Työttömyydestä siirtyminen vuoden aikana

Millä tilastollisella %-todennäköisyydellä henkilö siirtyy työmarkkina-aseman lähtötilasta toiseen 1 vuoden aikana?

Seurantapisteiden aikaväli = . Sektorilyhenteet: F = Finanssi, I = Ict+viestintä, P = Palvelut ja T = Teollisuus. Analyysi ei ota kantaa siihen, mitä tapahtuu vuoden sisällä. %-luvut mittaavat vain kahden seurantapisteen eroja. Tästä voitaneen kuitenkin päätellä, missä määrin työttömyys "periytyy". Tilastoissa TYÖTÖN = työtön tai lomautetttu. TYÖTÖN "vastaluokka" on jokin muu pääsektorin sopimusalalla oleva kuin opiskelija, eläkeläinen tai Pron ulkopuolella seurantapisteessä oleva. Työttömyyden "periytymistä" ilmaiseva luku saadaan kuvasta, kun katsotaan tietyn sopimussektorin työttömiä seurannan alkupisteessä (esim. T_TYÖTÖN_AIKA0) ja lasketaan yhteen vuoden päästä työttömien todennäköisyydet (sektorit F,I,P,T yhteensä). Eläkeläisryhmä sisältää myös työttömyyseläkkeen.