Ansiotulojen muuttuminen Pron jäsenkunnassa

Keskiarvoprolainen ansaitsee euroa kuussa

Kuva esittää (kuluttajahintaindeksillä korjattuja) ansiotulojen jakaumaa tilastollisten tunnuslukujen avulla vuosittain joulukuun kohdalla. Tilastossa ei ole mukana tulospalkkioita.

Reaalitulojen mediaani on muuttunut keskimäärin % viimeisen vuoden aikana

Ylimmässä desiilipisteessä (90%) ansiot ovat -kertaiset verrattuna alimpaan desiiliin (10%)

Vuoden joulukuussa 10 prosenttia jäsenkunnasta tienasi enintään euroa, kun taas 10 prosenttia prolaisista ansaitsi euroa tai enemmän.

Tilastojen taustaa

Aineisto on peräisin vuonna 2008/2009 aloitetusta Pron säännöllisestä työmarkkinatutkimuksesta. Palkkakysymyksissä vuodet 2008-2009 koskevat entistä TU:ta. Seurannan aikana on tullut joitakin uusia aloja, joten eri vuodet eivät tässä mielessä ole vertailukelpoisia. Tilastoissa ei ole mukana alle eikä yli euron arvoja (eri syistä). Vuoden tunnusluvut on arvioitu havainnon perusteella.

Sopimusalaryhmien suhteelliset vastausosuudet palkkakysymyksiin on esitetty alla. Koko Pron ansiotulojakaumaan ajassa vaikuttaa myös se, mitä aloja kunkin vuoden vastausdatassa on.

Avaa graafi omalle sivulle

Hintaindeksikorjaus on tehty siten, että viimeisimmän vuoden () arvo on todellinen (palkka-arvo on kerrottu luvulla yksi), mutta aiempien vuosien reaaliarvot ovat sitä suuremmat, mitä pienemmät elinkustannukset ovat olleet ao. vuosina verrattuna viimeisimpään vuoteen.

Yllä oleva tulokäsite on muodostettu (kysytty lomakkeessa) seuraavasti:

Kysymykset näet myös tmt1:n kyselylomakkeesta.

Muita tilastoja palkoista

Tilastollisten tunnuslukujen infolaatikko