1    2
5  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    1    0    2
6  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    1    0    2
7  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA    1    1    2

$TyotoimintaVolyymi
        Yname GROUP ByName   min  f005  f01  f025  f05  f10  f25  mean median  f75  f90  f95  f975  f99  f995
1 TyotoimintaVolyymi   0  ByR 0.12481 0.1797 0.2103 0.2480 0.2932 0.3580 0.4863 0.5714 0.5939 0.6740 0.7384 0.7757 0.8022 0.8432 0.8752
2 TyotoimintaVolyymi   1  ByR 0.05643 0.1927 0.2210 0.2488 0.2903 0.3553 0.4812 0.5670 0.5895 0.6708 0.7374 0.7710 0.8013 0.8319 0.8496
3 TyotoimintaVolyymi  -1  ByR 0.00000 0.1891 0.2044 0.2423 0.2865 0.3569 0.4790 0.5701 0.5915 0.6780 0.7432 0.7795 0.8053 0.8491 0.8898
4 TyotoimintaVolyymi   2  ByR 0.14606 0.1987 0.2229 0.2549 0.2920 0.3547 0.4842 0.5680 0.5859 0.6720 0.7369 0.7707 0.8033 0.8397 0.8751
5 TyotoimintaVolyymi  -2  ByR 0.05046 0.1965 0.2206 0.2587 0.3005 0.3656 0.4851 0.5722 0.5922 0.6730 0.7395 0.7771 0.8041 0.8510 0.8727
6 TyotoimintaVolyymi   3  ByR 0.12382 0.1888 0.2305 0.2625 0.2962 0.3543 0.4792 0.5703 0.5940 0.6742 0.7366 0.7772 0.8088 0.8430 0.8758
7 TyotoimintaVolyymi  -3  ByR 0.07934 0.1966 0.2322 0.2788 0.3229 0.3896 0.5090 0.5885 0.6075 0.6844 0.7467 0.7847 0.8136 0.8541 0.8855
 m_trimmed02 m_trimmed05  max sum   sd  n n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   0.5732   0.5762 0.9572 2025 0.1444 3545   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.7183 0.3014   2132
2   0.5688   0.5716 0.9333 1698 0.1434 2995   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.6732 0.6727   1912
3   0.5719   0.5748 0.9409 1913 0.1478 3356   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.4023 0.3937   2084
4   0.5695   0.5721 0.9431 1108 0.1438 1951   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.5276 0.5686   1464
5   0.5738   0.5764 1.0000 1686 0.1424 2947   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.5638 0.4310   1905
6   0.5718   0.5742 0.9583 1159 0.1439 2033   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.7054 0.4382   1496
7   0.5905   0.5932 0.9539 2028 0.1381 3446   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.4928 0.6407   2032

$Oppialojen_SoveltamisVolyymi
             Yname GROUP ByName   min  f005   f01  f025   f05   f10  f25  mean median  f75  f90  f95  f975  f99
1 Oppialojen_SoveltamisVolyymi   0  ByR 0.008503 0.03853 0.04526 0.05642 0.06792 0.08044 0.1085 0.2021 0.1548 0.2882 0.3899 0.4603 0.5123 0.5598
2 Oppialojen_SoveltamisVolyymi   1  ByR 0.016062 0.03670 0.04372 0.05451 0.06700 0.08166 0.1103 0.2074 0.1581 0.2930 0.3941 0.4645 0.5343 0.6003
3 Oppialojen_SoveltamisVolyymi  -1  ByR 0.001485 0.03219 0.03918 0.05584 0.06880 0.08213 0.1101 0.2061 0.1595 0.2866 0.3968 0.4655 0.5263 0.5861
4 Oppialojen_SoveltamisVolyymi   2  ByR 0.003374 0.03786 0.04474 0.05422 0.06580 0.07855 0.1076 0.2009 0.1532 0.2862 0.3914 0.4553 0.5124 0.5817
5 Oppialojen_SoveltamisVolyymi  -2  ByR 0.016736 0.03156 0.04378 0.05547 0.06676 0.08085 0.1074 0.2052 0.1540 0.2883 0.3986 0.4753 0.5439 0.6176
6 Oppialojen_SoveltamisVolyymi   3  ByR 0.004454 0.04359 0.04688 0.05655 0.06905 0.08274 0.1122 0.2090 0.1630 0.2910 0.3969 0.4711 0.5323 0.5853
7 Oppialojen_SoveltamisVolyymi  -3  ByR 0.000000 0.03370 0.04121 0.05466 0.06485 0.07815 0.1055 0.2076 0.1560 0.3003 0.4051 0.4713 0.5325 0.6034
  f995 m_trimmed02 m_trimmed05  max  sum   sd  n n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 0.6005   0.1975   0.1923 0.8581 716.3 0.1268 3545   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA 0.11837 0.16453   1953
2 0.6590   0.2023   0.1970 0.9375 621.2 0.1311 2995   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA 0.21946 0.19382   1805
3 0.6422   0.2011   0.1960 1.0000 691.8 0.1295 3356   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA 0.08274 0.10933   1938
4 0.6490   0.1957   0.1907 0.8194 392.0 0.1283 1951   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA 0.36402 0.22257   1351
5 0.6472   0.1999   0.1940 0.9694 604.7 0.1335 2947   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA 0.43015 0.29235   1756
6 0.6164   0.2043   0.1989 0.8058 424.9 0.1288 2033   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA 0.04643 0.08476   1429
7 0.6407   0.2027   0.1973 0.8144 715.5 0.1343 3446   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA 0.10136 0.45485   1961

$Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea
               Yname GROUP ByName   min  f005  f01  f025  f05  f10  f25  mean median  f75  f90  f95  f975  f99
1 Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea   0  ByR 0.03181 0.1873 0.2145 0.2530 0.2968 0.3574 0.4388 0.5187 0.5258 0.6071 0.6709 0.7076 0.7436 0.7769
2 Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea   1  ByR 0.01784 0.1801 0.2093 0.2595 0.3071 0.3571 0.4415 0.5217 0.5263 0.6097 0.6743 0.7137 0.7486 0.7872
3 Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea  -1  ByR 0.06920 0.1730 0.2150 0.2590 0.2976 0.3476 0.4348 0.5135 0.5209 0.5988 0.6645 0.7028 0.7335 0.7655
4 Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea   2  ByR 0.07277 0.1971 0.2297 0.2703 0.3117 0.3589 0.4453 0.5241 0.5286 0.6103 0.6794 0.7241 0.7556 0.7816
5 Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea  -2  ByR 0.09325 0.1947 0.2185 0.2661 0.3058 0.3539 0.4407 0.5174 0.5235 0.5994 0.6663 0.7026 0.7458 0.7781
6 Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea   3  ByR 0.00000 0.1881 0.2137 0.2666 0.3073 0.3551 0.4394 0.5231 0.5314 0.6109 0.6808 0.7137 0.7429 0.7926
7 Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea  -3  ByR 0.12149 0.1886 0.2064 0.2587 0.2998 0.3524 0.4391 0.5175 0.5229 0.6028 0.6662 0.7074 0.7481 0.7882
  f995 m_trimmed02 m_trimmed05  max sum   sd  n n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 0.8016   0.5196   0.5210 0.8639 1839 0.1238 3545   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.5888 0.4087   2052
2 0.8111   0.5227   0.5238 0.9404 1562 0.1244 2995   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.5558 0.5625   1903
3 0.8009   0.5145   0.5155 0.9334 1723 0.1227 3356   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.6425 0.5026   1995
4 0.8031   0.5248   0.5255 0.9057 1022 0.1235 1951   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.7030 0.5592   1424
5 0.8008   0.5181   0.5190 0.8852 1525 0.1204 2947   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.5220 0.6720   1844
6 0.8239   0.5239   0.5250 1.0000 1063 0.1262 2033   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.6237 0.4357   1481
7 0.8090   0.5181   0.5191 0.9685 1783 0.1229 3446   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.4960 0.6585   2057

$TyonTeknisyys
     Yname GROUP ByName   min  f005  f01  f025  f05  f10  f25  mean median  f75  f90  f95  f975  f99  f995 m_trimmed02
1 TyonTeknisyys   0  ByR 0.048511 0.1342 0.1717 0.2223 0.2631 0.3125 0.3900 0.4835 0.4801 0.5771 0.6595 0.7073 0.7466 0.8037 0.8295   0.4834
2 TyonTeknisyys   1  ByR 0.009452 0.1658 0.1899 0.2269 0.2615 0.3075 0.3900 0.4876 0.4862 0.5817 0.6678 0.7179 0.7622 0.8191 0.8608   0.4869
3 TyonTeknisyys  -1  ByR 0.074193 0.1517 0.1779 0.2204 0.2655 0.3070 0.3840 0.4831 0.4786 0.5805 0.6651 0.7127 0.7516 0.7984 0.8309   0.4828
4 TyonTeknisyys   2  ByR 0.067059 0.1376 0.1685 0.2186 0.2572 0.3137 0.3941 0.4866 0.4876 0.5778 0.6599 0.7072 0.7508 0.7904 0.8420   0.4865
5 TyonTeknisyys  -2  ByR 0.038345 0.1593 0.1891 0.2232 0.2578 0.3037 0.3876 0.4856 0.4853 0.5814 0.6632 0.7152 0.7646 0.8099 0.8427   0.4850
6 TyonTeknisyys   3  ByR 0.000000 0.1600 0.1909 0.2260 0.2613 0.3011 0.3806 0.4839 0.4824 0.5803 0.6727 0.7195 0.7641 0.7944 0.8375   0.4834
7 TyonTeknisyys  -3  ByR 0.056893 0.1761 0.2010 0.2492 0.2903 0.3282 0.4031 0.4959 0.4931 0.5856 0.6641 0.7140 0.7654 0.8100 0.8305   0.4955
 m_trimmed05  max  sum   sd  n n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   0.4832 0.9642 1713.9 0.1357 3545   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.6617 0.3770   2053
2   0.4865 0.9802 1460.4 0.1392 2995   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.6734 0.6142   1881
3   0.4824 1.0000 1621.4 0.1381 3356   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.5568 0.5809   2010
4   0.4867 0.9392 949.3 0.1361 1951   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.8115 0.4633   1413
5   0.4848 0.9720 1431.2 0.1394 2947   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.1480 0.3399   1872
6   0.4828 0.9394 983.7 0.1408 2033   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.5564 0.7068   1468
7   0.4948 0.9609 1708.8 0.1316 3446   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.4200 0.4689   1994

$TyonAikaTiheys
      Yname GROUP ByName    min  f005   f01  f025  f05  f10  f25  mean median  f75  f90  f95  f975  f99  f995
1 TyonAikaTiheys   0  ByR 0.0009796 0.01483 0.07972 0.2281 0.3301 0.4237 0.4640 0.5153 0.5025 0.5672 0.6591 0.7228 0.7838 0.8450 0.8828
2 TyonAikaTiheys   1  ByR 0.0008472 0.04519 0.12432 0.2332 0.3367 0.4265 0.4638 0.5159 0.5020 0.5667 0.6536 0.7288 0.7856 0.8510 0.8733
3 TyonAikaTiheys  -1  ByR 0.0010193 0.04461 0.08911 0.2135 0.3212 0.4179 0.4608 0.5110 0.5012 0.5637 0.6537 0.7175 0.7644 0.8088 0.8477
4 TyonAikaTiheys   2  ByR 0.0000000 0.12301 0.20341 0.2676 0.3721 0.4246 0.4623 0.5175 0.5038 0.5674 0.6531 0.7165 0.7784 0.8283 0.8491
5 TyonAikaTiheys  -2  ByR 0.0010855 0.04817 0.10963 0.2018 0.3017 0.4096 0.4596 0.5141 0.5023 0.5718 0.6684 0.7345 0.7831 0.8404 0.8791
6 TyonAikaTiheys   3  ByR 0.0010855 0.07348 0.14361 0.2318 0.3382 0.4180 0.4602 0.5158 0.5036 0.5681 0.6603 0.7341 0.7757 0.8402 0.8611
7 TyonAikaTiheys  -3  ByR 0.0023829 0.05848 0.12490 0.2349 0.3194 0.4052 0.4552 0.5102 0.4999 0.5666 0.6601 0.7195 0.7664 0.8341 0.8703
 m_trimmed02 m_trimmed05  max sum   sd  n n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   0.5172   0.5175 1.0000 1827 0.1210 3545   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.6155 0.4468   3239
2   0.5174   0.5173 0.9801 1545 0.1183 2995   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.4674 0.5228   2781
3   0.5133   0.5142 0.9638 1715 0.1197 3356   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.4872 0.3990   3075
4   0.5183   0.5174 0.8942 1010 0.1099 1951   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.5181 0.4902   1861
5   0.5157   0.5168 0.9489 1515 0.1252 2947   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.4011 0.4981   2772
6   0.5173   0.5172 0.9214 1049 0.1184 2033   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.5528 0.5731   1949
7   0.5117   0.5121 0.9460 1758 0.1199 3446   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.3886 0.5543   3213

$PALKKA2
  min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05  max   sum  sd   n n_miss bs_mean bs_sd
1 1502 1740 1903 2124 2379 2645 3085 3804  3585 4302 5190 5834 6540 7634 8623    3753    3722 14782 77118720 1144 20273   0   NA  NA
 bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA   NA  NA   NA   NA  NA   4758  4686   8823

$AIKA
 min f005 f01 f025 f05 f10 f25  mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum  sd   n n_miss bs_mean bs_sd bs_005
1 -3  -3 -3  -3 -3 -3 -2 -0.3252   0  1  3  3  3  3  3   -0.3387   -0.3613  3 -6592 1.899 20273   0   NA  NA   NA
 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA    -3    3    7

$TSUHDKESTO
 min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median  f75  f90  f95 f975  f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05  max  sum  sd   n n_miss bs_mean
1  0 0.25 0.25 0.25 0.25 1.25 3.25 13.42 10.25 22.25 31.25 36.25 38.25 40.25 42.25    13.11    12.72 54.25 271991 11.52 20273   0   NA
 bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  21.25  1.25    53

$AMMKOKEM
 min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum  sd   n n_miss bs_mean bs_sd bs_005
1  0  0  0 0.5  1  2  5 15.04   12 24.5 32 36  39 41  42    14.8    14.5 48 304855 11.44 20273   0   NA  NA   NA
 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA    5   1.5   283

$IKA
 min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum  sd   n n_miss bs_mean bs_sd bs_005
1 20  24 25  27 28 31 37 45.76   47 54 60 61  63 64  65    45.8    45.87 71 927647 10.5 20273   0   NA  NA   NA
 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA    52   62    52

$TKMAAK
        CLASS  N
1     000Uusimaa 5633
2   Etelä-Karjala 713
3  Etelä-Pohjanmaa 484
4     Etelä-Savo 496
5       Kainuu 228
6     Kanta-Häme 541
7  Keski-Pohjanmaa 226
8    Keski-Suomi 1424
9    Kymenlaakso 719
10       Lappi 661
11    Päijät-Häme 674
12     Pirkanmaa 1993
13     Pohjanmaa 860
14  Pohjois-Karjala 565
15 Pohjois-Pohjanmaa 1518
16   Pohjois-Savo 774
17     Satakunta 916
18  Varsinais-Suomi 1848

$KOULRYH
                CLASS   N
1  Alempi kaupall/hallinn/yhteiskunt  984
2   Alempi luonnontieteet/ympäristö  247
3 Alempi palvelu/matkailu/ravitsemus 1214
4 Alempi sosiaali/terveys/hum/opetus  107
5     Alempi tekniiikka/liikenne 11614
6       Alempi tutkinto (muut)  910
7      Insinööri (alempi korkea) 3506
8      Tradenomi (alempi korkea)  710
9  Ylempi kaupall/hallinn/yhteiskunt  157
10  Ylempi luonnontieteet/ympäristö  248
11 Ylempi palvelu/matkailu/ravitsemus  186
12 Ylempi sosiaali/terveys/hum/opetus  164
13     Ylempi tekniikka/liikenne  226

$SOPRYH
              CLASS  N
1       Auto-/katsastusala 555
2     Danske Bank/rahoitusala 524
3         Elintarvikeala 467
4             Energia 781
5      Finanssi (muut alat) 105
6   F/I/P/T ei sopimusalaa (99) 1183
7     Ict-alan toimihenkilöt 2053
8 Ict-sektori (muut: vuokra,...) 222
9              Kemia 1252
10         Kiinteistöalat 305
11  Lentoliikenne (Finnair etc.) 215
12        Metsäteollisuus 1727
13      Palvelut (muut alat) 608
14          Rakennusala 2264
15          RAY/Veikkaus  82
16       Satama-/ahtausala  86
17  Suunnittelu- ja konsulttiala 941
18      Teknologiateollisuus 6224
19     Teollisuus (muut alat) 218
20          Viestintäala 461

$TOIMIAS
     CLASS   N
1  Assistent  160
2   Esimies 7847
3 Muu toimihlo 12266

$TPKOKO
 min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max   sum  sd   n n_miss bs_mean bs_sd
1  0  0  5  5  5 15 75 685.8  175 750 3000 3000 3000 3000 3000    651.8    595.1 3000 13902655 959.5 20273   0   NA  NA
 bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA   NA  NA   NA   NA  NA   750   750    11

$VAKITYO
 min f005 f01 f025 f05 f10 f25  mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum   sd   n n_miss bs_mean bs_sd bs_005
1  0  0  0  0  0  1  1 0.9443   1  1  1  1  1  1  1   0.9627   0.9936  1 19143 0.2294 20273   0   NA  NA   NA
 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA    0    1    2

$TVL_EOS
 min f005 f01 f025 f05 f10 f25  mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum   sd   n n_miss bs_mean bs_sd bs_005
1  0  0  0  0  0  0  0 0.2956   0  1  1  1  1  1  1   0.2871   0.2729  1 5993 0.4563 20273   0   NA  NA   NA
 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    2

$TYOMATKAT
 min f005 f01 f025 f05 f10 f25 mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum  sd   n n_miss bs_mean bs_sd bs_005
1  0  0  0  0  0  0  0 15.84   3 10 40 85 150 220 251    11.56    8.402 365 321160 40.13 20273   0   NA  NA   NA
 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA    30   12   231

$VUOROTYO
 min f005 f01 f025 f05 f10 f25  mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum   sd   n n_miss bs_mean bs_sd bs_005
1  0  0  0  0  0  0  0 0.07865   0  0  0  1  1  1  1   0.06112   0.03187  1 1594 0.2549 20273   0   NA  NA   NA
 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA    0    0    3

$HED
 min f005 f01 f025 f05 f10 f25  mean median f75 f90 f95 f975 f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum   sd   n n_miss bs_mean bs_sd bs_005
1  0  0  0  0  0  0  0 0.1538   0  0  1  1  1  1  1   0.1394   0.1154  1 3119 0.3608 20273   0   NA  NA   NA
 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   NA  NA   NA   NA  NA    1    0    2

$TyotoimintaVolyymi
 min  f005  f01  f025  f05  f10  f25  mean median  f75  f90  f95  f975  f99  f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum   sd
1  0 0.1896 0.2176 0.2536 0.2984 0.3615 0.4863 0.5731 0.5944 0.6757 0.7404 0.7771 0.8062 0.8451 0.8753   0.5749   0.5777  1 11619 0.1435
   n n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 20273   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.4928 0.4382   3887

$Oppialojen_SoveltamisVolyymi
 min  f005   f01  f025   f05   f10  f25  mean median  f75  f90  f95  f975  f99  f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum   sd
1  0 0.03523 0.04333 0.05531 0.06695 0.08071 0.1087 0.2055 0.1568 0.2911 0.3969 0.4663 0.5267 0.5908 0.6414   0.2005   0.1952  1 4166 0.1305
   n n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 20273   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.1014 0.08476   3839

$Tyosisalto_Sekoitus_Vahan_Kaikkea
 min  f005  f01  f025  f05  f10  f25  mean median  f75  f90  f95  f975  f99 f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum   sd   n
1  0 0.1843 0.2141 0.2603 0.3032 0.3541 0.4394 0.5188 0.5251 0.6053 0.6714 0.7094 0.7451 0.7824 0.808   0.5197   0.5207  1 10518 0.1233 20273
 n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.496 0.4357   3740

$TyonTeknisyys
 min  f005  f01  f025  f05  f10  f25  mean median  f75  f90  f95  f975  f99  f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max sum   sd   n
1  0 0.1505 0.1833 0.2261 0.2653 0.3114 0.3906 0.4868 0.4849 0.5807 0.6643 0.7133 0.7578 0.8076 0.8386   0.4864   0.4861  1 9869 0.1371 20273
 n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA   0.42 0.7068   3603

$TyonAikaTiheys
 min  f005  f01  f025  f05  f10  f25  mean median  f75  f90  f95  f975  f99  f995 m_trimmed02 m_trimmed05 max  sum   sd
1  0 0.04673 0.1167 0.2264 0.3276 0.417 0.4608 0.5139 0.5019 0.5672 0.6592 0.7239 0.7777 0.8372 0.8685   0.5156   0.5159  1 10418 0.1196
   n n_miss bs_mean bs_sd bs_005 bs_025 bs_50 bs_975 bs_995 R_bs firstval lastval uniqvals
1 20273   0   NA  NA   NA   NA  NA   NA   NA  NA  0.3886 0.5731  13740