Tilastolliset tunnusluvut

1. Havaintojen jakaumaa kuvailevat